Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi?

Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi
1. Lähtökohdat yritystoiminnan suunnittelulle – Yrittäjäksi ei ole yhtä ainoaa tietä, vaan pikemminkin jokaisen yrittäjän tarina ja tausta on omanlaisensa. Monesti yrittäjyyteen johtavat tekijät jaetaan työntö- ja vetovoimatekijöihin. Työntötekijät ovat negatiivisia eli yrittäjäksi ei välttämättä haluta ryhtyä, vaan yrittäjyys on jotakin vielä huonompaa vaihtoehtoa parempi vaihtoehto.

Tämä vieläkin huonompi vaihtoehto saattaa olla työttömyys tai niin kurja työpaikka, että siitä halutaan pois. Yrittäjyys ei ole tällöin houkutteleva työllistymisen keino. Näin on myös silloin, kun toimitaan alalla, joilla ei ole juuri tarjolla avoimia työpaikkoja, vaan yrittäjyys saattaa olla ainoa mahdollisuus työllistyä alalla.

Vetovoimatekijöitä sen sijaan ovat positiiviset asiat, joiden vuoksi henkilö haluaa ryhtyä yrittäjäksi. Jotkut yrityksen perustajat kertovat halunneensa jo lapsesta saakka yrittäjiksi. Yleisesti vetovoimatekijät liittyvät henkilön luonteenpiirteisiin, kuten halu tehdä asiat omalla tavallaan, halu palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja halu päättää itse omista asioistaan.

Henkilö on myös saattanut havaita markkinaraon, jonka haluaa hyödyntää yrittäjänä. Toisinaan on myös vankka halu tehdä myös taloudellinen tulos omaa pussiin työnantajan sijaan. Voi myös olla, että harrastuksesta syntyy liiketoimintaa tai henkilö ikään kuin vain ajautuu yrittäjäksi, koska hänelle alkaa tulla pyyntöjä palvelun/tuotteiden tarjoamiseen.

Tällöin henkilö ei välttämättä selkeästi ryhdy yrittäjäksi, vaan liukuu yrittäjäksi pikkuhiljaa. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Yrittäjiä on yhtä monenlaisia, kuin on yrityksiäkin eli lähes 300 000 erilaista! Ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä ihmistyyppiä, joka menestyisi yrittäjänä muita paremmin. Muutama ominaisuus kuitenkin edesauttaa yrittäjyyttä: halu ryhtyä yrittäjäksi, oman alan osaaminen ja palvelu- ja myyntihenkisyys.

 • Ja loppukädessä on muistettava, että yritys on vain väline oman ammatin harjoittamiseen.
 • Yrittäjyys on aina opittavissa oleva asia! (kuva: Shutterstock) Yrittäjäksi ryhtyminen on toisille vuosien pohdinnan tulos, kun taas toiset perustavat yrityksen hetken mielijohteesta.
 • Itselleen voi esittää kysymyksiä, miksi haluan yrittäjäksi? Onko itselläni sellaisia ominaisuuksia, jotka edesauttavat yrittäjänä menestymistä? Riittävätkö resurssini (aika, raha, osaaminen) yrittäjyyteen? Yrittäjältä vaaditaan työorientoitunutta asennetta, palvelualttiutta ja myyntihenkisyyttä ja asiakkaansa ongelmien ratkaisukykyä – yritystoimintaan kun tarvitaan aina maksava asiakas.

On myös eduksi, että yrittäjällä on vankka koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta syntynyt osaaminen omalta toimialaltaan ja tietämystä siitä, miten oman alan markkinoilla toimitaan. Mikään ihmemies tai -nainen yrittäjän ei sentään tarvitse olla! Mutta yrittäjiä yhdistää usein tahtotila tehdä asiat hyvin,

 • Yrittäjillä on oltava optimistinen asenne, sillä muutoinhan yritystä ei kannattaisi edes lähteä perustamaan.
 • On oltava uskoa siihen, että oma osaaminen ja idea kantavat.
 • On luotettava, että liikeideani on niin hyvä, että riittävä määrä asiakkaita on valmiita maksamaan siitä.
 • Mahdolliset rajoitteet on otettava realistisesti huomioon.

Yksi yleistyvimmistä asioista, jota yrittäjyydestä haaveilevan tulee huomioida ovat maksuhäiriömerkinnät. Kirjoitin niistä taannoin blogissani Yrittäjäksi ilman luottotietoja -otsikolla. Maksuhäiriöinenkin voi rekisteröidä yrityksen, mutta yritys ei välttämättä pääse Verohallinnon rekistereihin, pankkitiliä ei välttämättä saa avattua, vakuutukset, puhelinliittymät ja monet muut asiat saattavat olla mahdottomuus toimitilasta puhumattakaan.

Lisäksi osakeyhtiöllä maksuhäiriöinen osakas heikentää yrityksen luottoluokitusta, jolloin yritys ei ole luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani toisten yritysten silmissä. Onkin suositeltavaa hoitaa ensin rekisteri puhtaaksi ennen yrityksen perustamista. Maksuhäiriöinen henkilö voi toimia alkuun kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta.

Muita rajoitteita ovat vakuuksien puute lainarahaa haettaessa ja ajankäytön ja jaksamisen haasteet, kun yritystä perustetaan keskellä kiireisintä lapsiperhearkea tai hektisen palkkatyön oheen. Myös se, että tuleva yrittäjä ei tunne yrityksen toimialaa, on siinä mielessä haaste, että tällöin yrittäjä joutuu paitsi opettelemaan yritystoiminnan pyörittämistä, myös alan käytänteet samanaikaisesti, jolloin saa olla melkoinen akrobaatti pärjätäkseen etenkin kilpailulla markkinalla. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Yrittäjäksi voi lähteä monta eri reittiä: Voi ostaa jo toiminnassa olevan yrityksen tai osan siitä, myös oman työpaikkansa. Voi lähteä ketjuyrittäjäksi, aloittaa kevytyrittäjänä tai lähteä rakentamaan alusta saakka joko yksin tai tiimin kanssa omaa liikeideaa.

 1. Yrityksen voi myös periä.
 2. Osuustoiminta on omanlaistaan yrittäjyyttä, samoin kuin start upit.
 3. Aikissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, ja asiaa kannattaakin puntaroida monelta kannalta – myös asiantuntijan kanssa.
 4. Tuttavapiirin kommentteja kannattaa kuunnella suodattimen ja maalaisjärjen kanssa! Omasta kaveripiiristä löytyy takuulla ankeuttajia, mutta toisaalta moni saattaa kannustaa ja kertoo ostavansa, vaikkei niin oikeasti tule tekemään.

Perheen kannustuksella on tärkeä rooli. Puoliso ei aina tue yrittäjäksi lähtemistä, sillä siihen liittyy taloudellinen riski. (kuva: Shutterstock)
Katso täydellinen vastaus

Miksi ei kannata ryhtyä yrittäjäksi?

1. Vapaus tehdä päätökset itse – Moni yrittäjyyden tielle lähtenyt ei katso taakseen, sillä vapaus tehdä työstä ja elämästä oman näköistä vie helposti mennessään. Yrittäjänä päätät itse, milloin ja kenen kanssa työskentelet. Työajan ja alasta riippuen myös paikan päätät sinä itse.
Katso täydellinen vastaus

Miksi yritykset ovat välttämättömiä yhteiskunnassa ja kansantaloudessa?

Yrittäjyys Suomessa Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. Ne luovat uutta toimintaa, uutta työtä ja takaavat siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Kun on palava halu toteuttaa unelmansa ja luoda uutta, yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto. Jos lisäksi uskoo ideaansa ja on valmis työskentelemään sen eteen, oma yritys on hyvä tapa turvata työnsä. Suomi tarvitsee huomattavan määrän uusia yrityksiä.

 • Lisäksi tulevina vuosina kymmenet tuhannet nykyiset tulevat jäämään eläkkeelle, ja he tarvitsevat yrityksilleen jatkajia.
 • Nuoria yrittäjiä siis tarvitaan.
 • Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta.
 • Ne luovat uutta toimintaa, uutta työtä ja takaavat siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin.
 • Tulevina vuosina kolmasosalla yrityksissä on sukupolvenvaihdos edessä.

Yrityksiä syntyy näillä näkymin vähemmän kuin entisiä poistuu ja nuoria yrittäjiä tarvitaan kipeästi. Yrittämistä pidetään kilpailun takia hankalana ja epävarmana työnä. Todellisuudessa yritys ei enää vain kilpaile muiden yritysten kanssa, vaan tarvitsee niitä yhteistyökumppaneiksi.

Yritykset verkottuvat: tuotteita hankitaan eri yrityksiltä ja siksi ne tarvitsevat toisiaan. Yrittämisellä voi myös vaurastua. Tärkeintä yrittäjälle on hyvä liikeidea ja oikea asenne. Jotta yritys menestyisi, yrittäjän pitää panostaa omaan osaamiseensa, uskoa ideaansa ja saada muutkin uskomaan. Tarvitaan tarmokkuutta ja intoa jatkuvaan kehittymiseen.

Samaa sisäistä yrittävyyttä tarvitaan kaikilla työpaikoilla. Yrittäjän pitää olla moniosaaja: selkeä visio, oman vahvuuden löytäminen, tahto menestyä ja kaupallinen perusosaaminen ovat välttämättömiä. Yritysmuotoja on monia, ja joka tarkoitukseen löytyy varmasti sopivin. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Yrittäjyys ei ole ainoastaan oman yrityksen perustamista, sen hoitamista ja kehittämistä, vaan yrittäjyyttä tarvitaan myös opiskelussa, työnhaussa ja myös työssä toisen palveluksessa. Työelämässä arvostetaan samoja ominaisuuksia, joita yrittäjissäkin on. Yrittäjyys on nimittäin:

oikeaa asennetta päättäväisyyttä motivaatiota halua oppia uutta kykyä tehdä asioita oikein kykyä tehdä oikeita asioita omatoimisuutta.

: Yrittäjyys Suomessa
Katso täydellinen vastaus

Kannattaako yrittäminen Suomessa?

Kun mielipidemittaustoimisto YouGov kysyi suomalaisilta viime vuoden joulukuussa, mikä on todennäköisin tapa rikastua, nousivat listan kärkeen säästäminen, lotossa voittaminen ja tiukka kulukuri. Yrittäminen ei kuitenkaan noussut listan kärkikahinoihin, vaikka monet suomalaiset menestystarinat ovatkin lähteneet liikkeelle yhdestä lennokkaasta liikeideasta.

Rovio, Wolt ja Supercell ovat kaikki loistavia moderneja esimerkkejä siitä, kuinka pitkälle yritys voi kehittyä, jos hyvä liikeidea saa vain tarvitsemansa tuen. Stereotyyppisesti voisi ajatella, että suomalaiset vieroksuvat yrittäjyyttä, koska kansanluonteemme ja yhteiskuntamme ei kannusta meitä kunnianhimoon ja innovatiivisuuteen.

Tämä ei kuitenkaan voisi olla kauempana totuudesta, sillä tilasto tilaston jälkeen on osoittanut, että Suomi on yksi Euroopan kilpailu- ja innovaatiokykyisimmistä maista. Mikä sitten saa suomalaiset arastelemaan yrittäjäksi ryhtymistä? Vastaus kysymykseen on valitettavan yksinkertainen.

Elinkeinoelämän valtuuskunta tiedusteli suomalaisten asenteita yrittäjyyteen liittyen vuoden 2019 syyskuussa, ja yli puolet kyselyyn vastanneista totesi, että “vain hullu” ryhtyisi yrittäjäksi työn epävarmuuden vuoksi. Samaan kyselyyn vastanneista yli kolme neljästä oli sitä mieltä, että koko yhteiskuntamme hyötyisi tilanteesta, jos tukisimme avokätisemmin uusia yrittäjiä.

Selkeää on, että Suomessa tulisi ottaa harppauksia yrittäjämyönteisyyden eteen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tavallisen ihmisen näkökulmasta suurin työ yrittäjyyden edistämiseksi tapahtuisi kuntatasolla, jossa kunnista tulisi kehittää entistä enemmän tukevia, opastavia ja mahdollistavia yhteistyökumppaneita.

Unnat voisivat tarjota esimerkiksi start up-tukea lupaaville uusille yrityksille, avustaa yrityksiä alkuun pääsemisessä vuokraamalla toimitiloja edullisin hinnoin ja tuoda niiden palveluita paremmin julkisesti näkyviin. Vaikka valtaosa suomalaisista yrityksistä työllistävätkin vain yhden ihmisen, ei yrittämisen arki saisi olla vain riskinkantoa ja puurtamista yksin.

Paikallistahot, kunnat ja valtio pystyvät tuomaan yritykset yhteen sekä toistensa että asukkaiden kanssa, ja näin muodostamaan leveämmät hartiat, jotka auttavat pieniä tekijöitä kasvamaan seuraaviksi suomalaisiksi menestystarinoiksi.
Katso täydellinen vastaus

Onko minusta yrittäjäksi?

Yrittäjyyttä tukevat tietyt persoonallisuuspiirteet, kuten itsenäisyys, riskinottokyky, kunnianhimo ja innovatiivisuus. Yrittäjänä tarvitset lisäksi oman alasi ammattitaitoa sekä yritystoiminnan ymmärtämystä, järjestelmällisyyttä, ymmärrystä talousasioista ja muita yrittäjyystaitoja. Kehitä taitojasi säännöllisesti, jotta myös yrityksesi kehitys olisi jatkuvaa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko työkkäri pakottaa yrittäjäksi?

Ministeriön ohjeistus – “Olemme saaneet työ- ja elinkeinoministeriöstä useita ohjeita, joista yksi koskee yrittäjyyteen kannustamista”, TE-toimistojen asiantuntijoita edustavan Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton (THHL) puheenjohtaja Eija Tuutti sanoo.

THHL:ään kuuluvat lähes kaikki alan asiantuntijat, joita on reilut 2 000 henkilöä. Paineet TE-toimistojen työntekijöiden keskuudessa ovat Eija Tuutin mukaan kovat. “En voi kommentoida yksittäisiä tapauksia, mutta yrittäjyyteen kannustaminen edellyttää myös työn hakijan suostumusta. Emme voi pakottaa ketään yrittäjäksi, voimme vain kannustaa ja tarjota eri vaihtoehtoja.” TE-toimistojen työntekijöiden paineita lisäävät ministeriön jatkuvien uusien ohjeistusten lisäksi myös uudenlainen yhteistyö yksityisten yritysten kanssa.

“Tämä käytäntö on ollut pettymys, sillä se on lisännyt TE-toimistoissa tehtävää viranomaistyötä, jota yksityiset yritykset eivät saa tehdä.” Eduskunnassa TE-toimistojen mahdollisia laittomia toimia käsiteltäneen lähiaikoina, kun työministeri Jari Lindström (ps) ehtii vastaamaan kansanedustaja Li Anderssonin (vas) yli kaksi viikkoa sitten asiasta tekemään kirjalliseen kysymykseen.
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Mikä On Kun Mikään Ei Kiinnosta?

Mitä hyviä ja huonoja puolia on yrittäjyydessä?

Yrittämisen huonot puolet – Yrittämisen huonoihin puoliin kuuluu ehdottomasti aika, mitä yrittämisen pyörittäminen syö. Viikossa töitä tehdään enemmän kuin kukaan muu ympärillä, sillä viikoittainen tuntimäärä on runsaasti yli 40 tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tiettyjä uhrauksia perhe-elämän ja arjen suhteen on tehtävä.

 1. Elämän on lyhyt ja kun siitä suurin osa käytetään työntekoon, jäädään jostain aina paitsi.
 2. Työn ja arjen tasapainottaminen on melkein kaikille yrittäjille vain haave, mitä ei koskaan voida toteuttaa.
 3. Stressi on myös iso tekijä yrittäjän arkea, eikä se sovi heikoimmille ihmisille.
 4. Oska omaan yritykseen pitää antaa niin paljon itsestä, sekä henkisesti, rahallisesti, että fyysisesti, tulee jokainen epäonnistuminen tuntumaan kolhulta itseä kohtaan.

Yrittäminen johdattaa myös mitä omituisimpiin tilanteisiin ja saa henkilön muodostamaan suhteita mitä erilaisimpiin ihmisiin. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Se automaattisesti tuo mukanaan negatiivisia kokemuksia, jotka saavat maailman näyttämään helposti synkältä ja harmaalta paikalta. Yrittämisen huonoja puolia on myös palkan epävarmuus, sillä jopa suurimmat yritykset tulevat kokemaan alamäkiä, joiden aikana raha on tiukassa.
Katso täydellinen vastaus

Minkä kokoisia ovat pääosin suomalaiset yritykset?

Yrittäjyys Suomessa Suomessa on 294 965 yritystä (Tilastokeskus, yritysrekisteri 2020) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.

Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiäAlle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä.50–249 henkilön yritykset ovat keskisuuria.Pk-yritys on alle 250 henkilön yritys.Vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä.

Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 274 562 eli 93,1 prosenttia. Pienyrityksiä on 16 632 (5,6 %), keskisuuria 3 109 (1,1 %) ja suuryrityksiä 662 (0,2 %). Yksinyrittäjiä on 194 000. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2019 tietoihin. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Yrittäjillä on usein pääsy laajalti eri ohjelmiin ja arvokkaaseen dataan, joka kelpaisi myös rikollisille. Oman yrityksensä tietoturvaa voi kohentaa yksinkertaisilla keinoilla. : Yrittäjyys Suomessa
Katso täydellinen vastaus

Miksi yrityksen voitto on välttämätöntä niin yritykselle kuluttajalle kuin kansantaloudelle?

YRITYSTOIMINNAN PERUSTEKIJÄT – Tarpeet Kaikilla ihmisillä on tarpeita, joita he pyrkivät tyydyttämään. Osa näistä tarpeista on tiedostettuja ja osa puolestaan tiedostamattomia. Tiedostamattomien tarpeiden herättämiseen tarvitaan yleensä ulkopuolinen ärsyke, kuten esimerkiksi on mainonta.

Samoin kun yksilöllä on tarpeita, on niitä myös perheellä, yrityksellä, kunnalla tai valtiolla. Kysyntä Ihmisillä on yleensä enemmän tarpeita, kuin heillä on mahdollisuuksia niiden tyydyttämiseen. Tarpeiden tyydyttämistä rajoittavat yleensä ajan ja rahan puute. Ei voi lähteä lomamatkalle vaikka haluaisikin, jos ei ole lomaa tai varaa matkaan.

Tarpeet muuttuvat kysynnäksi sitten kun ne, johtavat tarpeeseen hankittavan tuotteen ostamiseen. Tarve voi johtaa esimerkiksi lenkkimakkaran, ravintola-aterian tai junamatkan ostamiseen. Kilpailu Tarpeiden synnyttämä kysyntä luo myyntimahdollisuuksia yrityksille, joka yleensä johtaa siihen, että useampi yritys pyrkii hyötymään olemassa olevasta kysynnästä tarjoamalla omia tuotteitaan samaan tarpeeseen.

 • Tämä synnyttää kilpailua yritysten välille.
 • Ilpailun merkitystä yritystoiminnassa voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta.
 • Uluttajan näkökulmasta kilpailu tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on mahdollisuus valita useamman eri yrityksen tarjoaman tuotevaihtoehdon välillä.
 • Valintaan vaikuttaa yksilön arvostukset, jolloin kilpailu on kuluttajan näkökulmasta henkilökohtainen asia.

Yrityksen näkökulmasta kilpailu tarkoittaa sitä, asiakkaalla tulee olla jokin hyvä syy valita yrityksen tuote mieluummin kuin kilpailevan yrityksen tarjoama vaihtoehto. Kilpailussa menestyvän yrityksen tuotteen tulee olla asiakkaan näkökulmasta houkuttelevampi, kuin kuin kilpailijan vaihtoehto.

Yhteiskunnan näkökulmasta kilpailu on markkinatalouden tervehdyttävä voima, joka edistää kehitystä ja pakottaa yritykset jatkuvasti kehittämään parempia ja edullisempia tuotteita. Kilpailussa menestyvät yritykset pysyvät pystyssä, kun puolestaan kilpailukyvyttömät yritykset karsiutuvat pois markkinoilta. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen pitäsi jatkuvasti pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään kilpailukykyään Voitto Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa, joka on syy sille, miksi yrityksiä ylipäänsä perustetaan.

1. Voittoa tarvitaan omistajien riskinoton palkitsemiseen. Yrityksen omistajat uhraavat yritykselle aikaansa ja sijoittavat yritykseen pääomaa, joka on alttiina riskille. Usein yrittäjät takaavat yrityksensä lainoja myös omalla henkilökohtaisella yrityksen ulkopuolisella omaisuudellaan.

 1. Siksi on luonnollista, että yrityksen omistajat myös haluavat korvauksen panostukselleen ja ottamalleen riskille.2.
 2. Voittoa tarvitaan investointeihin Investointeja ovat kaikki suuremmat hankinnat ja panostukset, joilla yritys kasvattaa ja tehostaa tuotantoaan.
 3. Tyypillisiä investointeja ovat esimerkiksi yrityksen toimitilojen, koneiden ja kaluston hankinnat.

Investointeja tarvitaan yrityksen pitämiseen kilpailukykyisenä.3. Voittoa tarvitaan kasvuun Monet yritykset tavoittelevat kasvua. Kasvu vaatii yritykseltä investointeja, jotka vaativat yritykseltä kasvan määrän pääomaa. Pääomaa on yleensä mahdollista saada joko jättämällä kertyneitä voittovaroja yritykseen tai velkaantumalla.

 • Voiton kautta tapahtuva yrityksen kasvattaminen mahdollistaa yrityksen rahoitusrakenteen pitämisen terveellä pohjalla.4.
 • Voittoa tarvitaan pahojen päivien varalle Yritystoiminta kohtaa välillä myös huonompia ajanjaksoja, jolloin yritys ei tuota voittoa.
 • Tappiota tuottava yritys syö enemmän kuin tienaa.

Tappiota tuottava yritys kuluttaa aikaisemmin kertyneitä voittovaroja tai velkaantuu. Suhdanteiden vaihtelut tai muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä luovat yritykselle tarpeita reservien kartuttamiseksi, jotta yritys ei huonojen aikojen koittaessa ajautuisi taloudellisiin vaikeuksiin.

Riski Yritystoimintaan liittyy olennaisena osana myös riski. Kun yrittäjä perustaa yrityksen, hän ei voi olla täysin varma yrityksensä menestymisestä. Yrityksellä on monenlaisia riskejä. Yrityksissä toimitaan pitkällä tähtäimellä, jolloin ennakolta joudutaan päättämään asioista, jotka tapahtuvat vasta myöhemmin.

Yritystoimintaan liittyvät tekijät saattavat muuttua tänä aikana niin, että päätökset eivät tuota toivottua tulosta. Yritykselle tuleva voitto jääkin pienemmäksi, kuin oli oletettu tai sitä ei kerry lainkaan. Jatkuvuus Yritystoiminnalta edellytetään jatkuvuutta.
Katso täydellinen vastaus

Onko yrittäminen kannattavaa?

Yritystoiminnan kannattavuutta mitataan viivan alle jäävissä euroissa. Yrityksen tulos koostuu niin rahavaroista kuin omaisuudesta, jotka jäävät jäljelle yritystoiminnan kulujen ja lainanmaksun jälkeen. Keskimäärin suomalaisen 1-4 henkilöä työllistävän yrityksen liikevaihto on vain 46 500 euroa. Miksi laaditaan tilinpäätös ja kuka siitä on kiinnostunut? Koska laki määrää niin, ja tuloksen pitäisi kiinnostaa yrittäjää itseään, muita omistajia / osakkaita, työntekijöitä, velkojia ja verottajaa, ehkäpä myös yhteistyökumppaneita, ja asiakkaitakin.

 1. Yritysten väliset erot tuloksen tekemisessä ovat valtavia.
 2. On yhtä monenlaisia yrityksiä kuin yrittäjiäkin.
 3. Yrittäjien tienestit vaihtelevat enemmän kuin palkansaajien, sillä kun palkansaajan palkka (provisiopalkkausta lukuun ottamatta) on sidottu työehtosopimukseen, ei yrittäjän tarvitse sellaista noudattaa.

Yrittäjän palkka on sidoksissa yrityksen tulokseen. Pelkistetysti yrittäjyys on kannattavaa silloin, kun myynti riittää kattamaan yritystoiminnan kulut ja yrittäjän palkan. Vastaus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin voi sisältyä monenlaisia ajanjaksoja.

 1. Alkuvaiheessa on usein kuolemalaakso, jolloin toiminta on tappiollista.
 2. Mutta myös kasvunvaiheessa tarvitaan paljon rahaa, joten yritystoiminta voi olla tappiollista myös silloin kun bisneksissä pyyhkii hyvin.
 3. Un ihmiset katsovat yritysten taloustietoja esimerkiksi maksuttomasta Finderistä, sieltä näkee kyllä osakeyhtiöiden liikevaihdon ja tuloksen, muttei minkäänlaisia perusteluita tai syitä.

Eikä näistä tiedoista aina voi vetää johtopäätöstä yrityksen tilanteesta. Taustalla voi olla vaikkapa iso kauppa; on myyty jotakin tai ostettu jotakin. Tulos voi tämän vuoksi heittää huomattavasti edellisestä vuodesta. Pieni yritys voi olla myös sivutoiminen; siitäkään ei ole minkäänlaista mainintaa. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Kukaan ei liene voi väittää, että yrittäjyys olisi helppoa. Se vaatii kovaa työtä, monen asian yhtäaikaista organisointia ja lujaa uskoa omaan asiaansa. Yrittäjillä on näkemykseni mukaan usein liian optimistinen käsitys oman yrityksensä kannattavuudesta.

Jos yritystoiminta ei yksinkertaisesti enää kannata, sitä ei ole helppo myöntää. Kun tilanteen annetaan jatkua parempien aikojen toivossa, yrittäjä saattaa kaivaa itselleen entistäkin syvempää kuoppaa. Mistä tietää milloin on oikea hetki yritystoiminnan lakkauttamiseen? (kuva: Shutterstock) Miksi joku vaihtaisi säännöllisesti tilille kilahtavan kuukausipalkan niinkin epävarmaan ammattiin kuin yrittäjyyteen? Ellei ole edes takeita siitä, että vaihdos kannattaa taloudellisesti.

Jotakin on saatava vastineeksi, ja väitän, että raha on vain yksi tekijä. Yrittäjät arvottavat yrittäjyyttään myös muutoin, kuin vain rahassa mitaten. Jotkut haluavat downsiftata kiireisestä työelämästä ja kokevat, että elämänlaatu paranee yrittäjyyden myötä. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Mikä on sinulle riittävä palkkataso? Työttömyyden tai kotivanhemmuuden jälkeen pienikin palkka tuntuu suurelta. Ja päinvastoin korkeaan palkkatasoon tottuneen voi olla vaikeaa sopeuttaa talouttaan pienempiin ja epäsäännöllisempiin tuloihin. Yrittäjän tulisi tienata alan työntekijään paremmin, sillä yrittäjä kantaa aina riskin.

(kuva: Shutterstock). Toki rahaakin on saatava ja yrittäjyyden lähtökohtana on, että on oltava myytävää, josta asiakas haluaa maksaa. Asiakkaita on oltava riittävästi ja palvelun/tuotteen tuottamiseen on oltava riittävät resurssit (osaamista, koneet, raaka-aineita, rahaa, aikaa). Se mikä on kenellekin riittävä määrä rahaa, vaihtelee hurjasti.

Olen päässyt urani aikana tutustumaan muutamiin tuhansiin yrittäjiin. He edustavat eri ikäluokkia, eri koulutusasteita ja erilaisia toimialoja. Kun yritystoimintaa suunnittelevat kirjaavat kannattavuuslaskelmiinsa kuukauden nettopalkkatavoitteen, on haarukka ollut tähän mennessä (liki 20 vuoden aikana) melkoinen; 200-8000 euroa/kk.

Toiselle riittää, että saa tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää. Toinen haluaa vaurastua. Toiselle yrittäjyyden alkutaival on helppo, asiat vain loksahtelevat paikoilleen, asiakkaita löytyy heti alkumetreillä tai heitä saattaa olla jonossa odottamassa. Toiselle yrittäjyyden alku on kivikkoinen, tappiollinen ja huono-onninen ajanjakso, jolloin vastoinkäyminen seuraa toistaan.

Toisilla alkavilla yrittäjillä on myös heti kunnon tekemisen meininki: tehdään aktiivista markkinointia ja jalkautuvaa myyntityötä. Passiivisuus ei kannata, vaan on oltava suorastaan proaktiivinen. Yrityksen menestyminen on kuitenkin loppukädessä monen asian summa, eikä aina menesty, vaikka miten ahkerasti markkinoisi.

Un kysytään, onko yrittäjyys kannattavaa, ajatellaan euroja. Kirjoitin aiemmin postauksen ” Paljonko yrittäjä tienaa “. Laskentatavasta riippuen yrittäjät tienaavat keskimäärin enemmän kuin palkansaajat, mutta tekevät enemmän työtunteja, joten keskituntiansio jää lopulta palkansaajia heikommaksi. Osa yrittäjistä (ihan kuten muistakin ihmisjoukoista) elää köyhyysrajalla; osa tietoisesti ja osa muista syistä.

On voinut tapahtua erinäisiä vastoinkäymisiä; huonoja päätöksiä, liiallisia riskejä, tai ei olla tehty lainkaan päätöksiä tai otettu minkäänlaisia riskejä. Usein kannattamattomuus johtuu yksinkertaisesti myyntitaitojen puutteesta. Yrittäjä voi myös olla sokea ja uskollinen omalle liikeidealleen, vaikka markkinat eivät osoita kiinnostusta sitä kohtaan. Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi Kun työntekijä ryhtyy yrittäjäksi, suurimmat muutokset ovat: vastuu lisääntyy, työnkuva laajenee, paine ja stressi kasvavat. Mutta myös vapaudentunne, itsensä toteuttamisen tunne ja kenties kauan kaivattu työn ilo ja innostus palaavat. Palkka on epäsäännöllinen ja työpäivät ovat pitkiä, mutta niin kauan kuin yrittäjä on itse tyytyväinen, on yrittäjyys kannattavaa.

 1. Kuva: Shutterstock) Kun pohdit haluaisitko perustaa yrityksen ja onko se kannattavaa, pyörittele asiaa monelta eri kantilta.
 2. Mieti mihin asioihin voit itse vaikuttaa ja mitä sellaisia riskejä on olemassa, jotka ovat sinusta riippumattomia.
 3. Osallistu yrittäjäkoulutukseen, jossa kokenut yrittäjätaustainen kouluttaja auttaa sinua hahmottelemaan ideastasi liikeidean.
You might be interested:  Miten Saa Palan Tunteen Pois Kurkusta?

Laskelman avulla on mahdollista saada viitteitä numeroista ja toimintasuunnitelman avulla siitä, mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta numerot toteutuvat. Suunnitelmat toteutuvat vain harvoin sellaisenaan, mutta suuntaa ne antavat. Mikäli jo paperilla (tai Excelillä) näyttää huonolta, olisi hulluutta lähteä viemään yritysaihiota sellaisenaan käytäntöön.

 • Mutta mikäli suunnitelmat lupaavat hyvää, ja useampikin siihen tutustunut taho on vakuuttunut idean kannattavuudesta, kannattaa harkita vakavasti yrityksen perustamista.
 • Vain aika näyttää, tuleeko yrityksestä oikeasti kannattava.100% varmaa yritysideaa ei ole olemassakaan, eikä yritys ole koskaan valmis vaan kehittäminen on jatkuvaa.

Yrittäjyyteen sisältyy aina riski. Tarvitaan idea, jolle on kysyntää, oikea aika perustamiselle, osaava yrittäjä ympärillään osaava yhteistyöverkosto, riittävät resurssit markkinointiin ja myynnin tekemiseen ja ehkäpä vielä pieni ripaus onnea!
Katso täydellinen vastaus

Milloin lopettaa yrittäminen?

Toiminimen lopettaminen Kun haluat lopettaa toiminimesi, lopeta yritystoimintasi, maksa yritystoimintasi velat, luovu sen varallisuudesta ja tee lopettamisilmoitus. Huolehdi tarvittavien verojen ja muiden maksujen ilmoittamisesta ja maksamisesta. Jos yritystoimintasi lopettamisesta syntyy sinulle suuri kertaluonteinen tulo, voit vaatia Verohallinnolta tulontasausta.

 • Miten lopetan toiminimeni? Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, et tarvitse toiminimesi liiketoiminnan lopettamiseen virallista menettelyä etkä erityistä syytä.
 • Un haluat lopettaa toiminimesi, lopeta kaikki yritystoimintasi ja maksa sen velat.
 • Luovu myös yritystoimintaasi liittyvästä varallisuudesta: voit joko myydä sen tai siirtää sen omaan käyttöösi yksityisottona.

Jos yritykselläsi on yrityskiinnityksiä eli rahoituksen vakuudeksi pantattua omaisuutta, kuoleta ne tai siirrä ne toiselle yritykselle. Ilmoita lopuksi toiminimesi lopettamisesta kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Tee ilmoitus heti, kun yritystoimintasi on loppunut, olet maksanut toiminimesi velat ja luopunut sen varallisuudesta.

 • Un ilmoituksesi on rekisteröity, yrityksesi poistetaan kaupparekisteristä ja Verohallinnon rekistereistä.
 • Mitä muuta minun tulee ottaa huomioon, kun lopetan toiminimeni?, vaikka yritystoimintasi olisikin loppunut jo paljon aiemmin.
 • Huolehdi esimerkiksi vuosittaisesta veroilmoituksesta sekä arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista.

Kun yritystoimintasi loppuu, tarkista ennakkoverosi määrä. Hae tarvittaessa muutosta ennakkoveroon, jotta et maksa veroja liikaa tai liian vähän. Muista irtisanoa kaikki yritystoimintaasi liittyvät vakuutukset ja muut sopimukset. Säilytä yrityksesi 6–10 vuotta viimeisen tilikauden päättymisestä.

Huomaa, että kun lopettamisilmoituksesi on rekisteröity, kuka tahansa voi ottaa lopetetun yrityksesi nimen käyttöönsä. Jos suunnittelet yritystoimintasi jatkamista myöhemmin, harkitse yritystoiminnan keskeyttämistä yrityksen lopettamisen sijaan. Jos päätät keskeyttää yrityksesi toiminnan, ilmoita siitä Verohallinnolle yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta.

Miten toiminimeni varallisuus vaikuttaa verotukseeni, kun olen lopettanut yritykseni? Sinun tulee luopua yrityksesi varallisuudesta yritystoimintasi lopettamisen yhteydessä. Tällöin joko myyt varallisuuden tai siirrät sen omaan käyttöösi yksityisottona.

 1. Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat yrityksesi viimeisen verovuoden tuloksen laskentaan.
 2. Varallisuudesta luopuminen voi aiheuttaa sinulle suuren, kertaluonteisen veronalaisen tulon.
 3. Voit kuitenkin lieventää tulosta aiheutuvaa verorasitusta tulontasauksella.
 4. Siinä kertaluonteinen tulo jaetaan useammalle vuodelle.

Näin tulon saamisvuoden verotus ei nouse kohtuuttoman suureksi. Vaadi tulontasausta Verohallinnolta ennen kuin verotus tulon saamisvuodelta on valmistunut. Voit tehdä vaatimuksen sähköisesti, Vaihtoehtoisesti voit hakea tulontasausta veroilmoituksesi toimittamisen tai verokortin tai ennakkoveron muutoksen yhteydessä.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on naisten osuus Suomen yrittäjistä?

Tiesitkö nämä viisi faktaa naisyrittäjistä Suomessa? Tänään 19.11. vietetään naisyrittäjien päivää. Tiedätkö kuinka paljon naisia on yrittäjinä Suomessa? Entä millä aloilla he työskentelevät? Päivän kunniaksi keräsimme viisi kiinnostavaa faktaa naisyrittäjistä Suomessa.

 • Hyvää naisyrittäjien päivää! Vuonna 2021 Suomessa oli noin 215 600 yrittäjää.
 • Heistä naisia oli 72 800 eli vajaa kolmasosa.
 • Yrittäjyys on miesten keskuudessa yleisempää myös kansainvälisesti.
 • Suomessa naisyrittäjien osuus kaikista yrittäjistä on kuitenkin korkeampi kuin EU-maissa yleensä, ja naisten osuus yrittäjistä on viime vuosina kasvanut.

Naisilla keskimääräinen YEL-työtulo oli 20 100 euroa vuonna 2021. Kaikkien yrittäjien keskimääräinen vahvistettu YEL-työtulo oli 21 600 euroa. Miehillä YEL-työtulo oli keskimäärin 22 400 euroa eli yli 11 prosenttia enemmän kuin naisilla. Vuosina 2019–2021 freelancer-naisen euro oli 83 senttiä.

 1. Tämä selvisi, kun kevytyrittäjäpalvelu UKKO.fi selvitti käyttäjiensä laskutustiedoista freelancer-naisten ja -miesten välistä palkkaeroa.
 2. UKKO.fi laski keräämästään datasta naisten ja miesten keskimääräisen tuntilaskutushinnan, joka oli naisilla 24,25 euroa ja miehillä taas 29,11 euroa tunnilta.
 3. Alakohtaista vaihtelua kuitenkin oli, ja esimerkiksi näyttelijöiden, toimistotyöntekijöiden ja liikunnanohjaajien keskuudessa naisten keskimääräinen tuntihinta oli korkeampi kuin miesten.

Koska naisten tulotaso on pienempi kuin miesten ja naiset pitävät miehiä enemmän pitkiä perhevapaita, myös naisten eläkkeet ovat pienemmät. Naisten työeläke oli vuoden 2019 lopussa keskimäärin 69 prosenttia miehen eläkkeestä. Naisyrittäjien yritystoiminta ei ole keskittynyt tietyille toimialoille yhtä selkeästi kuin miesyrittäjien toiminta.

ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (esimerkiksi arkkitehdit, graafiset suunnittelijat, kääntäjät, konsultit ja kirjanpitäjät) terveys- ja sosiaalipalvelut muu palvelutoiminta maa- ja metsätalous sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Miesyrittäjät taas keskittyivät korostuneesti maatalouden, rakentamisen sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoille. Suomen yrittäjistä yli puolet on itsensätyöllistäjiä, eli he työskentelevät yksinyrittäjinä tai yrittäjämäisesti (2017).

 1. Ammatit ovat eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan, kuten Suomessa ylipäätään.
 2. Tärkeimpiä ammattiryhmiä naisilla, jotka työllistävät itsensä, olivat kulttuuri- ja käsityöalojen ammatit sekä palvelualan työntekijäammatit, kuten kampaajat, pienkauppiaat ja hierojat.
 3. Sen sijaan vain viisi prosenttia itsensä työllistävistä naisista toimi vuonna 2017 rakentamisen, kuljetuksen ja teollisuuden ammateissa, kun miehillä vastaava luku oli 40 prosenttia.

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan yrittäjinä toimivat naiset ovat ja tyytyväisempiä siihen kuin miehet. Tutkimuksessa todettiin myös, että yli puolet yrittäjänaisista oli nykyiseen työhönsä erittäin tyytyväisiä, kun palkansaajanaisista vain kolmannes koki samoin.

Lähteet:

: Tiesitkö nämä viisi faktaa naisyrittäjistä Suomessa?
Katso täydellinen vastaus

Paljonko yrittäjä saa tienata työttömänä?

Sivutoimisen yrittäjyyden tulon vaikutus päivärahaan – Sinun on mahdollista tienata pienehköjä summia työttömänä, ilman että ansioturvasi pienenee. Työttömänä voit ansaita joko:

 • 300 euroa kuussa tai
 • 279 euroa neljässä viikossa.

Kunhan yrittäjätulosi pysyvät näiden summien sisäpuolella, sillä ei ole vaikutusta ansiopäivärahaasi. Jos tulosi ylittää jommankumman kynnyksen, ansiopäivärahaa aletaan sovittelemaan. Päivärahasta vähennetään silloin puolet suojaosan ylittävästä tulosta. Onko sinulla osaamista, jota voi hyödyntää sesonkiaikoina? Kunhan pestisi kestää korkeintaan kaksi viikkoa, työttömyysturvaasi ei katkaista, vaan sitä maksetaan soviteltuna. Hyvää tässä mallissa on se, että soviteltu päiväraha otetaan jatkossa huomioon ansiopäivärahasi kestossa.

Kun saat soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahasi enimmäisaika, joka voi olla 300, 400 tai esimerkiksi 500 päivää, kuluu hitaammin kuin yleensä. Sinulle säästyy maksettavia päiviä ikäänkuin pahan päivän varalle. Voit käyttää nämä päivät siis myöhemmin, jos tarve on. Aiotko tehdä osa-aikatyötä tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön pätkän? Entä lomautetaanko sinut? Jotta voit saada soviteltua päivärahaa, voit tehdä enintään 80% alan enimmäistyöajasta.

Jos olet osa-aikatöissä tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävässä, kokoaikaisessa työssä, työaikasi lasketaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden perusteella. Sovittelussa otetaan huomioon myös monta muuta tekijää, kuten:

 • Peruspalkka, lisät ja korvaukset
 • provisiot ja bonukset, stipendit ja apurahat verolliselta osin, rojaltit ja tekijänoikeuskorvaukset
 • lomaraha, lomaltapaluluraha ja lomakorvaus
 • luottamusmiehen palkkio
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • osa-aikaisen työn vuosiloma
 • erilaiset työnantajan maksamat vakuutusmaksut
 • työaikapankkiin säästämäsi työaika, jonka nostat rahana.

Toisin sanoen, moni työtoiminnasta sisään tuleva tulo lasketaan sovittelussa mukaan. On kuitenkin olemassa myös palkkioita, joita ei oteta huomioon kun soviteltua tuloa lasketaan. Mitä rahaa tai rahan arvoisia etuja ei sitten oteta laskuissa huomioon? Sovittelussa ei huomioida:

 • Yli 2 viikkoa kestävästä työstä maksettava lomakorvaus
 • odotusajan palkka
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • vahingonkorvaukset
 • työsuhteen vuoksi maksettava osakeanti ja osakeoptio sekä osinkotulot pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio.

Katso täydellinen vastaus

Voiko yrittäjä tehdä myös palkkatyötä?

Yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen — uhka vai mahdollisuus? Hakeako palkkatyöhön vai ryhtyäkö yrittäjäksi? Onneksi ei tarvitse valita, sillä palkkatyön ja yrittäjyyden voi myös yhdistää. Sivutoiminen yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden kokeilla omaa liikeideaa, toteuttaa itseään tai hankkia lisätuloja.
Katso täydellinen vastaus

Kannattaako Yrittäjäkassa?

Silti siihen kannattaa varautua. Uskallatko sinä yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa? Yritystoiminta on aina riskialtista ja yrittäjänkin kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta. Vain Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko pitää omistaa että on yrittäjä?

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa? Kuka on yrittäjä? Yrittäjän määritelmä ei aina ole itsestään selvä. Valtiolla on jopa neljä erilaista tapaa määrittää henkilölle yrittäjä-status. Yrittäjien eläkevakuutuslaki (YEL) listaa ne henkilöt, jotka pitää vakuuttaa YEL:n mukaan.

Yrittäjiä määritellään omaan malliin myös tapaturmavakuutuslainsäädännössä ja työttömyysturvalainsäädännössä. Lisäksi verottajalla on vielä neljäs tapa määritellä yrittäjänä pidettävät henkilöt. Yrittäjältä itseltään vaaditaan kyllä valppautta ottaa niistä kaikesta selvää. Työttömyysturvalaissa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä, josta hän itse tai hän yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa laissa määritellyn osuuden.

Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää. Jos toimit palkkatyössä ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa työttömyysvakuutus yleensä järjestää kautta. Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä, jos hänen eläkevakuutuksen (YEL,MYEL, TyEL) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 12 326 euroa vuodessa.

on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen (poislukien apurahansaaja)

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrityksen osaomistaja ja yrittäjän perheenjäsen, jos hän

omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa (tj, hallituksen jäsen) omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä)

Katso täydellinen vastaus

Milloin ei saa Karenssia?

Työsopimuksen purkaminen on mahdollista työsuhteen aikana, jos siihen on erittäin painavia perusteita. Työsuhteen alussa voidaan sopia molemmin puolin sitovasta koeajasta, jonka aikana osapuolet voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisajan pituista aikaa.

Työttömyysturvalaki sääntelee tilanteita, joiden perusteella työtön työnhakija on oikeutettu työttömyysturvaan. Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työntekijä on itse eronnut työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen itse.

You might be interested:  Miksi Ruotsin Nykyinen Kansallispäivä On Kuudes Kesäkuuta?

Tätä kutsutaan myös karenssina. Työ- ja elinkeinotoimisto voi pyytää työntekijältä lisäselvityksiä työsuhteen päättymisen syistä. Tämän jälkeen TE-toimisto arvioi, onko työntekijälle määrättävä karenssia vai ei. Pääsääntöisesti karenssi syntyy näin ollen tilanteissa, joissa työntekijä on itse aiheuttanut oman työttömyytensä.

Työsuhteen purkamisen tilanteissa karenssia ei synny, jos työsuhteen päättämiselle on ollut hyväksyttävä syy. TE-toimisto arvioi loppu viimein sen, mikä on hyväksyttävä syy. Hyväksyttävänä syynä voidaan esimerkiksi pitää purkua terveyteen liittyvien syiden perusteella. Jos työntekijä omalla toiminnallaan saa aikaiseksi työsuhteen purkamisen työnantajan toimesta, on todennäköistä, että työntekijä joutuu 90 päivän karenssiin.

Jos työntekijällä on perusteet työsopimuksen purkamiseksi, voi työntekijä ilmoittautua TE-toimiston välittömästi.
Katso täydellinen vastaus

Onko 60 v töitä?

Ikääntyneiden työttömyys pitkäkestoista – Hyvärinen ei painiskele ongelmansa kanssa yksin. Pitkäaikaistyöttömyysriski alkaa kohota 57–58 vuoden iässä, mikä osoittaa, että työllistyminen on takkuisampaa ikääntyneillä, sanoo neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 1. Yli 60-vuotiaiden työllisyyskehitys on ollut hyvä.
 2. He ovat töissä aiempaa pidempään ja keskimääräinen eläköitymisikä on kasvanut.
 3. Jos henkilö jää työttömäksi, niin näiden ikääntyneiden mahdollisuudet saada töitä ovat heikommat.
 4. Aktiivisuus työnhaussa vähenee.
 5. Myös meidän aktiivitoimet vähenevät selvästi yli 60-vuotiaiden ikäryhmän osalta, eli 60 vuoden iässä tapahtuu selvä pudotus koulutus, tukityö, valmennus ynnä muihin toimiin osallistumisessa, Tuomaala jatkaa.

Kuhmolainen Kauko Hyvärinen on työkokeilussa Kajaanin kierrätyskeskus Entringissä. Kuva: Tiia Korhonen / Yle Suomessa on Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan työttömänä noin 50 000 yli 60-vuotiasta, joista miehiä on hieman enemmän kuin naisia.

 • Ikääntyneistä työttömistä pitkäaikaistyöttömiä on yli 30 000 eli heidän työttömyytensä on jatkunut yhtäjaksoisesti yli vuoden.
 • Eniten ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä on Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Kainuussa.
 • Jos vain terveyttä riittää, niin eläkeikää voi siirtää eteenpäin.
 • Auko Hyvärinen Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työllistyminen on hyvin haasteellista, sanoo Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeen hankevastaava Johanna Saarivaara.

– Meidän Välke-hankkeen asiakkaat ovat pitkäaikaistyöttömiä. Monella pitkäaikaistyöttömällä on enemmän tai vähemmän osatyökykyisyyttä ja osa ei ole ollenkaan työkykyisiä, mutta eläkkeelle pääseminen on hyvin vaikeaa. Juuri työttömäksi jäänyt kuusikymppinen on toisenlaisessa tilanteessa, Saarivaara sanoo.
Katso täydellinen vastaus

Saako yrittäjä palkkaa?

Yhtiömuodolla on väliä kun yrittäjä nostaa palkkaa – Yritystä perustaessa ja sen arkea pyörittäessä tärkeintä on miettiä, kuinka paljon itse tarvitset elämiseen rahaa ja kuinka paljon yrityksen toimintaan jää rahaa. Yhtiömuoto määrittää pitkälti sen, miten yrittäjän palkanmaksu tapahtuu.

 1. Jos yritysmuotona on toiminimi, yrittäjä ei voi nostaa rahapalkkaa vaan tekee yrityksen tililtä nostoja, jotka kirjanpidossa merkitään nostoina yksityistilille.
 2. Näistä nostoista ei makseta tuloveroa, vaan yrittäjä maksaa ennakkoveroa koko verovuoden arvoitujen verotettavien tulojen perusteella.
 3. Toiminimiyrittäjän kannattaa miettiä, missä vaiheessa olisi kannattavaa perustaa osakeyhtiö.

Osakeyhtiössä yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa josta maksetaan ansiotuloveroa, luontoisetuja sekä yrityksen voitoista saatavia osinkoja, joita verotetaan osakeyhtiön nettovarallisuuteen perustuen sekä ansio- että pääomatulona.
Katso täydellinen vastaus

Pitääkö 4H yrittäjän maksaa veroja?

4H-yrittäjänä maksat veroa saamistasi tuloista. Veroja maksat henkilökohtaisen verotuksesi mukaisesti, käytännössä verokortissasi olevien rajojen ja prosenttien mukaan. Arvonlisäverovelvollisuutta ei ole, koska 4H-yrityksen myynti jää alarajan alle.4H-yrittäjänä saamasi tulot ilmoitat verottajalle jälkikäteen veroilmoituksessa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko olla yrittäjä ilman toiminimeä?

Kevytyrittäjyys – Kevytyrittäjänä sinun ei tarvitse perustaa yritystä, eikä huolehtia paperitöistä. Verot, vakuutusmaksut, maksumuistutukset ja tarvittaessa myös perintä hoidetaan puolestasi. Laskutat työstäsi yksityishenkilönä, jolloin saamastasi palkasta pidätetään tulovero, ja pieni palvelupalkkio.

Äteen jää laskutuksen kasvaessa hieman vähemmän kuin oman yrityksen kautta, mutta säästyt monelta vaivalta. Kevytyrittäjyys on hyvä ratkaisu, kun haluat testata liikeideaa ja rakentaa asiakaskuntaa ennen oman yrityksen perustamista. Se on myös helppo tapa ansaita lisätuloja päätoimisen työn, opiskelun, vanhempainvapaan tai eläkkeen ohella.

Kevytyrittäjyys ei sovi luvanvaraisiin ammatteihin. Esimerkiksi taksiyrittäjyys tai terveydenhuoltoalan työt vaativat oman yrityksen perustamista. Tällöin esimerkiksi toiminimen perustaminen voi olla sinulle oikea ratkaisu.
Katso täydellinen vastaus

Mitä riskejä yritystoimintaan liittyy?

Turvaa itsesi ja yritystoimintasi riskien varalta – Jotta voit menestyä yrittäjänä, sinun on oltava valmis ottamaan hallittuja riskejä. Riskit yritystoiminnassa voivat olla esimerkiksi liike-, sopimus-, vastuu-, tietoturva-, tuote-, ympäristö-, keskeytys- ja rikosriskejä.

 • Riskit voidaan jakaa myös strategisiin, taloudellisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinkoriskeihin.
 • Vahinkoriskejä ovat omaisuus-, toiminta- ja henkilöriskit.
 • Vakuuttaminen on riskienhallinnan keino, jolla voit siirtää riskejä yritykseltäsi vakuutusyhtiön kannettavaksi.
 • Riskien tunnistamisessa voit käyttää apunasi nelikenttä- eli SWOT-analyysia.

SWOT-analyysi kertoo liikeidean, yrittäjän ja yrityksen vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Analyysi auttaa hahmottamaan, miten vahvuuksia voi kehittää ja heikkouksia poistaa sekä miten hyödyntää mahdollisuuksia ja torjua uhkia.

Apua riskienhallintaan saat myös Uusyrityskeskuksen yritysneuvojilta ja asiantuntijoilta. Yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja petokset ovat lisääntyneet merkittävästi. Uutena yrittäjänä voit joutua esimerkiksi hakemistohuijausten, laskuiksi naamioitujen tarjousten tai aiheettomien tavaramerkkilaskujen kohteeksi.

Älä tee puhelimessa tilauksia tai sopimuksia, jos et ole aivan varma, mitä olet tilaamassa ja mitä se maksaa. Jos saat laskun palvelusta, jota et mielestäsi ole tilannut, voit vaatia mahdollisen puhelunauhoitteen kuunneltavaksi. Kiistä tilaus ja tee reklamaatio, jos kieltäytymisestä huolimatta saat tilausvahvistuksen tai laskun palvelusta.
Katso täydellinen vastaus

Milloin sinut lasketaan yrittäjäksi?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen. Pelkkä johtava asema ja omistus ei tee henkilöstä yrittäjää, vaan yrityksessä tulee myös työskennellä, jotta yrittäjämääritelmä täyttyy. Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksessä työskentelevä yrityksen osaomistaja,

 • jos hän työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
 • jos hän työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
 • jos hän työskentelee osakeyhtössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
 • vastaavalla tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta (esimerkiksi kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies, avoimen yhtiön yhtiömies)
 • toimii omalla toiminimellä tai ennakkoverolipulla (myös esimerkiksi toiminimen haltijan kyseisessä yhtiössä työskentelevä puoliso saattaa olla työttömyysturvalain mukainen yrittäjä

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Pelkästään prokura tai muu nimenkirjoitusoikeus ei tuota työttömyysturvalain mukaista johtavaa asemaa yhtiössä.

 1. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso (myös avopuoliso) ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.
 2. Jos perheenjäsenet asuvat eri osoitteissa ja taloudessa, estettä ansiopäivärahan maksamiselle ei määräysvallan puuttumisen takia ole.

Aviopuolisoita, jotka välien rikkoontumisen takia asuvat erillään, ei pidetä puolisoina.1.1.2016 alkaen yrittäjämääritelmä laajeni. Jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjäeläkelain mukaista eläkevakuutusta.

Yrittäjänä pidetään myös siis henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työtä tekevinä. Omalla työllä tarkoitetaan lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkiksi omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat).

Muutoksen myötä suurin osa ns. omaa työtä tekevistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi. Yritystoiminnaksi katsotaan esimerkiksi laskutuspalveluyrityksen kautta tapahtuva työllistyminen. Työ- ja elinkeinotoimiston käytäntö ei ole kuitenkaan muuttunut.

 • Omaa työtä tekevät (esim.
 • Freelancerit) voidaan katsoa edelleen sivutoimisiksi yrittäjäksi, jolloin he ovat oikeutettuja palkansaajan työttömyysturvaan.
 • Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto (muutos 1.7.2019 lukien): 1.7.2019 lukien perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä ja joilla ei ole määräysvaltaa, ovat työttömyysturvassa palkansaajia.

Tällaiset henkilöt voivat liittyä palkansaajakassaan ja kerryttää uutta työssäoloehtoa 1.7.2019 lukien. Työssäoloehto täyttyy, kun hakija on ollut työssä perheenjäsenen yrityksessä 52 viikkoa viimeisten 28 kuukauden aikana ja kassajäsenyyttä on vähintään 12 kuukautta.

 1. Edelliseen 12 kuukauteen ei saa sisältyä missään vaiheessa yrityksen omistusta tai määräysvaltaa.
 2. Palkkaa ja työaikaa koskevat kriteerit ovat samat kuin palkansaajalla (ks. yllä).
 3. Jos hakija on ehtinyt täyttää yrittäjäkassassa yrittäjän työssäoloehdon, hän saa sen jälkisuojasäännösten perusteella mukaansa, jos liittyminen palkansaajakassaan tapahtuu kuukauden kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta.

Yrittäjän ei-omistava perheenjäsen voi kerryttää samanaikaisesti normaalia palkansaajan työssäoloehtoa työskennellessään muulla työnantajalla. Jos molemmat työssäoloehdot ovat täyttyneet, hakija saa työttömäksi jäädessään valita, kumpaa käytetään. Työssäoloehtoja ei voi kuitenkaan yhdistää.
Katso täydellinen vastaus

Mitä yrittäjäksi ryhtyminen oikeasti vaatii?

Mitä yrittäjyys vaatii? – Yrittäjällä on oltava toimiva liikeidea. Jotta menestyisit yrittäjänä, sinun on tuotettava jotain sellaista, jota muut haluavat ja tarvitsevat – tuotetta tai palvelua. Kysymykseen, mitä yrittäjäksi ryhtyminen vaatii, voi vastata lyhyesti ja ytimekkäästi: yrittäjäksi ryhtyminen vaatii sitoutumista.

Yrittäjänä oleminen on kokonaisvaltaista. Et pysty irtautumaan töistäsi yhtä helposti kuin ehkä palkkatyöstä. Olet yrittäjä aina, olipa sinulla työaika tai ei. Tarvitset myös rohkeutta ja sinnikkyyttä. Menestys tulee harvoin helposti: pikavoittoja ei kannata tavoitella. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii paineensietokykyä.

Sinun tulee kestää paineita ja sietää epävarmuutta, sillä yrityksen toiminnassa tulee yleensä väistämättä sekä hyviä että vaikeampia vaiheita. Yrityksesi tärkein pääoma olet sinä, sillä yrityksesi toiminta on sinun bisnesideasi varassa. Kun lähdet kehittämään toimintaa, joudut testaamaan ideaasi monta kertaa.

Kantaako se? Onko tuotteellesi tai palvelullesi kysyntää? Kestätkö ajoittaisen epävarmuuden ja stressin siitä, miten yrityksesi pärjää? Olet myös itse oma työnantajasi: maksat itsellesi palkkaa ja kannat muutenkin vastuun koko yrityksesi taloudesta. Pankkitilille ei enää napsahda palkka automaattisesti, vaan sinä tuotat kaiken sen taloudellisen menestyksen, jota yrityksesi voi saavuttaa.

Jos palkkaat työntekijöitä, olet vastuussa myös heidän työpaikoistaan. Ponnistelette yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Yrittäjyys vaatii intoa ja paloa, mutta antaa myös ainutlaatuisia onnistumisen kokemuksia, kun liikeidea lähtee lentoon ja kasvaa. Sitä kohti! Miksi Osa Suomalaisista Ei Halua Ryhtyä Yrittäjäksi
Katso täydellinen vastaus