Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon?

Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon
Muuttoilmoitus, sopimusasiat mitä vielä? – Muuttoon liittyy paljon virallisia asioita, jotka täytyy hoitaa kuntoon ennen muuttoa. Muutosta täytyy ilmoittaa virallisille tahoille ja sähkö-, vakuutus- ja internet-sopimukset on sovittava ennen muuttopäivää, jotta et muuta sähköttömään asuntoon ilman kotivakuutusta.

 1. Tee muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta. Maistraatin kautta tehty muuttoilmoitus välittää uuden osoitteesi automaattisesti eri viranomaisille sekä useimmissa tapauksissa myös pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin.
 2. Ilmoita isännöitsijälle muutostasi.
 3. Sovi internet-yhteyden siirrosta tai hanki itsellesi internet-yhteys uuteen asuntoon. Nykyään puhelimen kautta voi jakaa nettiä myös tietokoneeseen, mutta erillinen nettiyhteys lienee kätevämpi. Joissain taloyhtiöissä sinulla on mahdollisuus hankkia tietyn tarjoajan internet-yhteys alennettuun hintaan.
 4. Hanki sähkösopimus ja muista irtisanoa mahdollisen vanhan asuntosi sähkösopimus. Sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa, jotta saat varmasti edullisimman hinnan.
 5. Hanki kotivakuutus. Jotkut vakuutusyhtiöt tarjoavat nuorisovakuutuksia, jolloin kotivakuutuksen mukana on mahdollista hankkia joitain muita hyödyllisiä vakuutuksia samaan pakettiin.
 6. Toimita tarvittavat tiedot Kelaan, jos saat joitain tukia. Kelan tarvitsee tietää asumistilanteesi muutoksista, sillä ne voivat vaikuttaa saamiisi tukiin.

Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon “Keräsin astioita monta vuotta ennen kun muutin pois kotoa. Astiat olivatkin muuttohetkellä ainoat valmiina olevat tavarat. Ikean hyllyt tulivat tutuiksi ennen muuttoa – ja vielä muuton jälkeenkin. Nyt hankkisin astioiden lisäksi muutakin tarvittavaa tavaraa pikkuhiljaa ennen muuttoa.” – Iida, 23
Katso täydellinen vastaus

Miten muuttaa ensimmäiseen asuntoon?

Omille muuttavan muistettavia asioita – Omilleen muuttajan täytyy muistaa ja ottaa huomioon monta asiaa. Ensimmäisenä kannattaa suunnitella käytännön asiat. Ennen muuttoa täytyy miettiä mahdollisia tavarahankintoja uuteen kotiin. Sitten täytyy suunnitella, että mikä olisi hyvä muuttoajankohta ja miten aikoo toteuttaa muuton, muuttopalvelu esimerkiksi kannattaa tilata jo ajoissa ennen muuttoa.

Ennen muuttoa täytyy myös tehdä muuttoilmoitus ja sähkösopimus, hankkia nettiliittymä ja miettiä vakuutukset. Onko rahaa riittävästi ensimmäiseen omaan kotiin? Muuttaminen.fi Kun muuttaa yksin ensimmäistä kertaa omaan kotiin, on yksi tärkeimmistä asioista miettiä, että onko rahaa riittävästi vuokran ja muiden kulujen maksamiseen? Kela myöntää nuorille asumistukea, joten ensimmäisenä kannattaa selvittää Kelan kanssa oma tukien saanti mahdollisuus.

Jos opiskelee, niin on oikeutettu myös opintotukeen. Usein myös on hankittava osa-aika työpaikka, jotta saa rahansa riittämään.
Katso täydellinen vastaus

Voiko 16-vuotias muuttaa omaan asuntoon?

Lain mukaan alle 18- vuotias tarvitsee huoltajien suostumuksen kotoa pois muuttamiseen.
Katso täydellinen vastaus

Onko pakko tehdä muuttoilmoitus?

Muuttoilmoitus taloyhtiölle ei ole pakollinen, mutta se auttaa monessa arjen asiassa – Kotitalo Uuteen kotiin muuttaessa täytyy muistaa monta asiaa: osoitteenmuutos, kotivakuutus, sähkösopimus – ja muuttoilmoitus. – Maistraatille tehtävä muuttoilmoitus on kotikuntalain mukaan pakollinen.

Maistraattiin ilmoitetaan nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja tieto huoneiston hallintaperusteesta, eli onko osakas vai vuokralainen, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia selventää. Taloyhtiölle uuden asukkaan ei sen sijaan tarvitse luovuttaa mitään tietojaan. Tällöin henkilöä ei merkitä asukasluetteloon.

– Jos kuitenkin haluaa olla asumiseen liittyvien viestien tavoitettavissa, kannattaa omat yhteystiedot ilmoittaa taloyhtiölle. Tiedot toimitetaan joko huoltoyhtiölle tai isännöintiin riippuen ohjeistuksesta. Tällöin esimerkiksi ovenavauspalvelu on asukkaan käytössä, Lauhia sanoo.

Jos haluaa olla asumiseen liittyvien viestien tavoitettavissa, kannattaa omat yhteystiedot ilmoittaa taloyhtiölle. Lisäksi käyttömaksut, kuten henkilöluvun mukainen vesimaksu, laskutetaan oikein, ja oikean asukkaan nimi merkitään oveen ja rappukäytävän nimitauluun. Taloyhtiölle ilmoitetaan ainakin huoneistossa asuvien asukkaiden nimet ja syntymäajat.

Yhteystietoina on hyvä ilmoittaa sähköpostiosoite ja puhelinnumero. – Henkilötunnusta ei tarvita, ellei asukas solmi taloyhtiön kanssa sopimusta esimerkiksi viikoittaisesta saunavuorosta. Silloin henkilötunnus on tarpeen laskutusta varten, Lauhia sanoo.

 1. Muuttoilmoituksen maistraatille voi tehdä netin kautta tai siihen tarkoitetulla lomakkeella.
 2. Taloyhtiöille voi ilmoittaa yhteystietonsa joko sähköisesti tai asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti.
 3. Joillakin isännöintiyrityksillä on tähän myös sähköisiä palveluja.
 4. Vastaanottajan täytyy käsitellä ilmoitukset huolellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Huoltajat luovuttavat lapsesta lähtökohtaisesti samat tiedot kuin itsestään. Uuden lapsen syntyessä voidaan ilmoittaa vain uudesta henkilöstä syntymäaikoineen. Tietoja on mahdollista täydentää jälkikäteen nimellä.
Katso täydellinen vastaus

Minkä ikäisenä pitää muuttaa?

Nuoret: sopiva ikä muuttaa kotoa on 18 vuotta | Lastensuojelun Keskusliitto Suurin osa Suomessa asuvista nuorista oppii jo kotona itsenäiseen asumiseen liittyviä taitoja ja saa riittävästi tukea elämän valinnoissaan. Kaikilla tämä ei silti toteudu. Nuoret toivovat, että koulussakin harjoiteltaisiin enemmän itsenäistymiseen liittyviä taitoja.

 • Erityisesti raha-asiat huolettavat heitä.
 • N uoret pitävät kahdeksaatoista ikävuotta sopivana aikana muuttaa pois lapsuudenkodista,
 • Tämä selviää Lastensuojelun Keskusliiton tuoreesta selvityksestä Ensiaskel tulevaisuuteen – 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumisesta,
 • Tyttöjen ja poikien vastaukset eroavat toisistaan hieman: tyttöjen mielestä sopiva ikä on 17,8 vuotta ja poikien mielestä 18,3.

Ruotsia äidinkielenään puhuvien kohdalla luku on hieman korkeampi (18,5) kuin suome nkielisillä (18,1). Käytännössä nuoret muuttavat kotoa hieman vanhempina, vaikka Suomessa itsenäistytään kin varhain verrattuna muuhun Eurooppaan, Eurostatin mukaan keskimääräinen lapsuudenkodista muuttamisikä o li vuonna 2019 Suomessa 21,8 vuotta ja koko Euroopa ssa 26, 2 vuotta.

– Pitää olla riittävät valmiudet, ennen kuin muutto omaan kotiin tapahtuu. Pitää saada tarpeeksi taitoja koulusta ja kotoa, jotta itsenäinen eläminen onnistuu, kiteyttää eräs vastaajista. Nuoret joutuvat varsin varhain tekemään elämänsä kannalta merkittäviä valintoja, esimerkiksi toisen asteen opintoihin siirtyessään, ja heille on tärkeää saada niihin tukea aikuisilta,

Suurin osa (94 %) nuorista kokeekin saavansa kotoa tukea valintojen tekemiseen, Kaikille kuitenkaan lapsuuden olosuhteet eivät tarjoa riittäviä valmiuksia itsenäistä elämää varten. – Meidän olisi tärkeää pystyä tunnistamaan ne nuoret, jotka eivät saa kotoaan riittävästi eväitä itsenäis een elämään, ja yhteiskuntana pystyttävä tarjoamaan sitä tukea, jota he tarvitsevat, sanoo erityisasiantuntija Ira Custódio,

 1. Jokaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus itsenäistyä ja tavoitella unelmiaan.
 2. Näin voidaan ehkäistä osattomuuden kokemuksen siirtymistä sukupolvelta toiselle.
 3. Itsenäis en asumi sen edellytyksinä nuoret pitävät esimerkiksi sitä, että toimeentulo on kunnossa, opin not sopivassa vaiheessa, on löytynyt työpaikka ja budjettiin sopiva asunto,

N uoria huolettavat erityisesti rahaan liittyvät asiat. Järkevää rahankäyttöä opitaan kotona harvemmin kuin esimerkiksi ruoanlaittoa ja siivousta.92 % nuorista kertoo oppivansa kotona itsenäiseen asumiseen liittyviä taitoja, 88 % järkevää rahankäyttöä.

 • Moni nuori toivoo, että kouluissa harjoiteltaisiin nykyistä enemmän itsenäistymiseen liittyviä taitoja.
 • Aikilla ei välttämättä ole hyvät kotiolot, joten voisi kehittää yhteiskunnallista tukiverkkoa, jotta kaikilla olisi hyvät mahdollisuudet pärjätä itsenäisesti, huomauttaa eräs selvitykseen osallistunut 16-vuotias nuori.

Oppilaitosverkon harvenemisen myötä osa nuorista joutuu pohtimaan jo toiselle asteelle siirtyessään, onko valmis muuttamaan vanhempiensa luota.60 % nuorista näkee, että toinen aste pitäisi voida suorittaa vanhempien luona asuen.53 % vastaajista kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä 18 vuoteen, 17 % vastustaa sitä.

Lähes kolmasosa nuorista ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä, mikä voi kertoa siitä, ettei asiaa tunneta riittävästi. Uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa tulisikin huolehtia siitä, et tä nuorille itselleen tarjotaan riittävästi tietoa ja heidän näkökulmiaan kuullaan. Lastensuojelun Keskusliiton tuore selvitys on julkaistu verkossa 4.8.2020,

Selvitystä varten haastateltiin puhelimitse 1 005 nuorta, jotka olivat täyttäneet 16 vuotta vuonna 2019, Haastattelut toteutti Feelback Group. Tutustu myös selvityksen, Lisätietoja: Ira Custódio, erityisasiantuntija, ira.custodio(a)lskl.fi, p.050 591 8525 : Nuoret: sopiva ikä muuttaa kotoa on 18 vuotta | Lastensuojelun Keskusliitto
Katso täydellinen vastaus

Minkä ikäisenä muutit pois kotoa?

Suomalaisnuoret muuttavat omilleen eurooppalaisittain varhain – koronan vaikutuksia voimme vasta arvailla | Tieto&trendit Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Suomessa nuoret naiset lähtevät lapsuudenkodistaan selvästi nuoria miehiä aikaisemmin, eikä sukupuolten välinen ero ole viime vuosina juuri pienentynyt. Nuorten miesten omilleen muuttamista viivästyttää osaltaan varusmies- tai siviilipalvelus. Nuoret naiset voivat sen sijaan jatkaa opintojaan heti koulun päätyttyä ja sen myötä muuttaa pois lapsuuden kodista ( ; ).

Toki nuorten asumisratkaisuihin vaikuttavat myös asuntotarjonta ja asumiskustannusten kohtuullisuus sekä opiskelu- tai työpaikan saaminen, mihin k oronapandemiakin osaltaan vaikuttaa., mutta kaikilla toive ei toteudu, sillä keskimäärin kotoa muutetaan 21,8-vuotiaana. Vuoden 2019 lopussa 17-vuotiasta tytöistä ja pojista vielä noin 90 prosenttia oli perheessään lapsen asemassa (kuvio 1).

Sen sijaan 18-vuotiailla tilanne on jo toinen ja ero sukupuolten välillä tulee esiin. Lapsen asemassa oli 18-vuotiaista naisista 75 prosenttia, mutta miehistä selvästi useampi, 84 prosenttia.(,) Viime vuosina muutos on ollut vähäistä, mutta kymmenen vuoden takaiseen verrattuna muutosta on tapahtunut.

Vuonna 1999 kaksi kolmesta 20-vuotiaasta miehestä oli perheessään lapsen asemassa ja naisistakin 40 prosenttia. Vuonna 2019 miehistä joka toinen ja naisista noin joka kolmas 20-vuotias oli lapsen asemassa. (Kuvio 1.) Nuoret naiset myös perheellistyvät nuoria miehiä aiemmin, vaikkakin perheellistyminen tapahtuu Suomessa melko myöhään moniin EU-maihin verrattuna.

Myös yksin asuminen on meillä melko yleistä. Kuvio 1. Lapsen asemassa olevien 15 – 24-vuotiaiden osuus 1999 ja 2019, prosenttia Lähde: Tilastokeskus, Perheet
Katso täydellinen vastaus

Kenelle pitää ilmoittaa kun muuttaa?

Minne kaikkialle ilmoittaa muutosta? Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muuttoilmoitus onnistuu onneksi helposti netissä. Suurin osa osoitteenmuutoksista hoituu kun teet osoitteenmuutoksen postiin ja maistraattiin (nykyään Digi- ja väestötietovirasto). Osoitteenmuutos tapahtuu yhdellä lomakkeella tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksilla.

Muuttoilmoituksesta lähtee tieto sekä Postin, että Digi- ja väestöviraston kautta oleellisimmille tahoille. Tämä säästää paljon aikaa ja vaivaa kun sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa osoitteenmuutosta esimerkiksi pankkiin, vakuutusyhtiöön, seurakuntaan, Kelaan jne. Katso lista niistä yrityksistä ja organisaatioista, joille muuttoilmoitus menee automaattisesti lomakkeen kautta: Postin osoitteenmuutos kääntää postisi uuteen osoitteeseen maksutta kuukauden ajaksi, minkä jälkeen voit tilata maksullisen muuttopalvelun.

Huomioithan, että jos olet tilannut verkosta ostoksia ennen muuttoa, Postin osoitteenmuutos ei ohjaa pakettejasi, vaan ne toimitetaan paketin osoitteen mukaisesti. Muuttoilmoitus tulee tehdä viimeistään viikon kuluttua vakituisesta muutosta. Sinun pitää myös tehdä tehdä väliaikainen osoitteenmuutos maistraattiin (nykyään Digi- ja väestötietovirasto), jos asuminen toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Toinen tärkeä ilmoitettava paikka Postin osoitteenmuutoksen ja Digi- ja väestöviraston yhteisilmoituksen lisäksi on taloyhtiö. Lähtö- ja tuloilmoitus on tehtävä aina muuttaessa. Taloyhtiöissä on erilaisia käytäntöjä siitä, miten ja kenelle muuttoilmoitus pitää tehdä. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muuttoilmoitus taloyhtiölle tai isännöitsijälle pitää tehdä aina kun muutat, myös silloin kun asuntoosi muuttaa uusia asukkaita tai joku muuttaa siitä pois. Nimikyltti ovessa ja vesilasku ovat konkreettisia asioita, mutta jos vaikka tarvitset joskus ovenavauksen, on asukkaan nimi löydyttävä tiedoista. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muuttaessasi sinun pitää tehdä myös muutos sähkösopimukseen ja kotivakuutukseen. Jos muutat kerrostaloon, voit ottaa sähköt ja vakuutuksen yhdellä kertaa Fortumilta. Kerros­ta­loa­suk­kaille räätä­löi­ty kotiva­kuutus korvaa myös muuton aikana sattuneet vahingot, kunhan tilaat sähköt ja vakuu­tuksen ennen muutto­päivää. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muutto uuteen osoitteeseen vaikuttaa koulunkäyntiin ja päivähoitopaikkaan. Lapsesi nykyisessä koulussa annetaan ohjeita koulun vaihtamiseen ja jos olet muuttamassa eri paikkakunnalle, voit olla yhteydessä myös uuden kunnan opetusviranomaisiin. Koulut huolehtivat peruskoululaisen tai toisen asteen opiskelijan tietojen siirtymisestä. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Jos saat asumiseen liittyviä etuuksia Kelasta, saattaa muutto aiheuttaa niihin muutoksia. Saatat myös olla oikeutettu Kelan muuttoavustukseen., Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Osoitteenmuutoksesta kannattaa kertoa myös sukulaisille ja ystäville. Meillä kaikilla on sukulaisia, jotka lähettävät joulukortteja ja helpotat heidän elämäänsä ilmoittamalla heille uudesta osoitteesta. Kavereille kannattaa myös kertoa muuttuneesta osoitteesta. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Suurin osa osoitteenmuutoksista selviää Postin ja Digi- ja väestöviraston lomakkeella. Näiden lisäksi osoitteenmuutos pitää ilmoittaa harrastejärjestöihin, kuntosalille, ja lehtitilauksiin. Tarkkaile viimeisen puolen vuoden postiasi ja katso mistä kaikkialta olet saanut postia ja kenelle haluat ilmoittaa muutostasi. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Fortumin sähkösopimus on jo sellai­senaan hyvä juttu – saat asiak­kaa­namme aina päästöt­tö­mästi tuotettua sähköä, vinkkejä sähkön­säästöön ja etuoh­jelman, jossa säästät sekä ilmastoa että rahaa. Fortumin asiakkaana saat fiksuja etuja kuten etuja Niemen muuttolaatikoista, kätevät sähkönkäytön seuraamisen työkalut ja paljon muuta. : Minne kaikkialle ilmoittaa muutosta?
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Miten Tienata Rahaa Nopeasti Ja Helposti?

Paljonko maksaa omilleen muutto?

Oman kodin perustamiskuluihin kannattaa varata ainakin reilu tuhat euroa, jolla maksaa huonekaluja, takuuvuokran ja kotivakuutuksen.

Vessaharja 1,99

Katso täydellinen vastaus

Mitä tehdä jos ei voi asua kotona?

Haluan pois kotoa Moi, kuulostaa tosi tyhmältä mut haluun vaa pois kotoo siel ei tunnu kivalta ja kotosalta. Vanhemmissa ei oo mitää vikaa mut haluun vaa pois sieltä. Tuntuu tosi oudolta olla siellä ja ku mun vanhemmat on eronnu, oon vuoroviikoin isillä ja äitillä.

 1. Joudun isille välillä ku mun käytös on ihan hirveeltä ja tällee mut en vaan opi sääntöjä kotona ja jos teen jotain tyhmää ne kohdistetaan johonki mun hyvään kaveriin nii sit en saa olla niiden kaa enää.
 2. Et multa otetaan kavereita pois mun tyhmän käytöksen takia ku en vaa opi sääntöjä ja oon koko ajan pahalla tuulella.

Valehtelen koko ajan ja en tiiä vaa miks mut se tulee automaattisesti nii haluun vaa pois kotoo esim laitoksee ku tuntuu et oppisin siel asiat paremmin ja olis muutenki kivemmat olot. Moi, hyvä kun olet pohtinut asioita ja tulit tänne kysymään. Perheen kesken olisi tosi tärkeetä molemmin puoleinen luottamus, sekä että olisi ne yhteiset pelisäännöt mitä kunnioitetaan.

 1. Irjoititkin, ettei vanhemmissasi ole mitään vikaa ja nuo tuntemasi tunteet pois kotoa pääsystä ovat ihan normaaleja koska iän mukana alat haluta itsenäistyä ja määritellä omat rajasi.
 2. Silti, uskon vanhempiesi ajattelevan sinulle parasta vaikka se ei sinusta tunnu siltä nyt.
 3. Ikävuosien myötä sinun oma vastuusi päätöksistä kasvaa ja jos tuntuu hankalalta noudattaa sääntöjä, noudattamatta jättämisellä on seurauksensa.

Laitoksissakin on erittäin tiukat säännöt ja niiden noudattamatta jättämisestä on myös seurauksia, ihan niin kuin kotonasikin. Kuitenkin nyt sinulla on kaksi kotia joissa sinusta välitetään, sanontahan on “rajat on rakkautta”. Jos kahden kodin välillä olo tuntuu sinusta raskaalta, siitä kannattaa puhua kotona ja muutenkin, kannattaa yrittää kotona puhua noista tunteistasi ja halusta päästä pois kotoa.

 1. Josko niitä rajoja voisi katsoa yhdessä molemmille sopivimmiksi yhteistuumin.
 2. Entä olisiko sinulla joku muu läheinen aikuinen tai koulussa joku kenelle voisit puhua tunteistasi ja koti asioistasi, puhuminen kuitenkin on tosi tärkeetä ja auttaa paljon.
 3. Meillä on myös lasten ja nuorten puhelin minne voi soittaa joka päivä ja chat palvelu su-ke 17-20.

Lämpimin terveisin, Lasten ja nuorten netin päivystäjä Moikka En tiedä mitä teen, en enää pysty olemaan kotona tiettyjen asioiden takia En jaksais olla himas enää,on jo 2rikosrekisteriä ja vanhemmat on nii ärsyttäviä oon koht 12 v ja mul on pikkusisko ja isoveli.Mun käytös on ihan niiku 0/100 että ihan hemmetin huonoa,haluisin laiutoksee niiku mun vanhemmat haluu mut myös pois koska ne sano sen toissapäivänä sain toisen rikosrekisterin tuhopoltosta joten toivoisin että pääsisin jonnekkin laitokseen ettei mun tarvis nähä mun perhettä enää koskaa ja haluisin vaa unohtaa ne.Ne vihaa mua mä vihaan niitä joten joo Myös se että en vaan opi sääntöjä mitenkään ja joo mun vanhemmat ei oo eronnu mut silti ahdistaa olla kotona,tuntuu jos teen jtn väärää mut heitetään ulos.Meiän perhees ei kuitenkaan käytetä väkivaltaa tai käytetä huumeita mut iskä välil juoMyös jos jotenki pääsisin sinne laitokseen niin mulla ois kaikki hyvin! Kiitos.

 • Oon itsetuhonen ja haluan pois kotoo.
 • Oon miettiny et onko noloa tai tyhmää soittaa 112 ? Moikka, Kiitos, kun kirjoitit tänne.
 • Uulostaa tosi kurjalta, että sulla on niin huono olla kotona, että haluaisit mielummin laitokseen.
 • Sinusta tuntuu siltä, että vanhempasi vihaavat sinua ja se on varmasti hirveä tunne.

Kirjoitit, että tuhopolttosi jälkeen vanhempasi haluavat sinut pois kotoa. Se, että he ovat sanoneet näin ei automaattisesti tarkoita, että he vihaisivat sinua. Ehkä he eivät myöskään tiedä miten voisivat auttaa sinua ja harmituksissaan ovat sanoneet näin sinulle ja se on varmasti tuntunut sinusta pahalta.

Ajattelet, että laitoksessa sinulla olisi kaikki hyvin. Ajatteletko, että siellä sinun olisi helpompi noudattaa sääntöjä ja näin saisit parannettua käytöstäsi, jonka kuvaat olevan tällä hetkellä 0/100? Laitoksessa onkin tiukat rajat ja säännöt, sillä näin taataan kaikille laitoksessa asuville nuorille turvalliset puitteet.

Laitokseen nuoret päätyvät lastensuojelun tekemän sijoituksen perusteella ja sen tavoitteena on, että nuori pääsee takaisin kotiin mahdollisimman pian. Kerroit tuhopoltosta ja siitä tulleesta rikosrekisteristä eli tämä asia on siis viranomaisten tiedossa ja näin ollen lastensuojelukin on varmasti ollut teihin yhteydessä.

 1. Sijoitus on kuitenkin aina se viimesijaisin toimenpide ja sitä ennen lastensuojelun työntekijät pyrkivät kaikin tavoin auttamaan perhettänne, jotta teillä kaikilla olisi kotona mahdollisimman hyvä olla.
 2. Erro rohkeasti lastensuojelun työntekijälle olostasi, jotta he osaavat auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Muista, että voit aina soittaa Lasten ja nuorten puhelimeen ja jutella luottamuksellisesti asioistasi päivystäjämme kanssa. Tärkeintä on, ettet jää pahan olosi kanssa yksin. Halauksin, Lasten ja nuorten puhelimen päivystäjä Hei! Olen asunut monta vuotta väkivaltaisessa perheessä, eikä minulla riitä enää voimat.

Minulla on paljon sossu ilmoituksia mutta sossut eivät ota minua tosissaan. Olen alkanut nyt tekemään itselleni kaikkea mikä minua sattuu. Nykyään “perheeni” on alkanut käyttämään paljon päihteitä ja en tunne itesäni turvalliseksi ja minun puoli isä on jatkuvasti väkivaltanen eikä oma äiti tee sille mitään.

Kukaan ei auta minua vaikka tarvitsen tällä hetkellä sitä kaikista eniten. Minulla on paljon arpia joitten takia minua kiusataan jatkuvasti koulussa, koska olen päihde ja väkivaltaisessa perheessä. Olen jutellut kotonani tästä että miltä minusta tuntuu mutta he eivät juurikaan kiinnosta, mikä tuntuu tosi pahalta etten voi omalle äidilleni kertoa miten minulla menee tai miten päivä on mennyt.

 1. He sanovat etten onnistu missään, ja niin siltä alkaa jo tuntua.
 2. En tunne itseäni enään kun haluaisin olla normaalissa perheessä, missä vietetään yhdessä hauskaa mutta meidän hauskuus menee päihteisiin ja väkivaltaan.
 3. Itken joka ilta että haluan pois kotoonta ja toivon herääväni siihen, että taas kaikki on kunnossa mutta niin ei ole minun lapsuudessani koskaan käynyt.

En tiedä mitä enään pitäisi enään tehdä, sillä minulla ei olee enään voimia edes koulun käyntiin. Hei nimimerkki masentunut, avun hakeminen ei koskaan ole tyhmää tai noloa vaan päinvastoin se on todella rohkeata ja hienoa! Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia niin ilman muuta sinun pitää hakea apua.

 1. Jos tilanne on akuutti eli tarvitset apua heti, niin voit soittaa oman kuntasi sosiaali- ja kriisipäivystykseen (yhteystiedot löytyvät netistä) tai hätätilanteessa myös 112 auttaa.
 2. Tärkeätä on, että haet apua ja siinä sinua voi myös auttaa koulusi kuraattori.
 3. Älä jää pahan olosi kanssa yksin vaan kerro siitä luotettavalle aikuiselle, sillä apua on saatavilla! mäkin haluaisin pois kotoa.
You might be interested:  Miten Hengityselimistön Toiminta Muuttuu Juoksemisen Aikana?

en tuu äidin kanssa toimeen yhtään, pelkkää huutoa ja riitaa. Haluaa tahalleen riidellä ja kohtelee sisaruksia eritavalla, ymmärtää kaiken sanomani niinkun haluaa. Vihaan olla kotona. Haluaisin vaan paikan jossa kukaan ei huuda mulle turhasta, siis oikeesti turhasta.

Äyttäydyn hyvin nykyään, ainakin ellei lasketa satunnaista alkoholin käyttöä ja nuuskaamista huomioida, ja niitä en pidä niin hirveänä kun olen alle 2 vuoden päästä 18. Tää on ollut niin hirveetä niin kauan, tuntuu ettei oo koskaan ollut äitiä ja oon niin kateellinen kavereille kenen äiti on ihana. Pidän äitiä arvaamattomana kusipäänä.

Haluaisin asua ihmisen kanssa joka kunnioittaa mua ja juttelee järkevästi säännöistä, eikä määräile miten sattuu vaan koska voi tehdä niin Oon 14 vuotias tyttö ja oon jo kauan ollut tosi masentunut. Mulla on tosi paljon itsetuhoisia ajatuksia joka päivä ja vaikka tiedän ettei se ole mikään kunnollinen ratkaisu, se tuntuu silti houkuttelevalta jos vaan pääsisi pois kaikesta.

Pidän itseäni ihan fiksuna ja normaalina, eikä tämä ole mikään teini kapina juttu, vaan tätä on jatkunut niin kauan kun muistan. En ole alentunut päihteisiin tai muuhun, koska tiedän että niistä on vain haittaa. Suurin syy tähän kaikkeen on isäni. Olen pelännyt häntä pienestä asti, mutta sitten kun aloitin taekwondon mun ei ole tarvinnut enään pelätä kotona niin paljon.

Pelkään silti. Etenkin pienenä minuun on kohdistunut pientä fyysistä ja etenkin paljon henkistä väkivaltaa häneltä. Eniten kuitenkin henkinen väkivalta on minulla se joka eniten sattuu ja jää mieleen pysyvästi. Muistan kun kerran pienenä itkin yöllä (syytä en muista) sitten isäni suuttui minulle koska itkin ja raahasi minut väkisin ulos.

Sillon siis oli talvi, pakkasta, pimeää ja minulla oli yö vaatteet päällä. Siellä mä sitten seison ja itkin peloissani ja kylmissäni kuistilla keskellä yötä. En muista kuinka kauan, mutta lopetin itkemisen heti kun pääsin halaamaan äitiäni, jota olin koko ajan halunnut. Kai hän jotenkin koki että minua piti rangaista siitä että itkin.

Hän myös heitteli/töni minua, olin edessä, sanoin siitä äidilleni joka puhui isälleni. Isäni vain totesi kylmästi että “sitähän nyt sattuu kaikki”. Minulla kyllä on todella korkea kipukynnys ja jalkapalloa harrastaessani pelasin vaikka sattui vähän, kun molemmissa säärissäni oli pahat rasitusmurtumat joiden takia en saanut 5 kuukauteen juosta ollenkaan.

 1. Olen todella masentunut, ollut jo kauan eikä mikään tunnu auttavan.
 2. Minulla on myös isosisko ja isoveli.
 3. Veljeni haukkuu, kiusaa ja kommentoi ulkonäköäni.
 4. Joka päivä.
 5. Joka ikinen päivä saan kestää etenkin henkistä väkivaltaa.
 6. Toivon myös, että viikonloppuja ei olisi ja mielummin olisin koulussa kun kotona.

Viikonlopuista en tykkää, koska silloin isäni on kotona ja sekin tuntuu kamalalta miten se kohtelee ja haukkuu äitiäni. Äiti kyllä valittaa siitä välillä mutta siihen se aina jää. En tässä viitsi kertoa kaikkea, vaikka kirjoitinkin jo aika paljon. Haluan vain apua ja pois kotoa.

Oon 11 vuotias tyttö ja mä ajattelen koko ajan mun harrastusta jonka haluan lopettaa ja sitten ärsyynnyn aina kun joku puhuu vähänkin siihen liittyvästä. Vanhemmat hyväksyy sen että saan lopettaa mutta vaikka mietin että mun saan lopettaa niin silti en voi ajatella muuta kun sitä ja sit oonkin koko ajan ihan ärtynyt ja vihainen myös mun perheelle.

Muutenkin jos yritän jotain niin mulla menee heti hermot ja sit oon ihan raivona. En vaan saa sitä harrastusta pois mielestä ja sit kun mä suutun ja alan huutamaan niin vanhemmatkin raivostuu ja sit mä taas aiheutan perheriidan. Vanhemmissa ei oo mitään vikaa eikä mun sisaruksissa mutta myös sit aina tuntuu että mua syytetään kaikesta ja mun pikkuveli saa aina kaiken eikä sitä ikinä rankaista ja hän on siis 7 v.

 • Siis perheessä ei oo mitään vikaa mut en tiiä mitä teen kun oon aina ihan raivona.
 • Miksi mun viestiä ei julkaistu Millon täällä vastataan näihin kommentteihin? Kysyn vaan kun ei oo tohon äskoseen tullu vastausta?:) Moi, en tiiä mitä tehdä ku en tunne olooni kotoisaks kotona.
 • U vanhemmat on jo eronnu ennen mun syntymään ja ny käyn harvoin iskäl.

Mä ja äiti riidellään aika paljon ja ei sil oo aikaa olla mun kans, oon yleensä joko yksin tai kavereitten kans. Välil must tuntuu et pitäiskö vaa lähtee et äitil ois parempi. Ja no valehtelen aika paljon siit mikä mul on ja onks mul kaikki hyvin. Haluan pois kotoa.

Otona ei tunnu turvalliselta ja pelkään isääni, sen takia mitä hän etenkin pienenä on tehny mulle. Joka päivä tuntuu ihan kamalalta ja haluisin vaan tappaa itteeni vaikka sen ei pitäis olla vaihtoehto, mutta se tuntuisi kaikista helpoimmalta ratkaisulta. Saa myös koko ajan kuulla muiltakin perheenjäseniltä kuinka ruma olen jne.

Ja oon siis 14 mutta tää ei johdu mun iästä koska tätä on jatkunut niin kauan kun muistan. Joka päivä mua satutetaan henkisesti ja joskus jopa fyysisesti, mutta kuitenkin henkinen väkivalta on ainakin mun kohdalla se mikä sattuu eniten. Enään ei oo tarvinnu pelätä niin paljon kotona kun aloitin taekwondon pari vuotta sitten mutta täällä ei ole hyvä olla.
Katso täydellinen vastaus

Voiko alle 18-vuotias ostaa asunnon?

Perintösuunnittelun muistilista –

Hajauta ajallisesti: aloita omaisuuden siirto seuraavalle sukupolvelle hyvissä ajoin ja tutki, voitko hyödyntää verovapaat lahjat. Asunnosta ei voi lahjoittaa euroja, mutta murto-osia voi.Anna mieluummin lahja kuin ennakkoperintö, sillä progressiivisen verotuksen takia ennakkoperinnöstä voi joutua vielä perinnönjaon yhteydessä maksamaan lisää veroa. Isokin lahja voidaan määrätä lahjaksi, kunhan muiden perillisten lakiosaa ei loukata. Tasapuolisuudesta voi huolehtia myös testamenttimääräyksin.Hajauta sukupolven yli: jos mahdollista, anna omaisuutta lasten lisäksi tai sijasta myös lastenlapsille. Hajauta hallintaoikeus: lahjoita omistusoikeus, mutta pidä hallintaoikeus itselläsi, jolloin lahjan arvo pienenee. Voit myös testamentata omaisuutta suoraan lapsenlapsille, mutta anna hallintaoikeus lapsille.Myy asunto lapsellesi alihintaan: jos kauppa hinta on yli kolme neljäsosaa markkinahinnasta, ei kauppahinnan ja käyvän hinnan erotusta veroteta lahjana.Seteleitä ei voi aliarvostaa, eli verot on rahalahjasta maksettava sentilleen. Asunnon myynti siksi, että jakaisit lapsille rahat, ei yleensä ole kannattavaa myöskään myyntivoiton verotuksen takia. Voit lainata rahaa lapsellesi asunnon ostoon nollakorolla ja pitkällä maksuajalla. Jos lainaat alaikäiselle, tarvitaan oikeustoimea varten ulkopuolinen edunvalvojan sijainen.Asunnon ostoon alaikäiselle tarvitaan maistraatin lupa. Jos vanhemmat ostavat asunnon itselleen ja lahjoittavat asunnon vasta sen jälkeen, lupaa ei tarvita. Kun alaikäisen omaisuus ylittää 20 000 euroa, lapsen huoltajat merkitään tilintekovelvollisiksi edunvalvojiksi. Maistraatille on annettava vuosittain raportti omaisuuden määrästä, tuotoista ja veroista.Sijoitusasuntojen siirtäminen osakeyhtiöön ei yleensä kannata varainsiirtoveron ja luovutus voiton veron vuoksi. On parempi sijoittaa yhtiöön rahaa ja ostaa sijoitusasunnot yhtiölle. Paras hetki ottaa lapset mukaan sijoitus yhtiöön on silloin, kun yhtiön arvo on vielä pieni.Ole avoin ja kerro perillisille omaisuuden siirtoon ja perintö-määräyksiin liittyvistä asioista hyvissä ajoin. Näin ehkäiset riitoja.

Katso täydellinen vastaus

Kannattaako muuttaa pois kotoa?

Aika lentää pesästä? Nämä asiat sinun tulisi tietää – Omilleen muuttaminen on iso askel. Kun muutat pois kotoa, kohtaat aivan uusia arjen askareita, jotka joku muu on aiemmin hoitanut puolestasi. Sinun täytyy ottaa huomioon ja hoitaa asioita, joita et ehkä ole tullut edes ajatelleeksi. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon “Viralliset asiat kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon, sillä muutto on tarpeeksi stressaava ilman, että täytyy ravata pankissa, Kelassa ja ties missä.” – Panu, 26
Katso täydellinen vastaus

Mikä on kotirauhan häirintää?

Rikoslaki ja kotirauhan rikkominen Kotirauha tarkoittaa fyysistä turvallisuutta sekä suojaa ulkopuoliselta häirinnältä ja tarkkailulta. Kotirauhan piiri on suojattu erityisin, rikosoikeudellisin säännöksin. Kotirauhan suojasta nauttivat ne henkilöt, joilla on asumisoikeus asuntoon tai huoneistoon, pysyvästi tai tilapäisesti.

Talossa vierailevat eivät kuitenkaan saa kotirauhan suojaa. Kotirauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka oikeudettomasti tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan tai rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla.

Tekomuodot Kotirauhan rikkomiseen voi syyllistä monella tavalla. Ensinnäkin kotirauhan rikkomiseen voi syyllistyä se, joka luvattomasti tunkeutuu kotirauhan suojaamalla alueelle. Tunkeutuminen voi olla esimerkiksi aidan yli kiipeämistä, oven murtaminen tai selkeän kieltomerkin noudattamatta jättäminen.

 • Myös sanallisen kiellon noudattamatta jättäminen voi merkitä tunkeutumista kotirauhan suojaamalle alueelle.
 • Oska kotirauhan rikkomisesta rangaistaan ainoastaan tahallisena tekona, tulee lähestymiskiellon olla selkeästi ilmaistu.
 • Salaa meneminen merkitsee kotirauhan piiriin menemistä siten, ettei se ole kenenkään kotirauhan suojaa nauttivan tiedossa.

Tekijä välttää huomatuksi tulemista. Koska rangaistavuus edellyttää teolta tahallisuutta, kotirauhan piiriin menijän on miellettävä varsin todennäköiseksi, että kotirauhan suojasta nauttiva vastustaa tämän tunkeutumista. Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa salaa kotirauhan piiriin tunkeutuva henkilö on jo aiemmin käsketty poistua paikalta.

 1. Harhauttaminen tekomuotona tarkoittaa puolestaan sitä, että kotirauhan rikkoja on esiintynyt henkilönä, jolla on oikeus päästä paikkaan.
 2. Yseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa henkilö pääsee kotirauhan piiriin väittämällä vartijalle, että hänellä on omistajan myöntämä lupa oleskella asunnossa.
 3. Otirauhaa voi rikkoa myös jäämällä tai kätkeytymällä kotirauhan piiriin kuuluvalle alueelle oikeudettomasti.
You might be interested:  Miten Köyhyys Ja Väestönkasvu Liittyvät Toisiinsa?

Yleensä kyse on siitä, että henkilö jättää noudattamatta kotirauhan suojasta nauttivan antamaa poistumiskäskyä. Poistumiskäskyn voi antaa kuka tahansa kotirauhan suojaa nauttiva huoneiston asukas muista asukkaista riippumatta. Toisaalta, jos kyse on selkeästi ilkivaltaisesta poistumiskäskystä vastoin muiden asukkaiden tahtoa, poistumiskäskyä ei yleensä tarvitse noudattaa, jos muut asukkaat sallivat vierailun jatkumisen.

Kotirauhaa voi rikkoa myös meluamalla. Meluhaitoissa voi kyse olla esimerkiksi ulkoa asuntoon suuntautuvasta melusta tai kerrostalon asukkaan kovaäänisestä musiikin kuuntelusta, joka häiritsee seinänaapureita tai kotiväkeä. Myös luvallisesti asunnossa oleskeleva vieras voi syyllistyä tekoon, jos tämä kieltäytyy vähentämästä metelöintiä.

Häiritsevän metelöinnin tulee olla tahallista, jotta kyse voi olla rangaistavasta kotirauhan rikkomisesta. Juhliminen ja kovaääninen musiikin kuuntelu kerrostalossa on rangaistavaa vain, jos häiriköivä henkilö mieltää naapureiden häiriintymisen varsin todennäköiseksi.

Huomioitavaa kuitenkin on, että meluhaittojen aiheuttamisen rangaistavuus riippuu olennaisesti muista oikeussäännöksistä ja hyväksyttävästä tavasta: esimerkiksi melua aiheuttava katujen kunnossapito ja asuntojen remontit päiväsaikaan eivät ole rangaistavia kotirauhan rikkomisena. Kotirauhan rikkomiseen voi syyllistyä myös esineitä heittelemällä tai muuten häiritsemällä.

Tavallisin tekomuoto on ikkunoiden hajottaminen, esimerkiksi kivittämällä. Muuta häirintää voi olla esimerkiksi pitkäaikainen tai toistuva tärinän tai hajuhaittojen aiheuttaminen kerrostaloasunnossa. Oikeudettomuus edellytyksenä Vain oikeudeton kotirauhan rikkominen on rangaistavaa.

Laissa on säännelty erityisiä tilanteita, joissa kotirauhan piiriin tunkeutumista ei ole pidettävä rangaistavana kotirauhan rikkomisena. Esimerkiksi poliisilla voi olla oikeus suorittaa asunnossa kotietsintä asunnonhaltijan vastustelusta huolimatta ja ulosottomiehellä on oikeus tehdä ulosotto toisen asunnossa.

Myös vuokranantajalla voi olla oikeus päästä asuntoon vuokralaisen antamatta siihen lupaa, esimerkiksi välttämättömän remontin tekemiseksi vahingon syntymisen estämiseksi. Niin sanotussa pakkotilassa muutoin kotirauhan rikkomisena rangaistava teko voi myös jäädä rankaisematta.

Asunnossa luvallisesti oleskelevat eivät riko kotirauhan suojaa. Jos vierailijat kuitenkin jättävät noudattamatta selkeää kotirauhan suojasta nauttivan poistumiskäskyä, voivat he syyllistyä kotirauhan rikkomiseen. Jos poistumiskäskyä ei noudateta, syntyy asunnon haltijalle hätävarjeluoikeus kotirauhansa suojaamiseksi.

Myös poliisi voi poistaa henkilön kotirauhan piiriin kuuluvalta alueelta, jos kotirauhaa on rikottu ja kotirauhan suojasta nauttiva sitä pyytää. Henkilö voidaan poistaa kotoaankin, jos hän häiritsee perheenjäsentensä kotirauhaa ja on perusteltua syytä epäillä, että häirintä toistuu.

Tällöin taustalla lienee yleensä vakavampia perheensisäisiä ongelmia, jolloin myös perheen sisäisen lähestymiskiellon hakeminen voi tulla kysymykseen. Poliisilla on toimivalta pitää henkilöä säilössä enintään 12 tunnin ajan, jos paikalta poistamisen ei katsota estävän häiriön jatkumista. Kuinka määritellään kotirauhan piiri? Kotirauhan piiri kattaa ne alueet, joilla kotirauhan suoja on voimassa.

Kotirauha merkitsee fyysistä turvallisuutta sekä suojaa ulkopuoliselta häiriöltä ja tarkkailulta. Yksityishenkilön ei tarvitse sietää tahtomattaan ulkopuolisten läheisyyttä, häirintää, katselua tai kuuntelua.

Laissa kotirauhan piiriin on määritelty kuuluvaksi asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.Kotirauhan suojamaa aluetta ei voi omatoimisesti ja muita sitovasti laajentaa laissa määrättyä suuremmaksi, esimerkiksi asettamalla “pääsy kielletty”-kylttejä. Rangaistusseuraamus

Kotirauhan rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana. Usein toistuvan kotirauhan rikkomisen vuoksi joudutaan hakemaan myös lähestymiskieltoa. : Rikoslaki ja kotirauhan rikkominen
Katso täydellinen vastaus

Milloin poliisi voi tulla asuntoon?

Suomen lainsäädäntö – Vuoden 2014 alusta kotietsintä jaetaan kolmeen eri pakkokeinoon:

 1. Yleinen kotietsintä
 2. Erityinen kotietsintä (kun kohteessa on salassa pidettävää tietoa; esim. lääkärien vastaanottotilat, asianajotoimistot, toimitusten ja kustantamojen tilat ja toimittajien asunnot)
 3. Paikanetsintä

Kotietsintä on pakkokeinolaissa säädetty menettely, jossa esitutkintaviranomainen epäillessään rikosta tekee tutkimuskäynnin kohteeseen. Suomen lain mukaan kotietsinnän saa suorittaa vain sellaisten rikosten perusteella, joista ankarin mahdollinen rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

Myös poliisilaissa on säännös kotietsinnästä. Poliisilain mukaan poliisimiehellä on oikeus poliisitutkintaan noudettavan henkilön löytämiseksi toimittaa kotietsintä tai paikanetsintä siten kuin pakkokeinolaissa säädetään. Etsinnästä päättää päällystöön kuuluva poliisimies. Muu poliisimies voi ilman päällystöön kuuluvan poliisimiehen päätöstä toimittaa etsinnän silloin, kun sen välitön toimittaminen on asian kiireellisyyden vuoksi välttämätöntä.

Kun kyse on poliisin muulle viranomaiselle antamasta laissa säädetystä virka-avusta henkilön kiinniottamiseksi, etsinnästä päättää päällystöön kuuluva poliisimies. Erityistä kotietsintää lukuun ottamatta kotietsintä ei Suomessa edellytä tuomioistuimen poliisille antamaa kotietsintälupaa, vaan poliisi voi itse päättää kotietsintöjen suorittamisesta.

 1. Päätöksentekijän tulee olla pidättämiseen oikeutettu virkamies, eli käytännössä komisario tai tätä ylempi päällystöön kuuluva poliisimies.
 2. Myös syyttäjä voi määrätä poliisin tekemään kotietsinnän.
 3. Asunnon haltijalle, vuokralaiselle, sen vuokranmaksua hoitaneelle henkilölle tai sitä käyttäneelle henkilölle on pyrittävä varaamaan tilaisuus olla läsnä kotietsinnässä, toisin sanoen kotietsintää ei saada suorittaa salassa.

Asukkaalla on oikeus tietää kotietsintää suorittavien virkailijoiden henkilöllisyys. Toisin kuin kotietsinnästä ja paikanetsinnästä, erityisestä kotietsinnästä sekä etsintävaltuutetun määräämisestä päättää tuomioistuin. Kotietsintä voidaan suorittaa rakennuksessa, huoneessa, suljetussa säilytyspaikassa tai kulkuneuvossa.

Tavoitteena on löytää takavarikoitava esine tai muuten selvittää sellainen seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Paikassa, joka ei ole sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta, saadaan kotietsintä toimittaa vain, kun rikos on tehty siellä tai epäilty on siellä otettu kiinni taikka muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus taikka muutoin saadaan selvitystä rikoksesta.

Etsittävän henkilön hallinnassa olevassa paikassa saadaan toimittaa kotietsintä kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan, tuomioistuimeen tuotavan taikka sinne rikosasiassa haastettavan vastaajan taikka henkilönkatsastukseen toimitettavan tavoittamiseksi.

 • Muualla kuin etsittävän henkilön hallinnassa olevassa paikassa saadaan kotietsintä toimittaa vain, jos etsittävän henkilön erittäin pätevin perustein voidaan olettaa oleskelevan siellä.
 • Tästä riippumatta etsintä saadaan toimittaa paikassa, johon yleisöllä on pääsy tai jossa rikoksentekijöillä on tapana oleskella.

Kotietsintä voidaan tehdä myös, mikäli selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen liittyvät asiat. Suomessa tehdään vuosittain noin 14 000 kotietsintää. Ne ovat suhteellisen yleinen kantelujen aihe. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta useamman langettavan tuomion virheistä kotietsinnöissä.
Katso täydellinen vastaus

Saako huoltomies tulla asuntoon?

1. Asunnossa on tarpeen tehdä yhtiön vastuulle kuuluvia huoltotöitä – Huoltomies, talonmies tai tehtävää hoitamaan palkattu urakoitsija voi mennä asukkaan asuntoon yleisavaimella, kun siellä on tarpeen tehdä taloyhtiön vastuulle kuuluvia huoltotöitä (esim.
Katso täydellinen vastaus

Mihin kaikkialle muutosta pitää ilmoittaa?

Pankki, kirjasto ja vakuutusyhtiö Internet-, sähkö- ja puhelinoperaattori. Sanomalehtien ja aikakausilehtien tilaukset. Taloyhtiö, huoltoyhtiö, isännöitsijä tai kiinteistöhuolto.
Katso täydellinen vastaus

Mihin pitää ilmoittaa kun muuttaa?

Minne kaikkialle ilmoittaa muutosta? Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muuttoilmoitus onnistuu onneksi helposti netissä. Suurin osa osoitteenmuutoksista hoituu kun teet osoitteenmuutoksen postiin ja maistraattiin (nykyään Digi- ja väestötietovirasto). Osoitteenmuutos tapahtuu yhdellä lomakkeella tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksilla.

Muuttoilmoituksesta lähtee tieto sekä Postin, että Digi- ja väestöviraston kautta oleellisimmille tahoille. Tämä säästää paljon aikaa ja vaivaa kun sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa osoitteenmuutosta esimerkiksi pankkiin, vakuutusyhtiöön, seurakuntaan, Kelaan jne. Katso lista niistä yrityksistä ja organisaatioista, joille muuttoilmoitus menee automaattisesti lomakkeen kautta: Postin osoitteenmuutos kääntää postisi uuteen osoitteeseen maksutta kuukauden ajaksi, minkä jälkeen voit tilata maksullisen muuttopalvelun.

Huomioithan, että jos olet tilannut verkosta ostoksia ennen muuttoa, Postin osoitteenmuutos ei ohjaa pakettejasi, vaan ne toimitetaan paketin osoitteen mukaisesti. Muuttoilmoitus tulee tehdä viimeistään viikon kuluttua vakituisesta muutosta. Sinun pitää myös tehdä tehdä väliaikainen osoitteenmuutos maistraattiin (nykyään Digi- ja väestötietovirasto), jos asuminen toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Toinen tärkeä ilmoitettava paikka Postin osoitteenmuutoksen ja Digi- ja väestöviraston yhteisilmoituksen lisäksi on taloyhtiö. Lähtö- ja tuloilmoitus on tehtävä aina muuttaessa. Taloyhtiöissä on erilaisia käytäntöjä siitä, miten ja kenelle muuttoilmoitus pitää tehdä. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muuttoilmoitus taloyhtiölle tai isännöitsijälle pitää tehdä aina kun muutat, myös silloin kun asuntoosi muuttaa uusia asukkaita tai joku muuttaa siitä pois. Nimikyltti ovessa ja vesilasku ovat konkreettisia asioita, mutta jos vaikka tarvitset joskus ovenavauksen, on asukkaan nimi löydyttävä tiedoista. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muuttaessasi sinun pitää tehdä myös muutos sähkösopimukseen ja kotivakuutukseen. Jos muutat kerrostaloon, voit ottaa sähköt ja vakuutuksen yhdellä kertaa Fortumilta. Kerros­ta­loa­suk­kaille räätä­löi­ty kotiva­kuutus korvaa myös muuton aikana sattuneet vahingot, kunhan tilaat sähköt ja vakuu­tuksen ennen muutto­päivää. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Muutto uuteen osoitteeseen vaikuttaa koulunkäyntiin ja päivähoitopaikkaan. Lapsesi nykyisessä koulussa annetaan ohjeita koulun vaihtamiseen ja jos olet muuttamassa eri paikkakunnalle, voit olla yhteydessä myös uuden kunnan opetusviranomaisiin. Koulut huolehtivat peruskoululaisen tai toisen asteen opiskelijan tietojen siirtymisestä. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Jos saat asumiseen liittyviä etuuksia Kelasta, saattaa muutto aiheuttaa niihin muutoksia. Saatat myös olla oikeutettu Kelan muuttoavustukseen., Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Osoitteenmuutoksesta kannattaa kertoa myös sukulaisille ja ystäville. Meillä kaikilla on sukulaisia, jotka lähettävät joulukortteja ja helpotat heidän elämäänsä ilmoittamalla heille uudesta osoitteesta. Kavereille kannattaa myös kertoa muuttuneesta osoitteesta. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Suurin osa osoitteenmuutoksista selviää Postin ja Digi- ja väestöviraston lomakkeella. Näiden lisäksi osoitteenmuutos pitää ilmoittaa harrastejärjestöihin, kuntosalille, ja lehtitilauksiin. Tarkkaile viimeisen puolen vuoden postiasi ja katso mistä kaikkialta olet saanut postia ja kenelle haluat ilmoittaa muutostasi. Mitä Tehdä Kun Muuttaa Omaan Asuntoon Fortumin sähkösopimus on jo sellai­senaan hyvä juttu – saat asiak­kaa­namme aina päästöt­tö­mästi tuotettua sähköä, vinkkejä sähkön­säästöön ja etuoh­jelman, jossa säästät sekä ilmastoa että rahaa. Fortumin asiakkaana saat fiksuja etuja kuten etuja Niemen muuttolaatikoista, kätevät sähkönkäytön seuraamisen työkalut ja paljon muuta. : Minne kaikkialle ilmoittaa muutosta?
Katso täydellinen vastaus