Mitä Tukia Saa Kun Opintotuki Loppuu?

Mitä Tukia Saa Kun Opintotuki Loppuu
Onko muita keinoja rahoittaa opiskelua? – Kelan myöntämän opintotuen sijaan opinnot voi rahoittaa oppisopimuskoulutuksen etuuksilla, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuella, TE-palvelujen työttömyysetuudella, Kelan kuntoutusetuuksilla tai esimerkiksi vuorottelukorvauksella,
Katso täydellinen vastaus

Voiko saada asumistukea jos ei saa opintotukea?

Opintotuki – (Päivitetty 15.10.2022) Mitä on opintotuki? Opiskelijat voivat saada Kelasta opintotukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.

Opintorahaan voi tilanteesta riippuen sisältyä opintorahan huoltajakorotus (ks. Kela) sekä opintorahan oppimateriaalilisä (ks. Kela), Lisäksi Manner-Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea (ks. Kela), joka ei liity opintotukeen. Ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa, on oikeus opintotuen asumislisään (ks.

Kela), Opintotukea voidaan maksaa päätoimisiin, vähintään kaksi kuukautta kestäviin opintoihin. Opintotuesta löytyy tarkemmin tietoa Kelan opintotukisivuilta, Voiko lukiolainen saada opintotukea? Yli 17-vuotias lukiolainen voi saada opintotukea, mikäli opinnot ovat päätoimisia, eivätkä vanhempien tai omat tulot leikkaa tukea pois.

 1. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä, ja opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssille, vähintään 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai 2 ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen.
 2. Myös aikuislukiossa opiskelu katsotaan päätoimiseksi, jos opiskelija kuuluu maksuttoman koulutuksen piiriin tai suorittaa aikuislukio-opinnot yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä.

Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat ikä, oppilaitos, asumismuoto, vanhempien tulot sekä siviilisääty. Jos hakija on alle 18-vuotias tai asuu vanhempansa luona, vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintotuen määrää tai estää sen saamisen.

Elan laskurilla voi arvioida mahdollisen opintotuen määrää. Alle 17-vuotiaalla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää (ks. Kela), Muuta opintorahaa ei tällöin voi saada, koska samaan aikaan maksetaan lapsilisää. Kun nuori täyttää 17 vuotta, voi hän saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Huom! Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvilla ei ole oikeutta oppimateriaalilisään. Opiskelija, joka on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voi saada opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen (ks. Kela), Kuinka suurta opintotukea lukio-opiskelija saa? Opintotuen suuruuteen vaikuttavat ikä, oppilaitos, asumismuoto, vanhempien tulot sekä siviilisääty.

 1. Siksi oman opintotukensa suuruuden voi parhaiten selvittää Kelan laskurilla,
 2. Opintorahan määriä tarkistetaan vuosittain hintojen muutoksen mukaisesti ( ks.
 3. Kansaneläkeindeksi ).
 4. Jos saat opintorahaa, sen määrä tarkistetaan hakemuksetta.
 5. Miten opintotukea haetaan? Opintotukea haetaan Kelasta.
 6. Opintotukea voi ja kannattaa hakea heti, kun on saanut tiedon siitä, että on hyväksytty oppilaitokseen.

Yksinkertaisinta on hakea opintotukea OmaKela-palvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä täyttämällä paperisen opintotukihakemuslomakkeen (OT 1) ja postittaa sen Kelalle tai palauttaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen,

Lukiolaisen tulee täyttää toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu opintotukihakemus. Jos hakemukseen tarvitaan liitteitä, niistä saa luettelon asiointipalvelussa. Liitteet voi lähettää sähköisesti asiointipalvelun kautta. Liiteluettelossa on myös vastauslähetystunnus, jolla voi postittaa liitteet maksutta Kelaan.

Opintotuen hakuohjeet löydät täältä, Mikä on lukuvuoden tukikuukausien määrä? Opintotukilain mukaan lukiokoulutuksessa opintotuki voidaan myöntää enintään 10 tukikuukaudeksi lukuvuodessa. Asumistuen saaminen ei edellytä opiskelua eikä siinä huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja, mutta opintoraha huomioidaan tulona.

Opintolainaa ei huomioida tulona. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen eikä sitä huomioida tulona opintotuessa. Voiko lukiolainen saada opintolainaa? Pääsääntöisesti lukio-opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen (ks. Kela), jos hän saa opintorahaa. Takausta haetaan samalla kertaa muun opintotuen kanssa, tai sen voi hakea erikseen jälkeenpäin.

Vaikka opintorahaan ei oikeutta olisikaan, lainatakaus voidaan kuitenkin myöntää, jos

lukiolainen on 18–19-vuotias, asuu vanhempiensa luona eikä voi saada opintorahaa vanhempien tulojen perusteella (tällöin vanhempien tulot eivät estä lainatakauksen saamista) tai lukiolainen on alle 17-vuotias eli oikeutettu lapsilisään, vanhempien tulot ovat alle 64 400 euroa vuodessa, eikä asu vanhempiensa luona.

Alle 18-vuotias voi saada opintolainaa 300 euroa kuussa ja 18 vuotta täyttänyt 650 euroa kuussa. Kun Kela on myöntänyt lainatakauksen, haetaan opintolainaa omalta pankilta. Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen? Omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta kalenterivuodessa voi nostaa opintotukea. Opintotukeen vaikuttavia tuloja ovat mm.:

palkka- ja palkkiotulot veronalaiset sosiaalietuudet (opintotukea, koulumatkatukea, yleistä asumistukea, lapsilisää ja opintolainaa ei kuitenkaan huomioida) pääomatulot

Kaikki opintotukeen vaikuttavat tulot on listattu Kelan sivuille. Tukikuukausi on kuukausi, jolta on saanut opintorahaa, oppimateriaalilisää, opintorahan huoltajakorotusta tai opintotuen asumislisää. Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan.

 1. Asumistukea ei tule huomioida tukikuukautena.
 2. Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 870 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 600 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti (v.2022).
 3. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa.
 4. Jos tulot ylittävät vuositulorajan enintään 290 eurolla (v.2022), tukea ei tarvitse perua tai palauttaa eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.
You might be interested:  Miten Liikkuvat Matalapaineet Vaikuttavat Suomen Säähän?

Jos tulot ylittävät vuositulorajan suuremmalla summalla, opintotukea on maksettu liikaa ja sitä joudutaan perimään takaisin. Liikaa maksettu opintotuki kannattaa palauttaa vapaaehtoisesti seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä – tämän jälkeen Kela perii summan 7,5 prosentilla korotettuna.

 • Ajankohtaiset tiedot omien tulojen vaikutuksesta löytyvät aina Kelan sivuilta,
 • Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä omaa vuositulorajaa.
 • Tuloina huomioidaan veronalaiset bruttotulot.
 • Oman vuositulorajan voi tarkistaa OmaKela-palvelussa,
 • Rajoja voi arvioida myös opiskelijan omien tulojen laskureilla,

Vuositulojen ennakkotiedot voi tarkistaa verkossa; toiminto on käytössä huhtikuussa. Vuositulojen määrän voi myös tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen avulla, Miten vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen? Jos hakija on alle 18-vuotias tai asuu vanhempansa luona, vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintotuen määrää tai estää sen saamisen.

alle 18-vuotiailla opintorahan oppimateriaalilisän saamiseen 17-vuotiailla opintorahan perusmäärän korottamiseen alle 17-vuotiailla opintolainan valtiontakauksen saamiseen

Vanhempien tulot otetaan huomioon viimeksi vahvistetun verotuksen tietojen perusteella. Kela saa tiedon vanhempien tuloista suoraan Verohallinnolta, joten niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelalle. Jos vanhempien tulot ovat nykyään vähintään 20 prosenttia pienemmät kuin viimeksi toimitetussa verotuksessa, hakija voi ilmoittaa opintotukihakemuksessa vanhempiensa muuttuneet tulot ja opintotuki voidaan myöntää niiden perusteella.

 • Opintotukeen vaikuttavat biologisten tai adoptiovanhempien tulot, mutta eivät esimerkiksi sijaisvanhempien tulot.
 • Myös vanhemman uuden aviopuolison tulot vaikuttavat alle 18-vuotiaan tukeen, mikäli opiskelija asuu heidän kanssaan.
 • Lue lisää vanhempien tulojen vaikutuksista Kelan sivuilta.
 • Mikä on oppimateriaalilisä ja miten sitä voi saada? Opintorahan oppimateriaalilisää voivat saada ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat opiskelijat.

Oppimateriaalilisää voi saada opiskelija, jolla nämä ehdot täyttyvät:

lapseton ja naimaton vanhempien yhteenlasketut vuositulot ovat enintään 41 100 euroa asuu vanhempansa luona ja on alle 20-vuotias tai asuu itsenäisesti ja on alle 18-vuotias opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.

Opintorahan oppimateriaalilisä on 50,16 euroa kuukaudessa (1.8.2022 alkaen), ja se myönnetään automaattisesti opintotukea saaville opiskelijoille, joilla ehdot täyttyvät. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

 • Jos opintotukea ei vielä saa, mutta ehdot oppimateriaalilisään täyttyvät, kannattaa sitä hakea opintotukihakemuksella OmaKela-palvelussa,
 • Lisätietoa oppimateriaalilisästä on Kelan sivuilla.
 • Voiko lukiolainen saada opintotukeen huoltajakorotusta? Jos lukiolainen on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voi hän saada opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on hieman yli 100 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa huoltajakorotuksesta löytyy Kelan sivuilta. Voiko lukiolainen saada kesällä opintotukea? Kyllä voi. Tuki voidaan myöntää, jos lukiolainen suorittaa lukion oppimäärään sisältyviä opintoja. Oppilaitoksen järjestämien opintojen on kestettävä vähintään 18 kalenteripäivän ajan jokaisena kuukautena, jolle opiskelija hakee tukea.
Katso täydellinen vastaus

Mitä tukia 17v voi saada?

Opintoraha ja lapsilisä Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Et kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää.
Katso täydellinen vastaus

Oletko päätoiminen opiskelija?

Opiskelusi on päätoimista ja kestää kokonaisuudessaan arviolta vähintään yhden lukuvuoden (8 kk). Ammatilliset tutkinnot, lukio-opinnot ja korkeakoulututkinnot katsotaan päätoimisiksi, muut ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintoja on vähintään 25 tuntia viikossa.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko on maksimi asumistuki?

Paljonko voit saada yleistä asumistukea? Asumistuki voi olla korkeintaan 80 prosenttia eli neljä viidesosaa asumismenoista. Maksat siis itse asumismenoistasi aina vähintään 20 prosenttia eli yhden viidesosan. Asumistukea ei kuitenkaan makseta kaikista asumismenoista, vaan hyväksyttävät asumismenot on määritelty laissa.
Katso täydellinen vastaus

Milloin opintotuki loppuu?

Kuinka pitkään opintotukea voi saada ja kuinka yleistä on, että opintotukikuukaudet loppuvat kesken, Kelan vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen? – Opintotukiajan loppuminen on yleinen ongelma korkeakouluopinnoissa ja yleistyy jatkuvasti, koska opintotukikuukausien määrää on pienennetty.

Tavallisimman, 300 opintopisteen yliopistotutkinnon suorittamiseen voi nyt saada opintotukea enää 48 kuukaudeksi. Opiskelijan pitäisi siis suorittaa yli kuusi opintopistettä tukikuukautta kohti, jotta opintotuki ei lopu kesken opintojen. Opintotukiajan loppuminen ei ole ongelma toisen asteen opinnoissa.

Lukiolainen ja ammatillisen perustutkinnon suorittaja voi saada opintotuen kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen jopa kahden lukuvuoden ajaksi.
Katso täydellinen vastaus

Mitä tukia 19-vuotias saa?

Jos olet alle 18- vuotias tai asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää tai korottaa opintotukesi määrää tai estää sen saamisen. Toisen asteen opiskelijat.

Vanhempien tulot, e/ v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolaina
64 400 tai yli ei opintotukea

Katso täydellinen vastaus

Saako tukia Jos on säästöjä?

Varo tätä! Toimeentulotukiasiakkaana voit syyllistyä huomaamatta petokseen Voiko työtön säästää ilman että tukia leikataan? Asia nousi esiin, kun Helsingin Uutisten verkkosivuilla 27. marraskuuta. Sosiaalialan asiantuntija varoittaa, että toimeentulotuella ei saa säästää eikä sijoituksiakaan saa olla. Jos niitä on, niin toimeentulotukea ei voida myöntää.

 • – Periaatteessa säästää voi, koska on voimassa pankkisalaisuus. Mutta samalla syyllistyy petokseen, jos henkilö hakee toimeentulotukea eikä kerro varoistaan, sanoo YTM, sosiaalityöntekijä Susanna Rissanen
 • Tällainen toiminta olisi siis rikollista.
 • Toimeentulohakijoita ohjeistetaan kyllä tässä asiassa.
You might be interested:  Miten Paine Riippuu Pintaan Kohdistuvasta Voimasta?

–Kuntakohtaisia eroja on, mutta yleinen käytäntö on, että kun toimeentulotukea haetaan ensimmäisen kerran, niin asiakkaan varallisuus kartoitetaan. Jos on säästöjä ja sijoituksia, ne on käytettävä ensin pois.

 1. Rissasen kokemuksen mukaan tämä kyllä ymmärretäänkin aika hyvin.
 2. Toimeentulotuki tuo turvaa esimerkiksi, kun henkilö putoaa pois ansiosidonnaisen päivärahan piiristä.
 3. Kun ansiosidonnaisen päivärahan saamisen aikaa lyhennettiin, voi käydä niin, että sosiaalitoimiston toimeentuloluukulle tullaan aiempaa aiemmin.

Säästämisestä ja sijoittamisesta Rissanen peräänkuuluttaa realismia. Turhia toiveita ei kannata nostattaa. Sijoittamisessa kun piilee myös riskinsä ja säästönsä voi myös menettää. –Kyllä työttömäksi jääneellä on paljon muuta ajateltavaa ja stressattavaa kuin sijoitusmaailma, toteaa Rissanen.

 1. Työmarkkinatuen saanti ei estä säästämistä.
 2. On kuitenkin hyvä huomata, että mikäli taloudellinen tilanne muuttuu ja tulee tarvetta toimeentulotuelle, pitää säästöt käyttää ensin pois.
 3. Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kuntasi sosiaalitoimistossa.
 4. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä kohtuullisia kustannuksia. Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko vanhemmat saa tienata että saa opintotukea?

1. Opintorahan tuloraja – Opintorahan osalta olennainen tieto on, paljonko saat palkkaa tai muita tuloja vuoden aikana. Huomaa, että opintotuen kohdalla puhutaan aina kalenterivuodesta, vaikka opiskelu yleensä jaksottuu perinteisen kouluvuoden mukaan. Tulorajasi riippuu siitä, kuinka monena kalenterivuoden kuukautena nostat opintorahaa.

Yleisintä on nostaa opintorahaa syyskuusta toukokuuhun, sillä kesällä ei usein ole niin paljon opintoja tarjolla ja moni tekee kesätöitä. Jos taas nostat kesäkuukausinakin opintorahaa, saat tienata vähemmän vuoden aikana. Sillä ei kuitenkaan ole väliä, mihin aikaan vuodesta tienaat. Oleellista on vain se, ettet ylitä vuositulorajaasi,

Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi vain maltillisesti, sinun ei tarvitse maksaa ylitystä takaisin. Esimerkiksi näin opintotuen tulorajat lasketaan vuonna 2021:

Vuosituloraja: tuloja saa olla 696 euroa jokaista tukikuukautta kohden ja 2 078 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohden.Jos nostaa tukea vuoden jokaisena kuukautena, opintotuen vuosituloraja on 8 352 euroa. Jos taas nostaa opintorahaa syksystä kevääseen eli yhdeksänä kuukautena, vuosituloraja on 12 498 euroa.Vuositulorajan voi ylittää 232 eurolla ilman, että opintorahaa tarvitsee palauttaa.

Voit arvioida vuositulorajasi opiskelijan omien tulojen laskureilla ja tarkistaa vuositulorajasi OmaKelassa, Lue lisää opintotuen tulorajoista ja katso tulorajat eri vuosill e,
Katso täydellinen vastaus

Voiko 16-vuotias saada tukia?

Miten käy Kelan tukien, jos lapsi asuu vanhemman omistamassa asunnossa? – Yksinkertainen sääntö on, että vaikka asunto olisi vanhemmalta vuokrattu, Kelan tuet tulevat normaalisti. Opiskelija voi saada opintorahan ja asumistuen, sillä opiskelijat kuuluvat nykyisin yleisen asumistuen piiriin.

Jotta asumistuen voi saada, opiskelijalla tulee olla vuokrasopimus ja opiskelijan tulee itse vastata asumiskustannuksistaan. Monimutkaisemmaksi asia menee pienten tilannekohtaisten seikkojen vuoksi. Yksi poikkeus normaalista on se, jos opiskelija asuu vanhempansa omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto.

Opintoraha myönnetään tällöin saman suuruisena kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle eli opintoraha on silloin pienempi. – Tämä on sellainen opintotukilain kukkanen, johon olemme vuosia yrittäneet saada muutosta, Kelan opintotukien etuuspäällikkö Piia Kuusisto sanoo.

Opiskelija voi saada yleistä asumistukea, jos hänellä on asumiskustannuksia omasta asunnostaan eli hän esimerkiksi maksaa vuokrasopimuksen perusteella vuokraa. Kannattaa kuitenkin huomata, että samassa asunnossa asuvat vanhemmat ja lapset kuuluvat kuitenkin aina samaan ruokakuntaan, vaikka he tekisivät keskinäisen vuokrasopimuksen.

Myös opiskelijan ikä vaikuttaa tukiin. Jos opiskelija on alle 17-vuotias ja hänestä maksetaan lapsilisää, hän ei voi saada opintorahaa. Itsenäisesti asuva alle 17-vuotias voi kuitenkin saada opintotukena opintolainan valtiontakauksen, jos vanhemmalla tai vanhemmilla on pienet tulot.

Muitakin poikkeuksia on, joten opintotuen mahdollisuudet kannattaa selvittää esimerkiksi Kelan verkkosivuilta löytyvällä opintotukilaskurilla. Alaikäinen eli alle 18-vuotias opiskelija voi saada yleistä asumistukea, jos hän asuu itsenäisesti eli muualla kuin vanhempiensa luona, hänellä on asumismenoja ja hänelle on myönnetty opintotuki.

Yleinen asumistuki voidaan siis myöntää, jos opiskelijalle on myönnetty esimerkiksi opintolainan valtiontakaus.
Katso täydellinen vastaus

Voiko päätoiminen opiskelija saada Työttömyystukea?

Ansiopäiväraha ei ole ensisijainen tuki opintoihin. Kun siis opiskelet päätoimisesti, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, ellet ole asiasta erikseen sopinut TE-toimistossa. ​​​​​​​TE-toimisto arvioi opintojen päätoimisuuden ja antaa arviostaan työvoimapoliittisen lausunnon.
Katso täydellinen vastaus

Mitä kaikkia tukia opiskelija voi saada?

Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Sitä voi saada peruskoulun jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä.
Katso täydellinen vastaus

Miten opintotuki vaikuttaa asumistukeen?

Asumistuen määrään vaikuttavat useat etuudet, kuten työttömyysetuus ja opintoraha. Tietyt etuudet, kuten toimeentulotuki ja lapsilisä, eivät kuitenkaan vaikuta tukeen. Opintolaina ei vaikuta asumistukeen. Etuudet otetaan huomioon bruttona eli tuloina, joista ei ole vielä vähennetty veroja.
Katso täydellinen vastaus

Saako asumistukea Jos asuu omakotitalossa?

Voit hakea asumistukea, jos asut omassa omakotitalossa Suomessa. Ruokakunnan täytyy omistaa vähintään 50 % omakotitalosta, jotta tukea voi saada. Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin: hoitomenot eli menot, jotka aiheutuvat vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista.
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Miten Päivittää Windows 8 Windows 10?

Paljonko keskiverto suomalaisella on rahaa tilillä?

Todellisuudessa 36 prosentilla kyselyyn vastanneista on puskureissaan 20 000 euroa tai enemmän. Samaan aikaan 38 prosentilla on korkeintaan 10 000 euroa säästössä. Vastausten mediaani on 13 000 euroa. Se kertoo, mikä on vastausten kaikkein keskimmäisin arvo.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko vuokra saa olla Kela?

Kela hyväksyy asumismenot todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Asumismenojen kohtuullisuusharkinnassa huomioidaan seuraavat asiat: perheen koko. hakijan tai perheen asunnon tarpeet ja elämäntilanne (erityistarpeet ym.)
Katso täydellinen vastaus

Millä tuloilla ei saa asumistukea?

Onko asumistuella eri tuloraja ja millainen se on? – Asumistuessa ja opintotuessa on täysin erilaiset tulorajat ja tulojen tarkastelutavat. Asumistuki myönnetään samoin periaattein opiskelijoille ja muille pienituloisille. Yhtä vuositulorajaa ei ole, vaan tuloja tarkastellaan kuukausitasolla.

 1. Helpointa on tarkistaa tulojen yläraja Kelan taulukosta,
 2. Asumistuessa tulot arvioidaan aina tulevalle ajalle joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.
 3. Jatkuva tulo tarkoittaa, että tulot ovat samanlaiset vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin.
 4. Eskiarvotuloa puolestaan käytetään silloin, jos tulot vaihtelevat.

Tällöin huomioidaan kaikki tulot, jotka opiskelijan lasketaan saavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuukausitulo arvioidaan jakamalla tulevien 12 kuukauden yhteenlasketut tulot 12:lla. Joka kuukausi voi ansaita palkkaa tai yritystoiminnan tuloa 300 euroa ilman, että se vaikuttaa asumistukeen.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko AMK opiskelija saa tukia?

Millä rahalla opiskelija elää? Muista nämä kaikki opintotuen porsaanreiät Vaikka korkeakouluopetus on Suomessa ilmaista, tarvitsee opiskelija silti rahaa jolla elättää itsensä. Täyspäiväisen opiskelun ohella ei välttämättä pääse käymään töissä, ja opintotuen määrä on usein niin pieni, ettei se riitä kattamaan asumiskuluja. Mitä Tukia Saa Kun Opintotuki Loppuu Opiskelusta saatavilla tuilla ei pääse rikastumaan, eikä opiskelija aina pärjää edes arjen menojen kanssa. Opiskelija voi saada 650 euroa opintolainaa + 250 euroa opintotukea niiltä kuukausilta kun hän opiskelee, + asumistukea n.250 – 300 euroa. Opiskelijan on siis tultava toimeen noin 1 150 eurolla kuussa, josta puolet on lainaa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko Perustoimeentulotukea hakea jos saa opintotukea?

Etkö saa opintotukea? Myös opiskelijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen Toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka tekee ratkaisun asiakkaan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki tilanteessa, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

 • Myös opiskelijalla on oikeus hakea perustoimeentulotukea, kun opintotuki ja muut tulot eivät riitä edellä mainittuihin tarpeisiin.
 • Ennen perustoimeentulotuen hakemista opiskelijan tulee selvittää mahdollisuutensa opintotuen saamiseen.
 • Aikkien 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden tulisi myös ensisijaisesti hakea opintolainaa välttämättömien kulujensa kattamiseen.

Kesällä opiskelijan tulisi puolestaan pyrkiä tekemään töitä. Työttömänä ollessaan opiskelijan tulisi puolestaan pyrkiä aktiivisesti edistämään työllistymistään. Opintojen jatkuessa kesällä, opiskelijalla on myös oikeus hakea kesäopintotukea. Mikäli opintotukea ei voi saada, on opiskelijan tultava ensisijaisesti toimeen jollain muulla tavoin kuin perustoimeentulolla, kuten työttömyysturvalla, ansiotyöllä tai aikuiskoulutustuella.

Opiskelijalla voi kuitenkin olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos hänelle ei ole myönnetty opintolainan valtiontakausta tai hän ei ole saanut opintolainaa pankista, opiskelijan opintotukiaika on käytetty loppuun, opintotuki on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi tai opintotukea ei ole myönnetty tai se on lakkautettu jonkun muun syyn vuoksi.

Perustoimeentulotuki on kuitenkin myös näissä tilanteissa tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi tueksi. Lue lisää opiskelijoille myönnettävästä perustoimeentulotuesta osoitteesta: : Etkö saa opintotukea? Myös opiskelijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen
Katso täydellinen vastaus

Voiko saada asumistukea jos on töissä?

Asumistuessa on tulorajat Asumistukeen vaikuttavilla tuloilla on ylärajat. Jos ruokakunnan bruttotulot ovat suuremmat kuin tuloraja, asumistukea ei voi saada lainkaan. Tarkista, mikä on tuloraja omassa kunnassasi. Voit arvioida myös laskurilla, miten tulosi vaikuttavat asumistukesi määrään.
Katso täydellinen vastaus

Onko asumistuki opintotukea?

3. Asumistuki – Lisäksi opiskelijat ovat nykyään oikeutettuja yleiseen asumistukeen, Ehdot ovat samanlaiset kuin muillekin asumistuen saajille. Asumistuki ei vaikuta opintorahan määrään, eikä sitä huomioida tulona, joka vaikuttaisi opintotuen tulorajaan. Kela maksaa asumistuen yhteisesti ruokakunnalle. Lue lisää opsikelijan asumistuesta ja tuen hakemisesta.
Katso täydellinen vastaus

Voiko molemmat saada asumistukea?

4 vinkkiä kämppiksille asumistuen hakemisesta –

Hae asumistukea OmaKelassa, Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle, Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Sinä ja kämppiksesi voitte hakea erilliset asumistuet, jos teillä on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimus. Lisäksi erillisten asumistukien saaminen edellyttää, että ette ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhdessä vastuussa koko asunnon vuokrasta. Jos asut toisen henkilön kanssa kahdestaan ja teillä on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimus, voit hakemuksessasi selvittää tilannetta tarkemmin. Voit siis kertoa asumistilanteestasi, eli esimerkiksi onko kyseessä kimppakämppä vai avoliitto sekä käytössäsi olevista tiloista ja asunnon jakamisesta. Kela arvioi asiaa selvityksesi perusteella ja pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. yhteen muuton syihin, asunnon kokoon, asumisen kestoon, ikäänne ja siihen, oletteko asuneet aikaisemmin yhdessä. Avopuolisot kuuluvat aina samaan ruokakuntaan ja hakevat yhteisen asumistuen. Jos sinulla ja kämppikselläsi on yhteinen vuokrasopimus tai sopimuksessa on maininta siitä, että olette yhdessä vastuussa koko asunnon vuokrasta, kuulutte aina samaan ruokakuntaan. Tällöin haette yhteisen asumistuen. Muista liittää hakemukseen yhteisöruokakunnan valtuutus -lomake (pdf).

Katso täydellinen vastaus