Miksi Diabeetikon Jalkojen Hoito On Tärkeää?

Korkea verensokeripitoisuus voi aiheuttaa elimistössä hermo- ja verisuonivaurioita. Erityisesti jalat ovat alttiita diabeteksen aiheuttamille muutoksille. Hermo- ja verisuonivauriot voivat johtaa muun muassa jalkaterän tuntoaistin alenemiseen, ihon kuivumiseen, nivelten jäykistymiseen ja jalkaterän virheasentoihin.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikko saa herkemmin jalkojen alueelle haavoja?

Jalkahaavaumien oireet – Ääreishermojen häiriöön liittyvä haavauma syntyy yleisimmin isovarpaan alle, päkiään tai virheasentoon (ns. vasaravarpaat) asettuneisiin varpaisiin. Haavauman syynä on jalan kovettuma, joka johtuu painon virheellisestä jakautumisesta jalkapohjassa. Miksi Diabeetikon Jalkojen Hoito On Tärkeää Kuva Diabeteksen jalkahaava isovarpaan alla. Tyypillinen pitkäaikainen (krooninen) haavauma isovarpaan alla potilaalle, jolla on diabeteksen hermovaurio (neuropatia). Diabeettista jalkahaavaa hoidetaan vähentämällä haavaan kohdistuvaa painetta, esimerkiksi kevennyspohjallisten avulla.

 1. Lisää tietoa, ks.
 2. Artikkeli Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäiseminen Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäisy,
 3. Jos jalan valtimoverenkierto on heikentynyt, siihen liittyvä kudosten hapenpuute altistaa haavalle.
 4. Haava syntyy mitättömästä kolhusta kengän tiettyyn paikkaan aiheuttamasta paineesta.

Tällöin haavaumaa kutsutaan iskeemiseksi haavaksi. Se on usein soikea, mutta haavauman muoto vaihtelee. Haavauman keskellä on tumma kate, joka on kuollutta ihoa (kuva ). Miksi Diabeetikon Jalkojen Hoito On Tärkeää Kuva Diabeteksen jalkahaavauma vaivaisenluussa. Pitkäaikainen (krooninen) vaivaisenluussa sijaitseva haavauma, joka on syntynyt ahtaan kengän hankauksesta. Lisää tietoa, ks. artikkeli Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäiseminen Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäisy,
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikon jalat tutkitaan säännöllisesti?

Jalkojen riskiluokat – Diabetesliitto Jalkojen riskiluokitus on yksi tapa arvioida diabeetikon jalkojen terveyttä. Sen avulla terveydenhuollossa voidaan löytää ne, joilla vakavien jalkaongelmien riski on suurentunut diabeteksen vuoksi. Jalkojen riskiluokka kertoo, miten pitää toimia jalkaongelmien, kuten pitkäaikaisten haavojen, ehkäisemiseksi.
Katso täydellinen vastaus

Saako diabeetikon ilmainen jalkahoito?

Millaiseen jalkojenhoitoon olet oikeutettu? Jalkojen tutkimus ja hoito ovat osa diabeteksen hoitoa. Diabetesliitto sai jonkin verran tietoa diabeetikoiden jalkojenhoidon toteutumisesta ja siihen liittyvistä asiakasmaksuista eri paikkakunnilla, kun se elo-syyskuun vaihteessa kartoitti verkkokyselyllä terveydenhuollon asiakasmaksuja.

 • Yselyyn tuli 145 vastausta.
 • Diabeetikoilla jalkojen tutkimus sisältyy käytännössä vastaanottokäynnin asiakasmaksuun.
 • Tutkimuksessa todettujen jalkaongelmien hoidosta voi sen sijaan syntyä kustannuksia, kun niitä hoidetaan jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin vastaanotolla.
 • Jalkojenhoitajien tai jalkaterapeuttien palvelut ovat pääsääntöisesti yksityisiä terveyspalveluita, jotka eivät kuulu Kelan korvaamiin hoitoihin.

Noin puolet Diabetesliiton kyselyyn vastanneista diabeetikoista kertoi, että jalkojen tutkimuksesta ja hoidosta on koitunut heille maksuja. Maksu yhdeltä käyntikerralta vaihteli 30 ja 70 euron välillä. Joillekin kyselyyn vastanneista käyntejä tuli useita vuodessa.

Diabetesliitto painotti sosiaali- ja terveydenhuollosta perittäviä asiakasmaksuja koskevasta lakiluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että jalkojen tutkimus tai hoito ei saa olla maksullista. Esityksen perusteluissa jalkojenhoito onkin oikealla tavalla sisällytetty maksuttomiin terapiamuotoihin. ••• Osa diabeetikoista tarvitsee jalkaongelmien vuoksi myös apuvälineitä.

Tarve syntyy esimerkiksi silloin, kun jalan rakenne vaatii erityisjalkineen tai tukipohjallisen käyttöä tai kun hoitokenkä on välttämätön jalkapohjan haavan vuoksi. Julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle pitkälti maksuttomia. Diabeetikko voi saada apuvälineen suoraan kunnalta tai vaihtoehtoisesti maksusitoumuksen tai palvelusetelin siitä aiheutuviin kustannuksiin paikallisesti sovitun käytännön mukaan.

Julkinen terveydenhuolto ei korvaa diabeetikon omatoimisesti tai yksityisen palveluntuottajan kehotuksesta hankkimia apuvälineitä jälkikäteen. ••• Diabetesliittoon tulevan asiakaspalautteen valossa jalkojen tutkimus ja hoito ei näytä toteutuvan hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Myös Diabetesliiton ja AstraZenecan yhteistyössä tyypin 2 diabeetikoille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että jalkojen terveydentila oli viimeisen vuoden aikana tutkittu noin puolelta kyselyyn vastanneista.

Kyselyyn vastasi 792 diabeetikkoa, ja tulokset julkaistiin 7.9.2018. Vain noin 60 prosenttia vastanneista tiesi jalkojensa riskiluokan. Myös sen, onko omassa hoitopaikassa mahdollisuus saada jalkojenhoidon ammattihenkilön palveluita, tiesi vain 60 prosenttia vastanneista.

 1. Yselyyn vastanneista noin 20 prosenttia oli saanut jalkojenhoitopalvelun kunnallisessa hoitoyksikössä.
 2. Noin 10 prosenttia vastanneista oli saanut hoitopaikasta maksusitoumuksen yksityiselle palveluntuottajalle.
 3. Noin 60 prosenttia vastanneista ei tiennyt, miten jalkojenhoidon ammattihenkilön palvelut tuotetaan omassa hoitopaikassa.

Eri ikäryhmiä tarkasteltaessa merkille pantavaa on se, että mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä useammin hänen jalkansa oli tutkittu viimeisen vuoden aikana. ••• Diabeetikoiden jalkaongelmien Käypä hoito -suosituksen mukaan diabeetikon jalkahaavan keskimääräiset yhteiskunnalliset kokonaishoitokulut olivat vuonna 2004 noin 10 000 euroa vuodessa.

Irene Vuorisalo Tällä palstalla tarkastellaan sosiaaliturvaa ja terveyspolitikkaa diabeetikon näkökulmasta. Julkaistu Diabetes-lehdessä 4/2018.

: Millaiseen jalkojenhoitoon olet oikeutettu?
Katso täydellinen vastaus

Mikä jalkavoide diabeetikolle?

Laufwunder – diabeetikon jalkavoide on raikkaan tuoksuinen voide, joka on suunniteltu erityisesti diabeetikon vaurioalttiin ihon erityistarpeet huomioon ottaen. Sisältää useita öljyisiä ainesosia jotka tekevät jalkojen ihon pehmeäksi ja joustavaksi. Desinfioivat ainesosat taas suojaavat ihon herkkää mikrobitasapainoa.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabetes vaikuttaa jalkoihin?

Miksi diabetesta sairastavan jalat ovat vaarassa? – Jalkaongelmien taustalla on pitkälti kyse niin isojen kuin pienten valtimosuonten taudista. Tärkeimmät syyt diabetesta sairastavan jalkaongelmien taustalla ovat pienten verisuonten valtimotaudin aiheuttama neuropatia (ääreishermoston toimintahäiriö) sekä isojen ja pienten verisuonten vaurioista johtuva iskemia (hapenpuute), joka heikentää kudosten kuntoa ja hidastaa vammojen paranemista.

 1. Näiden lisäksi taustalla ovat jalkoihin kohdistuvat ulkoiset vauriot,
 2. Un neuropatian aiheuttama jalkojen tuntoaistimus eli kyky tuntea esimerkiksi kipua tai lämpötilaeroja on alentunut, henkilö ei välttämättä edes huomaa, kun jalkaan on tullut ihovaurio, esimerkiksi nirhauma, hiertymä (ks.
 3. Kuva Hiertymä «Hiertymä» 2 ), haava tai kovettuma.
You might be interested:  Miten Saada Vaaleat Hiukset Ilman Värjäystä?

Syynä on saattanut olla hyvinkin vähäpätöinen asia: epämukava kenkä, kävely paljain jaloin, kivi kengässä tai vaikkapa jalan virheasento, Neuropatian aiheuttama tuntopuutos ja neuropatiaan liittyvä lihasvoiman häviäminen – erityisesti jalkaterän pienten lihasten toiminnan huononeminen – johtaa tasapainon hallinnan huononemiseen ja muutoksiin kävelyssä. Kuva 2. Kiinnitä huomio hiertymiin, hankausjälkiin. © Tapani Ebeling
Katso täydellinen vastaus

Miten tutkit diabeetikon jalat?

Riskien tunnistaminen ja varhainen ehkäisevä hoito voivat auttaa välttämään vaikeat jalkahaavat. Kuva 1 / 1 Jalkahaava on diabeteksen merkittävin liitännäissairaus sairaalahoitopäivin ja kustannuksin mitattuna. Diabetesta sairastavista 15–25 % saa elämänsä aikana jalkahaavan, ja heistä noin viidesosalle joudutaan tekemään amputaatio. Nilkan yläpuolisten amputaatioiden osuus on pienentynyt, mutta amputaatioiden määrässä on alueellista vaihtelua.

Tämä kuvastaa sitä, että laadukkain hoito ei ole Suomessakaan kaikkien saatavilla, kirjoittavat Vesa Juutilainen ja Pirkka Vikatmaa Lääkärilehdessä. Diabeetikon jalkahaavan taustalla ovat neuropatia, valtimonkovettumistauti ja infektio, yhdessä tai erikseen. Sensorisesta neuropatiasta johtuva suojatunnon puutos on diabeetikolla tärkein jalkahaavalle altistava tekijä.

Motorinen neuropatia voi johtaa virheasentoihin ja painekuormituksen vuoksi syntyviin jalkahaavoihin. Jokaisen diabetespotilaan verenkierto tulee arvioida säännöllisesti, tarvittaessa verisuonilaboratoriossa, sillä nilkka-olkavarsipainesuhteen (ABI) mittaus ei ole diabeetikoilla luotettava.

 • Riskipotilaiden tunnistaminen ja varhaisvaiheen tehokas ehkäisevä hoito voivat auttaa välttämään vaikeampia haavaongelmia.
 • Diabeetikon jalkojen tutkimuksessa arvioidaan ihon kuivuminen, halkeamat ja haavat sekä haavojen esiasteena ilmenevät känsät.
 • Myös jalkojen rakenne ja toiminta tulee arvioida potilaan seistessä, kävellessä ja makuulla ollessa.

Jalan neurologisista tutkimuksista tärkein on suojatunnon tutkiminen. Potilaan tulee saada ohjausta omatoimiseen seurantaan ja itsehoitoon sekä hyvälaatuisten jalkineiden valintaan. Jos jalassa todetaan paikalliseen ylikuormitukseen viittaavia ihomuutoksia, potilaalle tulee teettää yksilölliset, hyvin painekuormaa jakavat pohjalliset.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikon haavat ei parane?

Diabetekseen liittyy huonontunut haavojen paranemistaipumus, mutta hyperglykemian indusoimat solutason mekanismit tunnetaan puutteellisesti. Hyperglykemian seurauksena syntyvien liikaglykosyloituneiden molekyylien (AGE) kertyminen häiritsee haavan paranemisprosessia useilla mekanismeilla.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikko haisee?

Outo tuoksu – Diabeteksen virallinen nimi on diabetes mellitus, jonka jälkimmäinen sana viittaa hunajaan. Ennen lääkärit diagnosoivatkin diabeteksen haistamalla potilaan hengitystä sekä maistamalla potilaan virtsaa – diabeetikon hengitys voi tuoksua hedelmäiseltä ja virtsa puolestaan maistua makealta.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikon on erityisen tärkeää hoitaa hyvin suutaan?

Tutustu I love suu -kampanjaan –

I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyden kampanja. Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa. Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle. ilovesuu.fi Seuraa kampanjan Facebook-sivuja

1 Altistaako diabetes parodontiitille? Diabetes lisää hampaiden kiinnityskudossairauden eli parodontiitin riskiä noin 3-kertaiseksi. Parodontiitin riski kasvaa, jos suuhygienia on puutteellista tai diabeteksen hoitotasapaino on huono. Hoitamaton parodontiitti voi heikentää diabeteksen hoitotasapainoa, minkä vuoksi diabetesta sairastavan tulee huolehtia hyvin suunterveydestään.
Katso täydellinen vastaus

Mihin diabeetikko kuolee?

Syy, johon kolme neljästä diabeetikosta kuolee – hälyttäviä muutoksia usein jo ennen diagnoosia Suomessa on arviolta 500 000 diabeetikkoa, joista valtaosa sairastaa kakkostyypin diabetesta. Yleinen kansantauti ei ole harmiton. Tyypin 2 diabetesta sairastava elää keskimäärin lyhyemmän elämän kuin ei-diabeetikko.

sepelvaltimotautisydämen vajaatoimintaalaraajojen valtimosairausverenpainetautieteisvärinäaivoverenkiertohäiriöt

Diabeetikot sairastuvat 2–4 kertaa useammin johonkin sydän- ja verisuonisairauteen kuin ihmiset, joilla tautia ei ole. Diabetekseen liittyvä sydänriskit on tiedetty jo pitkään, mutta Novo Nordiskin kyselytutkimuksen mukaan vain vajaa puolet suomalaisista tunnistaa vaaran.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikot eivät saa käyttää Rakkolaastareita?

Sopivatko laastarit diabeetikoille? – Eivät sovi. Diabetes on vasta-aihe niiden käytölle. Diabetes voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä ja hermovaurioita, jotka puolestaan voivat johtaa haavaumiin raajoissa tai vaikeuttaa haavojen paranemista. Tämän vuoksi diabeetikoiden on syytä olla erityisen varovaisia tällaisten vaivojen hoidossa.
Katso täydellinen vastaus

Mihin diabeteksen hoito perustuu?

Hoidon perusta on elintapahoito eli liikapainon laihduttaminen, liikunnan lisääminen ja terveyttä ja verensokerin hallintaa edistävät muutokset ruokailutottumuksissa. Osalla henkilöistä verensokeriarvot voidaan palauttaa normaaliksi tehokkaalla elintapahoidolla.
Katso täydellinen vastaus

Miten hoitaa jalkoja?

Perustana pesu ja tarpeeksi tehokas rasvaus – Jotta jalat pysyisivät kunnossa, niitä kannattaa hoitaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Useimpia jalkaongelmia, kuten kovettumia, syyliä ja halkeilevia kantapäitä, on helppo ehkäistä. Tärkeintä on pestä ja kuivata jalat päivittäin ja rasvata ne sen jälkeen jalkavoiteella tai rasvaisella perusvoiteella.

“Tavallinen kevyt kosteusvoide ei riitä jalkojen rasvaamiseen, sillä jalkapohjan iho on paljon paksumpi kuin vartalon iho muualla. Voiteen pitää olla rasvainen, jotta se imeytyy paksun ihon läpi”, Kallio sanoo. “Vaihda jalkaraspi rasvaiseen voiteiseen! Jalkasi kiittävät ja kovettumat katoavat. Raspaamisen jälkeen iho vain paksuuntuu yleensä entisestään.” Jalat voi pestä pelkällä vedellä, jos ne eivät ole erityisen likaiset.

Jalkojen kuivausta ei kannata unohtaa, sillä erityisesti varpaiden väleihin jää helposti kosteutta. Kosteaan ihoon syntyy helpommin hiertymiä ja rakkoja kuin kuivaan ihoon. Kun iho hautuu rikki, bakteerit ja virukset pääsevät sen sisään ja voivat aiheuttaa tulehduksia ja esimerkiksi syyliä.
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Miksi Raamattu On Tärkeä Protestanttisissa Kirkoissa?

Mitä diabeetikko saa syödä?

Näiltä sivuilta löydät tietoa terveyttä edistävästä ruokavaliosta, joka sopii ihan jokaiselle. Samat terveellisen ruokavalion periaatteet soveltuvat kaikille diabetestyypeille sekä diabeteksen ja muiden kansansairauksien ehkäisyyn. Syöminen-sivuillamme perehdytään terveelliseen ruokavalioon diabetesta sairastavan näkökulmasta.

Diabeteksen vuoksi ei ole tarvetta noudattaa erityisruokavaliota. Diabetesta sairastava voi syödä aivan samanlaista monipuolista ja terveellistä ruokaa kuin muukin väestö. Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kuitupitoisia ruokia eli täysviljaa, kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Suolan ja vähäkuituisten hiilihydraatin lähteiden määrää pyritään vähentämään.

Rasvan laatuun ja määrään on hyvä kiinnittää huomiota. Suositaan pehmeitä eli tyydyttymättömiä rasvoja ja kovan eli tyydyttyneen rasvan määrä pyritään pitämään kohtuullisena. Nykyisten hoitomenetelmien ansiosta ruokavalio voidaan koota oman maun mukaan, yksilöllisesti ja joustavasti! Lisää tietoa ruokavalion koostamisesta löytyy Diabetes ja ruokavalio -osiosta,

 1. Terveellinen ruokavalio ja säännöllinen ateriarytmi edistävät hyvinvointia monella eri tavalla,
 2. Ne auttavat ylläpitämään sopivaa verensokeritasoa, mikä puolestaan on tärkeä erilaisten liitännäissairauksien ehkäisemiksi.
 3. Myös muita sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja ehkäistään ruokavaliolla ja elintavoilla.

Muun muassa veren rasva-arvoihin ja verenpaineeseen voidaan vaikuttaa monellakin erilaisella ruokavalioon liittyvällä keinolla. Terveellinen ruokavalio ja syömistottumukset edistävät myös painonhallintaa. Haluatko oppia lisää? Tervetuloa Diabetesliiton Hyvän syömisen verkkokurssille! Kurssia voit käydä läpi omaan tahtiin, omaa arkea pohtien.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on hyvä Jalkavoide?

Apteekin jalkavoiteet tehoavat kovettumiin hyvin ja hellästi, kun niitä vain jaksaa käyttää tarpeeksi kauan. Juhan testaamat tuotteet sopivat myös diabeetikoille. – Pitäisikö kaivaa hiekkapaperi esille? Vai olisiko paras työkalu karheateräinen viila tai kenties mattopuukko? Kuivahtanutta juustoa muistuttavat kantapäät ja jalkojen kovettumat vaivaavat jossakin vaiheessa lähes jokaista meistä miehistä, ja myös lukuisia naisia.

 • Meiltä kysytään apua jalkapulmiin päivittäin.
 • Jalkojen kovettumista noin 70 prosenttia johtuu huonoista kengistä, farmaseutti Antero Cederberg Kipparlahden apteekista kertoo.
 • Paras apu löytyy, tietenkin, apteekin hyllyltä.
 • Jalkojen hoitaminen kannattaa aloittaa niille tarkoitetuilla perusvoiteilla, kuten Eucerinin Repair Foot Cremellä tai CCS:n Jalkavoiteella.

Niiden teho perustuu karbamidiin, joka kostuttaa ihoa ja sitoo siellä jo lymyävää kosteutta. – Jalkojen hoito toimii parhaiten kuuriluonteisesti. Mies tekee usein sen virheen, että hylkää tuotteen, jos se ei toimi heti. Tällaisia tuotteita pitää kuitenkin jaksaa käyttää parisen viikkoa.

Levitä tuotteita jalkojen iholle aamuin ja illoin. Kannattaa käydä ennen rasvailua suihkussa tai ainakin pestä jalat. Vaikutusta voi lisätä vetäisemällä jalkaan voiteiden levityksen jälkeen puhtaat sukat, jotka ehkäisevät myös liukastumisvahinkoja matkalla sohvalta jääkaapille. Rasvakuuri todellakin pehmentää jalkojen ihoa.

Hoidetut jalat alkavat myös vaivihkaa kohottaa itsetuntoa ja luoda varmuutta askeleeseen, mieleen ja hymyyn. – Naisten jalat näkyvät esimerkiksi kesäkengissä, joten he myös osaavat hakea jalkojenhoitoon miehiä enemmän apua. Miehillekin voisi tehdä joskus hyvää istua jalkahoitoon ja vain nauttia hetki olostaan.
Katso täydellinen vastaus

Miksi jalkoja särkee?

Jalkakivut Alaraajojen kipuihin voi olla lukuisia syitä. Iskusta aiheutuneet vammat, kova rasitus tai erilaiset vääntymät ovat tyypillisiä. Tulehdus iholla tai kudoksissa, verenkierron häiriö tai hermon pinnetila voivat nekin aiheuttaa jaloissa tuntuvaa särkyä.

Toisinaan selässä oleva vaiva voi tuntua myös alaraajakipuna. Ylipainoisella ihmisellä jalat kipeytyvät herkästi erityisesti polvista tai nilkoista. Jalkojen kipu hoituu useimmiten levolla ja särkylääkkeellä. Jos jalalla pystyy astumaan, eikä siinä ole huomattavaa turvotusta, ei muuta hoitoa todennäköisesti tarvita.

Jos jalalle ei voi varata lainkaan painoa, on syytä tarkistuttaa jalka lääkärillä. Samoin vastaanotolle on syytä lähteä, mikäli kipuun liittyy ihon, nivelen tai laajemman alueen kuumotusta tai selkeää turvotusta. Jatkuva ja paheneva rasitukseen liittyvä kipu voi sekin olla oire sairaudesta, joten lääkärikäynti on aiheellinen.
Katso täydellinen vastaus

Miksi jalat kipeytyvät kävellessä?

Jalkaterän sairaudet, jalkakipu

Jalkaterä koostuu 26 luusta ja 33 nivelestä. Tämä herkkä rakenne kantaa koko kehon painoa, ja sen toimintaa säätelevät lukuisat lihakset, jänteet ja hermot. Lisäksi koko rakennelma muuttuu iän myötä rappeutumisen seurauksena. Niinpä jalkaterän oireet ja niiden syyt ovat moninaiset.

Jalkaterän ongelmat ilmenevät yleensä kipuina, jotka tuntuvat etenkin kävellessä. Valtaosassa syy kipuihin on jalkaterän asennossa ja toiminnassa. Ylipaino ja ikääntyminen muuttavat jalan normaalia holvirakennetta, ja erityisesti jalan poikittaisholvin madaltuminen altistaa etujalan kiputiloille. Huonot jalkineet voivat altistaa jalan virheasennolle, yksipuolinen rasitus taas voi kohdistaa kuormituksen epätasaisesti.

Vähitellen rasitus voi johtaa pysyvämpiin muutoksiin, joista yleisimpiä ovat, etujalan kiputila (metatarsalgia), (esim. Mortonin tauti) sekä kantaluun alla tuntuva jalkapohjan jännekalvon kiputila. Tässä kipu tuntuu kantaluun etuosan alla sekä tätä kohtaa painaessa että kävellessä.

 1. Röntgenkuvassa nähdään usein “luupiikki”, joka ei kuitenkaan ole vaivan syy vaan seuraus.
 2. Jalkaterän alueella vaikuttavat myös yleiset sairaustilat.
 3. Niinpä kipujen syynä voivat olla tulehdukset, verenkierron ongelmat tai erityisesti ukkovarpaan tyviniveleen kiputilan aiheuttava,
 4. Ukkovarpaan tyvinivelen nivelrikko muistuttaa oireiltaan (kipu ja jäykkyys) ja hoidoltaan vaivaisenluuta, paitsi että nivelessä ei ole virheasentoa.

Jalkaterän asentovirheistä johtuvia kiputiloja voidaan helpottaa sopivasti laaditulla voimisteluohjelmalla tai jalkapohjatuella, jonka hankinta kuitenkin edellyttää usein asiantuntijan kannanottoa. Lisäksi hyötyä on hieronnasta ja kylmäpakkauksista. Plantaarifaskiitin hoidossa tehoavat tulehduskipulääkkeet ja jalkaterän venyttely, johon on saatavissa myös tarkoitusta varten suunniteltuja yövenytyslastoja.

Diabeetikon päivän rutiineihin kuuluu jalkojen kunnon tutkiminen, kuivan ihon rasvaaminen ja ihon rikkoutumien hoito tulehdusten estämiseksi. Jos jalkaterän kipuja ei saa hallintaan kotikonstein tai mikäli niihin liittyy muita oireita, kuten tulehduksen merkkinä kuumotusta ja turvotusta, on syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin.

Tutkimuksista tärkeimpiin kuuluu jalkaterän asennon ja toiminnan tutkiminen, mutta tarpeen mukaan tehdään myös laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Asentovirheiden tärkeimpiä hoitoja ovat jalkaholvia korottavat jalkatuet sekä riittävän tilavat ja matalat kengät.

 1. Kallio P. Nilkan ja jalkaterän kiputilat aikuisilla. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 10.12.2020.
 2. Pohjolainen T, Mäenpää H. Nilkan ja jalkaterän sairaudet. Kirjassa Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009 (päivitetty 4.8.2015).
You might be interested:  Miksi Sähkönjakelun Kantaverkossa Käytetään Suurta Siirto Jännitettä?

Artikkelin tunnus: dlk00268 (032.069) © 2022 Kustannus Oy Duodecim : Jalkaterän sairaudet, jalkakipu
Katso täydellinen vastaus

Miksi jalkoja särkee levossa?

Kotikonstit auttavat usein – Levottomat jalat on varsin yleinen vaiva. Onneksi se on useimmiten lieväasteinen ja ajoittainen ja sen kanssa tulee kotikonsteilla toimeen. Noin kolmella prosentilla ihmisistä oireet ovat kuitenkin sen asteisia, että niistä aiheutuu merkittävää haittaa elämänlaadulle ilman lääkehoitoa.

Pahimmillaan levottomiin jalkoihin liittyvä epämiellyttävä olotila, nukahtamisvaikeus ja tehoton nukkuminen heikentävät päivävireyttä, työ- ja toimintakykyä. Levottomia jalkoja voi koettaa vähentää välttämällä runsasta liikkumista ennen nukkumaan menoa. Joskus myös rentoutuminen ja venyttely ennen nukkumaanmenoa helpottavat.

Potilaat ovat kertoneet saaneensa lievitystä vaivaan erilaisilla kotikonsteilla. Esimerkiksi jalkojen kylvettäminen lämpimässä tai kuumassa vedessä voi auttaa, samoin jalkojen hierominen, lämpö- tai kylmäpakkaukset, viilentävän voiteen käyttö tai erilaiset rentouttavat hoidot.
Katso täydellinen vastaus

Mikä auttaa jalkojen Neuropatiaan?

Neuropatian ehkäisyssä ja hoidossa hyvä verensokeritasapaino ja liiallisen alkoholin käytön välttäminen ovat keskeisiä asioita. Lievät muutokset korjaantuvat, jos hermoissa ei ole pysyviä rakenteellisia muutoksia. Levottomien jalkojen, lihaskramppien ja hermovauriokivun hoitoon on tarjolla useita eri lääkkeitä.
Katso täydellinen vastaus

Mistä johtuu jalkojen kihelmöinti?

Kihelmöinti jaloissa voi olla oire yleisistä sairauksista – kuusi hoitoa vaativaa tilaa Jalkojen kihelmöinti pitää sisällään erilaisia tuntemuksia, kuten puutumista, tunnottomuutta, pistelyä ja kuumotusta. Ohimenevä kihelmöinti saattaa olla seurausta esimerkiksi jalan päällä istumisesta tai sopimattomista kengistä.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikon haavat ei parane?

Diabetekseen liittyy huonontunut haavojen paranemistaipumus, mutta hyperglykemian indusoimat solutason mekanismit tunnetaan puutteellisesti. Hyperglykemian seurauksena syntyvien liikaglykosyloituneiden molekyylien (AGE) kertyminen häiritsee haavan paranemisprosessia useilla mekanismeilla.
Katso täydellinen vastaus

Miten diabeettinen haava syntyy?

Säärihaava Säärihaavat liittyvät useimmiten laskimo- tai valtimosairauksiin. Haavan taustalla voi olla monia syitä, kuten laskimoiden vajaatoiminta, valtimoiden kalkkeutuminen, diabetes, sydämen vajaatoiminta, ylipaino ja tupakointi. Haavat reagoivat huonosti hoitoon, ellei taustalla oleviin syihin puututa.

 • Pitkäaikaisen (kroonisen) alaraajahaavan saa jossakin vaiheessa elämäänsä noin 1-6 % väestöstä, ja haavojen esiintyvyys lisääntyy iän myötä.
 • Suurin osa kroonisista alaraajahaavoista on laskimovajaatoiminnan aiheuttamia.
 • Ja laskimoläppien vaurioituminen aiheuttavat sääreen turvotusta ja lisäävät laskimopainetta, mikä edesauttaa haavan syntymistä.

Myös aiemmin sairastettu syvä laskimotukos tai ruusu altistavat säärihaavalle. Laskimoperäinen haavauma sijaitsee tavallisesti säären sisäsivulla nilkan kehräsluun yläpuolella (kuva ), ja ympäröivä ihoalue on punertava tai pigmentoitunut. Haava on yleensä kivuton, kostea ja kellertäväkatteinen. Miksi Diabeetikon Jalkojen Hoito On Tärkeää Kuva Krooninen haava sääressä. Krooninen haava säären alaosassa. Ulkonäkö sopii laskimoperäiseen säärihaavaan: se sijaitsee säären alaosassa ja ympäröivä iho on pigmentoitunut ja kiiltävän, kovettuneen näköinen. Haava on punakka ja kostea ja siinä on vaaleaa fibriinikatetta.

Laskimohaava paranee useimmissa tapauksissa melko nopeasti, kun paikallishoidon lisäksi laskimopainetta pienennetään tukisidosten tai hoitosukkien avulla. Haavan paikallishoito valitaan tapauskohtaisesti, ja joskus haava suljetaan ihosiirteellä. Laskimovajaatoiminta hoidetaan tarpeen mukaan kirurgisesti tai muulla kajoavalla hoidolla.

Valtimoperäinen haava on yleensä sääressä tai jalkaterässä. Siihen liittyy usein (kuva ). Muita riskitekijöitä ovat ikääntyminen ja tupakointi. Haavassa on mustaa, kuollutta kudosta (nekroosia), ja sitä särkee voimakkaasti. Valtimopulssit tuntuvat huonosti, ja raaja on viileä. Miksi Diabeetikon Jalkojen Hoito On Tärkeää Kuva Diabeetikon säärihaava. Säärihaavassa osa ihosta puuttuu ja esillä on punaista herkästi vuotavaa kudosta, jota usein peittää vaalea kate. Diabeteksen seurauksena syntynyt haava on tyypillisesti jalkaterässä tai kantapäässä, joskus varpaissa (kuva ).

Diabeettisen haavan taustalla on ääreishermojen häiriö eli neuropatia, valtimoverenkierron heikentyminen ja ulkoisen syyn kuten hankauksen aiheuttama vaurio. Haava alkaa yleensä viattoman näköisestä hiertymästä tai pienestä vammasta, joka herkästi tulehtuu. Haavaumien ehkäisyyn pitää kiinnittää huomiota muun muassa jalkineiden valinnassa, ja haavojen varhainen hoito on tärkeää.

Jos haava tulehtuu tai pitkittyy, on syytä välittömästi hakeutua lääkäriin. Syntyneitä haavoja hoidetaan mm. verisuonikirurgisilla toimenpiteillä ja kävelykipsillä, joka poistaa haava-alueelle kohdistuvan paineen. on oma artikkeli. Miksi Diabeetikon Jalkojen Hoito On Tärkeää Kuva Diabeettinen haavauma varpaassa. Pitkäkestoinen diabetes johtaa usein raajojen verenkierron ongelmiin, jotka vaikeuttavat haavan paranemista. Tässä tapauksessa tehokas paikallishoito ei auttanut, vaan varvas jouduttiin osittain amputoimaan.10-20 %:ssa kroonisen säärihaavan syy on muu kuin verenkiertoperäinen.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on diabeettinen haava?

Diabeettinen jalkahaava on neuropatian, valtimotautiin liittyvän iskemian tai näiden yhdistelmän aiheuttama haava nilkan tai jalkaterän alueella. Riskitekijöitä ovat em. lisäksi diabeteksen pitkä kesto, näkövamma, nefropatia, asentovirheet, huono glukoositasapainoisuus, miessukupuolisuus ja tupakointi.
Katso täydellinen vastaus

Miksi diabeetikon on erityisen tärkeää hoitaa hyvin suutaan?

Tutustu I love suu -kampanjaan –

I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyden kampanja. Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa. Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle. ilovesuu.fi Seuraa kampanjan Facebook-sivuja

1 Altistaako diabetes parodontiitille? Diabetes lisää hampaiden kiinnityskudossairauden eli parodontiitin riskiä noin 3-kertaiseksi. Parodontiitin riski kasvaa, jos suuhygienia on puutteellista tai diabeteksen hoitotasapaino on huono. Hoitamaton parodontiitti voi heikentää diabeteksen hoitotasapainoa, minkä vuoksi diabetesta sairastavan tulee huolehtia hyvin suunterveydestään.
Katso täydellinen vastaus