Miksi Juuri Sinä Olisit Sopiva Tähän Työhön?

Miksi Juuri Sinä Olisit Sopiva Tähän Työhön
Ei ole kyse vain sinusta – Kerro haastattelijalle, mistä asioista yrityksessä erityisesti pidät ja millaista lisäarvoa voisit tuottaa. Muista, ettei nyt ole kyse vain osaamisestasi, vaan siitä, miten taitosi sopivat yrityksen tarpeisiin. Älä siis vain kerro osaamisestasi, vaan valaise, millä tavoin pyrkisit taidoillasi yrityksen tavoitteisiin.
Katso täydellinen vastaus

Miksi juuri sinä olisit hyvä työntekijä?

2 Katso silmiin – • USEIN haastattelija pyytää sinua aluksi kertomaan jotain itsestäsi. Harjoittele napakka vastaus. Kerro lyhyesti osaamisestasi ja siitä, miksi olet sopiva tähän työhön. Jos haluat, voit mainita persoonastasi, mutta älä jaarittele muinaisista työsuorituksistasi äläkä eksy yksityiskohtiin.

UN NOJAUDUT haastattelijaa kohti ja katsot häntä silmiin, annat selkeän viestin siitä, että olet tosissasi. Älä silti tuijota. • HYMYILE. Olipa edellisessä työpaikassasi tapahtunut mitä tahansa, se ei ole tulevan työnantajasi vika. • JOS HAASTATTELU tehdään puhelimessa tai Skypellä, varmista etukäteen, että laitteet ja yhteydet toimivat.

Istu haastattelussa samalla tasolla Skype-kameran kanssa, äläkä unohdu katsomaan omaa kuvaasi ruudun reunassa. • JÄNNITYS EI HAITTAA. Haastattelijan tavoitteena on saada sinut rentoutumaan ja tuomaan esiin parhaat puolesi – paitsi jos haet tehtävään, joka vaatii paineensietokykyä.
Katso täydellinen vastaus

Miksi juuri sinut pitäisi palkata?

Miksi palkkaisimme sinut tähän tehtävään? Tämä työhaastattelukysymys on yleinen, mutta usein piinallisen vaikea vastata. Koostimme vinkit, joiden avulla selviät tilanteesta ja vakuutat työnantajan. Kun työhaastattelussa kysytään, miksi juuri sinut tulisi palkata, haluaa rekrytoija todennäköisesti selvittää sopivuuttasi haettuun tehtävään.

Rekrytoinnin tehtävänä on lähes aina ratkaista joku yrityksen ongelma – oli se sitten resurssipula tai tietyn osaamisalueen puute. Miksi palkkaisimme sinut -kysymykseen kannattaa tästä syystä vastata tiiviillä hissipuheella, joka vastaa yrityksen työpaikkailmoituksessa kerrottuihin tai haastattelun aikana ilmitulleisiin tarpeisiin.

Pidä hissipuhee tiiviinä, mutta informatiivisena ja muista ainakin seuraavat 4 tärkeää seikkaa. Katso myös 30 yleisintä työhaastattelukysymystä »
Katso täydellinen vastaus

Miksi haet juuri tätä työtä?

Miksi haet juuri tätä paikkaa – Tällä kysymyksellä monesti pyritään tiedustelemaan henkilön motiiveja. Onko vahvempana palona nimenomaan päästä juuri tähän tehtävään vaiko hinku päästä pois nykyisestä työstä. Useimmiten hakija kertoo ensimmäiseksi asioita, jotka ovat herättäneet hänen mielenkiintonsa. Miksi Juuri Sinä Olisit Sopiva Tähän Työhön Työhaastatteluiden runko noudattaa useinmiten samaa kaavaa. Lue myös: Yleisimmä syyt, jonka takia työpaikkailmoituksessa ei kerrota palkkaa
Katso täydellinen vastaus

Mitä huonoja puolia sanoa työhaastattelussa?

Esittele aito, mutta työn kannalta harmiton heikkous – Turvallinen ratkaisu on valita aito heikkous, josta ei ole suoraa haittaa hakemassasi työtehtävässä. Liian kaukaa ei kannata lähteä heikkoutta kuitenkaan hakemaan – jos haet toimistoassistentin virkaa, ei huono rytmitajusi ole sen kannalta kiinnostava.
Katso täydellinen vastaus

Miksi olet kiinnostunut juuri tästä tehtävästä?

1. Aloita kertomalla taidoistasi – Ajattele kysymystä rekrytoijan perspektiivistä: mieti, mitä hän haluaa saada sinusta työhaastattelussa selville. Rekrytoijaa ei välttämättä kiinnosta se, että hakemasi työpaikka sijaitsee lähellä kotiasi tai että himoitset työpaikan tarjoamaa mukavaa palkkaa.
Katso täydellinen vastaus

Miksi meidän tulisi rekrytoida juuri sinut?

3. Kerro osaamisestasi mahdollisimman konkreettisesti – Kun rekrytoija kysyy, miksi juuri sinut kannattaisi valita tehtävään, vastaa kysymykseen mahdollisimman käytännönläheisesti. Tosielämän esimerkit puhuttelevat rekrytoijaa ja jäävät myös paremmin mieleen kuin ontot lupaukset sopivuudesta tehtävään.

Erro konkreettisesti saavutuksistasi, kuten onnistumisista aiemmissa työtehtävissä, vapaaehtoistyössä, opinnoissa tai harrastuksissa. Kerro myös siitä, miten kollegat, esihenkilöt, yhteistyökumppanit tai asiakkaat ovat kuvailleet sinua ja yhteistyötä kanssasi. Näin vakuutat työnantajan siitä, että juuri sinut kannattaa valita avoinna olevaan tehtävään.

Lue vinkit, miten voit tunnistaa omat vahvuutesi, Lue myös: Työhaastattelujen pöyristyttävimmät kysymykset Työhaastattelu tulossa? Katso myös muut useimmin kysytyt työhaastattelukysymykset ja treenaa niihin vastaamista.
Katso täydellinen vastaus

Miksi olet kiinnostunut työnantajana?

2. Miksi olet kiinnostunut tulemaan juuri meille töihin? – Työnantaja haluaa nähdä, että työnhakija on ottanut hyvin selvää yrityksestä, josta työtä hakee. Voit tehdä vaikutuksen rekrytoijaan kertomalla tarkkoja tietoja yrityksestä, työkulttuurista ja siitä, miten yritys osuu omiin arvoihisi tai ominaisuuksiisi.
Katso täydellinen vastaus

Miksi Työyhteisötaidot ovat tärkeitä?

Aina välillä keskustellaan vastaanotoilla siitä, kuinka tulla toimeen lähimpien työkavereiden kanssa. Entä miten alainen tulee toimeen esimiehensä kanssa tai esimies alaistensa kanssa? Yksi työpaikan tärkeä voimavara on hyvät työyhteisötaidot, jotka osaltaan ylläpitävät ja edistävät työkykyä.

 1. Hyvän vuorovaikutuksen tavoitteena on toimia rakentavasti ja asiallisesti työntekoa tukien ja yhteistyötä parantaen.
 2. Hyvä käyttäytyminen töissä on aina valinta.
 3. Vuorovaikutustaitoja on mahdollista oppia, omaa käytöstään voi muuttaa, ja muutoksessa oma asenne on tärkeä.
 4. Ykyjä ja lahjakkuuksia on erilaisia, joten ei kannata verrata itseään muihin.

Monella työpaikalla on luotu tähän liittyen omat pelisäännöt, ja niiden ympärille voidaan luoda yhteisiä toimintatapoja. Työyhteisötaitojen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi täsmällisyys, tunnollisuus, luotettavuus, rehellisyys, tietoinen joukkuehenkinen toiminta, huomaavaisuus, toisten arvostaminen sekä sitoutuminen työhön ja työnantajaan.
Katso täydellinen vastaus

Mitä sinulta ei saa kysyä työhaastattelussa?

Työhaastattelun pelisäännöt – saako työnantaja kysyä mitä vain? – Palvelualojen ammattiliitto PAM Voiko työnantaja googlata työnhakijan? Entä voiko työhaastattelussa kysyä vaikkapa lasten lukumäärästä? Lue tästä, mitä laki sanoo työnantajan oikeuksista ja rajoitteista työnhakuprosessissa.

Mitä tietoja työnantaja voi työnhakijasta hankkia? Pääsääntönä on, että työnantajan tulee saada työnhakuprosessissa käsiteltävät ja käytettävät * työnhakijalta itseltään. Työnantaja voikin pyytää hakijaa toimittamaan erilaisia todistuksia. Ilman työnhakijan suostumusta työnantaja ei saa kerätä tietoja muilta kuin häneltä itseltään.

Suostumus tarvitaan myös tietoverkosta eli esimerkiksi internetistä hakukoneen avulla “googlaamalla” kerättyyn tietoon. Kielto koskee myös henkilötietojen kysymistä suosittelijoilta ja entisiltä työnantajilta. Jos työnhakija on antanut suostumuksensa tietojen hankkimiseen, tulisi hänelle kertoa, milloin tietoa hankitaan.

Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Tietoja voidaan hankkia ilman työntekijän suostumusta vain, kun työtehtävä tai työskentelypaikka antaa siihen aiheen ja perustelun. Tietojen hankkimisesta on ilmoitettava työntekijälle etukäteen.

Luottotiedot työnantaja saa hankkia vain henkilöstä, joka on valittu työtehtävään. Palvelualoilla tällaisia tiukemman kriteerin täyttäviä työtehtäviä, joiden osalta luottotiedot voidaan hankkia ilman hakijan suostumusta, ovat lähinnä arvokuljetukseen liittyvät tehtävät, vartijan tehtävät sekä ilman valvontaa yksityiskodeissa tapahtuvat siivous- ja kodinhoitotehtävät.

You might be interested:  Miksi On Tärkeää Että Ilmakehässä On Hiilidioksidia?

Työskentelypaikkoja, joissa työskentely saattaa antaa aiheen vaatia poliisin laatimaa turvallisuusselvitystä, ovat palvelualoilla työskentelevien osalta lähinnä lentoasemat. Saako työnantaja kysyä haastattelussa mitä vaan? Haastattelussa työnhakijan kannattaa kuunnella kysymykset tarkasti ja miettiä vastauksia rauhassa.

Kannattaa olla rehellinen mutta myös miettiä, miten kysymyksiin vastaa ja sitä, kannattaako jotain jättää kertomatta. On nimittäin tiettyjä asioita, joita työnantajalla ei ole pääsäännön mukaan lupaa työhaastattelussa kysyä. Tuolloin voi jättää vastaamatta kysymykseen tai vastata siihen puutteellisesti.

Tasa-arvovaltuutettu on lausunnossaan todennut, että vanhemmuuteen tai perheenhuoltovelvollisuuteen liittyvien seikkojen, kuten esimerkiksi perhesuhteiden tai siviilisäädyn, kysyminen työhönoton yhteydessä on tasa-arvolain vastaista. Tasa-arvolain vastaisina kiellettyjä kysymyksiä työhaastattelutilanteessa ovatkin kysymykset raskaudesta, lastenhankkimissuunnitelmista, lasten lukumäärästä ja lastenhoidon järjestämisestä.

Menettelyä ei voi oikeuttaa myöskään sillä, että kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Työnhakijalla ei ole velvollisuutta kertoa raskaudestaan. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään, että työnantaja saa käsitellä työhönotossa vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Työnantajan oikeutta kerätä henkilötietoja esimerkiksi kysymällä niitä työhaastattelussa on tarkasteltava haettavan työtehtävän näkökulmasta. Tarpeellisia ovat silloin lähinnä tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen tehtävään sekä terveydentilatiedot, joilla on välittömästi merkitystä työsuhteen hoitamisen kannalta.

Lain mukaan tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes hakijan omalla suostumuksella. Onko kaikkeen pakko vastata? Hakija voi periaatteessa jättää vastaamatta sellaiseen kysymykseen, joka ei ole työsuhteen kannalta tarpeellinen. Tällaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi kysymykset asepalveluksen suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä sekä uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, alkoholin käyttöön tai poliittiseen vakaumukseen liittyvät kysymykset sekä perhettä tai yleisesti muita henkilöitä koskevat kysymykset.

 1. Tietosuojavaltuutettu on lausunnossaan suhtautunut pidättyväisesti myös “mitä odotat elämältä”- sekä “kerro omasta taustasi, perheestäsi ja harrastuksistasi” -tyylisiin kysymyksiin.
 2. Yseiset kysymykset ja niiden avulla saadut tiedot eivät yleensä ole perusteltuja ja tarpeellisia työhönoton yhteydessä tai työsuhteen kannalta.

Käytännössä tilanne on kuitenkin usein sellainen, että vastaamatta jättäminen voi vaarantaa mahdollisuuden työpaikan saamiseen. Hakija voi kuitenkin tarpeellisuusvaatimuksen turvin antaa puutteellisen tai epätäydellisen vastauksen kysymykseen, joka ei liity välittömästi työsuhteeseen.

*Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi (Henkilötietolaki (523/1999) 3 §) Lähteet: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja sitä koskeva hallituksen esitys HE 75/2000. Tasa-arvovaltuutetun lausunto: TAS/370/2010, Tietosuojavaltuutetun ratkaisut 626/452/2006 ja 138/49/2006, WSOYpro:n oikeuden perusteokset 2011: Työoikeus Neuvonen Riku 2014: Yksityisyyden suoja Suomessa

: Työhaastattelun pelisäännöt – saako työnantaja kysyä mitä vain? – Palvelualojen ammattiliitto PAM
Katso täydellinen vastaus

Mitä uutta juuri sinä Toisit tähän rooliin?

Ei ole kyse vain sinusta – Kerro haastattelijalle, mistä asioista yrityksessä erityisesti pidät ja millaista lisäarvoa voisit tuottaa. Muista, ettei nyt ole kyse vain osaamisestasi, vaan siitä, miten taitosi sopivat yrityksen tarpeisiin. Älä siis vain kerro osaamisestasi, vaan valaise, millä tavoin pyrkisit taidoillasi yrityksen tavoitteisiin.
Katso täydellinen vastaus

Mistä tietää että nainen on kiinnostunut?

Kolmen minuutin sisään ensitapaamisesta, nainen tietää näetkö häntä koskaan alasti. Surullista kyllä, hän ei todennäköisesti kerro sitä sinulle suoraan. Koska kesäheilan etsinnässä aika on kortilla ja haluat luonnollisesti päästä nopeisiin tuloksiin, keräsimme Menshealth.com – sivustolta viisi testiä, joiden avulla saat nopeasti varmuuden naisen kiinnostuksen tasosta.1.

Aikatesti Unohda kaikki tyhmät iskurepliikkisi ja kysy naiselta suoraan mitä kello on. Jos hän vastaa mitä tahansa muuta kuin kellonajan, hän on kiinnostunut. Ainoa poikkeus on En tiedä, mutta vain jos hänellä ei ole kelloa.2. Silmäkontaktitesti Puhuessasi naiselle pidä silmäkontakti häneen muutama sadasosasekunti pidempään kuin on luontevaa.

Jos nainen pitää katseensa kiinni sinussa, hän on kiinnostunut. Jos hän katsoo pois, hän ei ole.3. Silmäniskutesti Jos nainen kertoo vitsin tai joku muu tekee jotain huvittavaa, jaa hetki naisen kanssa vinkkaamalla hänelle silmää. Jos nainen rentoutuu ja nauraa, hän on kiinnostunut.4.

 • Vartalonmittaustesti Ota naiseen katsekontakti, jonka jälkeen hyvin nopeasti mittaile hänen vartaloaan alas ja ylös.
 • Jos nainen hymyilee, kun katsot häntä taas silmiin, hän on kiinnostunut.5.
 • Ohteliaisuustesti Sano naiselle jokin kohteliaisuus, jonka potentiaalinen rakastaja voisi sanoa.
 • Sen pitää olla jotain henkilökohtaista, muttei liian seksuaalista.

Vältä myös kohteliaisuuksia, jotka kuulostavat liian kaverillisilta. Naisen tyylitajun kehuminen on muun muassa hyvä kohteliaisuus. Jos nainen hymyilee ja kiittää sinua lämpimästi, hän on kiinnostunut.6. Kokeile tätä ajatusleikkiä Jos tiedät naisen jo olevan kiinnostunut, kerro hänelle että alitajunta paljastaa henkilön romanttiset tunteet.
Katso täydellinen vastaus

Mistä tietää onko mies kiinnostunut viestit?

Hän kysyy paljon kysymyksiä – Jos kiinnostuksen kohteesi kyselee esimerkiksi päiväsi kulusta, osoittaa se, että hän haluaa olla tietoinen, miten sinulla menee elämässäsi. Ja jos hän kyselee personoituja kysymyksiä viestitse, hän luultavasti haluaa oppia tuntemaan sinut syvemmällä tasolla.

 • Jos joku kirjoittaa viestin, joka ei vaadi vastausta, kertoo se aikalailla, ettei hän ole kiinnostunut sinusta.
 • Jos henkilö on rakastumassa ja todella kiinnostunut, hän kysyy kysymyksiä, jotka vaativat myös vastauksen, Brown sanoo.
 • Ysymykset ylläpitävät keskustelua, joten sitä voidaan pitää merkkinä tunteiden kasvamisesta.
You might be interested:  Miksi Hiuksia Ei Kannata Pestä Joka Päivä?

Ei kuitenkaan kannata huolestua, jos kiinnostuksen kohteen tekstailu ei täytä näitä kaikkia kohtia. Entistäkin suuremmasta sitoutumisesta kertoo se, jos hän haluaa järjestää aikaa tavatakseen sinut kasvokkain.

Lue myös: Lue myös: Lähde:

Tykkää ja jaa artikkeli : Saitko viestin ihastukseltasi? 4 merkkiä paljastaa, että hänellä on tunteita sinua kohtaan
Katso täydellinen vastaus

Miksi olet kiinnostunut juuri tästä tehtävästä?

1. Aloita kertomalla taidoistasi – Ajattele kysymystä rekrytoijan perspektiivistä: mieti, mitä hän haluaa saada sinusta työhaastattelussa selville. Rekrytoijaa ei välttämättä kiinnosta se, että hakemasi työpaikka sijaitsee lähellä kotiasi tai että himoitset työpaikan tarjoamaa mukavaa palkkaa.
Katso täydellinen vastaus

Mitä taitoja työnantaja arvostaa?

Näitä seikkoja työnantaja sinussa arvostaa – “Asiantuntijatyyppi on tuhoon tuomittu” Turvattu työpaikka, vakaat tulevaisuuden näkymät ja työn kiinnostavuus ovat työntekijöiden mielestä tärkeimpiä asioita työssä. Tätä mieltä ovat työntekijät, joita on haastateltu Suomalaisen Työn Liiton viime keväänä tekemässä selvityksessä.

Selvityksen mukaan etenkin miehillä korostuvat tärkeimpinä asioina turvattu työpaikka ja työn kiinnostavuus, koska miesvaltaisilla aloilla on ollut viime aikoina paljon irtisanomisia. Naisilla korostuvat myös työnantajan joustaminen eri elämäntilanteissa sekä hyvä työilmapiiri, sanoo tutkimuspäällikkö Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitosta.

Eljala pitää turvatuista työpaikoista käytävää keskustelua edelleen hyvin mollivoittoisena. –Työpaikalta etsitään vakautta, mitä se ei välttämättä pysty tarjoamaan. Selvityksessä kysyttiin myös, mitkä ovat työnantajien mielestä tärkeimpiä seikkoja työssä.

 • Silloin ensimmäiseksi nousi työn kiinnostavuus.
 • Hyvä työilmapiiri ja työnantajan joustaminen eri elämäntilanteissa nousivat kolmen tärkeimmän asian listalle.
 • Sen sijaan työntekijöiden ykköseksi nostama turvattu työpaikka ja vakaat tulevaisuuden näkymät olivat työnantajien mielestä vasta neljännellä sijalla.

Selvityksessä kysyttiin myös työntekijöiden tärkeimpiä ominaisuuksia työelämässä. Työntekijöiden itsensä mielestä tärkein ominaisuus on moniosaajuus. Joustavuus muun muassa työaikojen suhteen sekä taito kehittyä ja oppia uutta nousevat kolmen kärkeen. Työnantajien mielestä työntekijän tärkein ominaisuus on taito kehittyä ja oppia uutta.

 • Työnantajat arvostavat myös joustavuutta ja muutosvalmiutta.
 • Työntekijöiden ykköseksi listaama moniosaajuus oli työnantajien mielestä vasta neljännellä sijalla.
 • Sekä työntekijät että työnantajat pitivät asiantuntijuutta melko pienessä arvossa.
 • Meille tutkijoillekin tuli yllätyksenä se, että asiantuntijuutta pidettiin niin pienessä arvossa.

Samoin keskittymiskyky ja verkostoituminen jäivät alimmille tasoille työntekijöiden tärkeimpien ominaisuuksien joukossa. Kärjistäen voisi sanoa, että yhteen asiaan keskittyvä asiantuntijatyyppi on tuhoon tuomittu työntekijänä. Eljalan mukaan työelämän suuntana on, että ammatit ja työnkuvat muuttuvat.

–Turbulenssista selviäminen vaatii yhä useammin monen ammatin hallintaa. Jos työpaikka menee alta, täytyy olla valmis sopeutumaan uudenlaisiin tehtäviin. Kun listataan työpaikan vetovoimatekijöitä, työnantajan vastuullisuus nousee työntekijöiden mielestä kärkeen. –Vastuullisuus tarkoittaa ajatusta siitä, että pyritään isompaan hyvään toimimalla hyvien tapojen mukaisesti.

Vastuullisuuden miettiminen on iso asia. Jos yritys esimerkiksi tahkoaa rahaa ja samalla irtisanoo ihmisiä, ei toiminta ole vastuullista, Eljala huomauttaa. Kun työnantajilta kysytään työpaikan tärkeintä vetovoimatekijää, nousee ykkössijalle työnantajan maine, mikä työntekijöiden listauksessa kipuaa vasta kolmannelle sijalle.

Työnantajien mielestä:1. Työnantajan maine2. Työnantajan vastuullisuus3. Työnantajan arvot vastaavat omia arvojaniTyöntekijöiden mielestä:1. Työnantajan vastuullisuus2. Työnantajan arvot vastaavat omia arvojani3. Työnantajan eettisyys

: Näitä seikkoja työnantaja sinussa arvostaa – “Asiantuntijatyyppi on tuhoon tuomittu”
Katso täydellinen vastaus

Mikä on hyvä työnantaja?

Nuoret eivät kaipaa pomoksi käskyttäjää, vaan henkilöä, joka on reilu, joustava, inspiroiva ja kannustava. Nuorten mielestä hyvä työnantaja osaa ohjeistaa nuorta työsopimuksen tekemisessä, opastaa riittävän tarkasti työhön ja osoittaa luottamusta työntekijäänsä kohtaan.

 • Tiedot selviävät Ylen kyselystä, johon vastasivat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (Sakki ry), Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL ry) ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli Opiskelijakunta Kaakko.
 • Yselyn tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoret toivovat työnantajilta, jotka ovat palkkaamassa nuoria kesätöihin.

Siihen on tarvetta, koska tälle kesälle on jaossa viime vuosia enemmän kesätyöpaikkoja,1. Ota huomioon, että nuori on ehkä ensimmäistä kertaa työhaastattelussa Sakki ry : Työantajan on hyvä ottaa huomioon että on mahdollisesti ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja työhaastattelussa.

 • Pystyy antamaan rennon ilmapiirin, koska hyvin usein näissä tapauksissa jännittää.
 • Mutta muuten kohtaa kuin ihan normaalisti toisen ihmisen.
 • Opiskelijakunta Kaakko : Työnantajan on hyvä muistaa, että ainakin ammattikorkeakoulussa opiskeleva nuori on jo aikuinen, eli häntä kannattaa kohdella kuten aikuista.

On kuitenkin hyvä ymmärtää, että nuorella aikuisella ei välttämättä ole runsaasti työkokemusta, joten erilaiset työsopimuksiin jne. olevat käytänteet eivät vielä kuitenkaan ole välttämättä tuttuja. Niiden läpikäynti olisi reilua sopimusta allekirjoitettaessa.

 • SLL ry: Nuoret odottavat, että heidät kohdataan kunnioittaen ja avoimin mielin.
 • Annattaa muistaa, että työhaastattelu saattaa jännittää, varsinkin jos kyseessä on ensimmäinen.
 • Tilanteesta voi luoda rennon esimerkiksi hymyilemällä, kertomalla aluksi, ettei tarvitse jännittää ja puhumalla ensin niitä näitä.

Ei ole kenenkään etu, että tilanne on nuorellekiusallinen tai pelottava. Nuoria pitää kohdella kuin ketä tahansa muutakin; yksilöinä ja ilman ennakko-oletuksia. Jokainen nuori on erilainen. Työnantajan pitää toimia tilanteessa esimerkillisesti ja asiallisesti.

 1. Iinnostus nuoria ja heidän ajatusmaailmaansa ja maailmankuvaansa kohtaan on hyvästä eikä ripaus huumoriakaan haittaa! Toivottavasti työnantaja haluaa jäädä työnhakijalle muistiin hyvällä tavalla.2.
 2. Vastaa nuorelle, vaikka häntä ei valittaisikaan haastatteluun Monia harmittaa, kun työhakemukseen ei tule mitään vastausta.

Millaisia vinkkejä työnantajille voisi antaa työhakemusten käsittelyyn? Opiskelijakunta Kaakko : Jos hakijoita on useita satoja, on ymmärrettävää, ettei kaikille ole mahdollista laittaa erillistä palautetta sisältävää viestiä hakemuksesta. On kuitenkin myös työnantajan ja hänen brändinsä ja työnantajamielikuvansa kannalta suositeltavaa, että hakijat saisivat valintaprosessin päätteeksi edes massaviestin, jossa kerrotaan ettei tullut valituksi ja että montako hakijaa tehtävään oli.

 1. Tällaisen viestin lähettäminen ei vie paljoakaan aikaa.
 2. Sakki ry: Toive olisi, että aina vastattaisiin jotain.
 3. Vaikka yleinen “Hei, tällä kertaa valintamme ei osunut sinuun”, mutta paras olisi, jos työnantaja tai työhaastattelija soittaisi hakijoille ja antaisi vaikkapa hyviä vinkkejä tai huomioita tulevia työhakemuksia silmällä pitäen.

SLL ry : Vastaaminen on tosi tärkeää. Tietämättömyys on paljon ikävämpää kuin kielteinen vastaus. Monet hakevat useita kesätyöpaikkoja ja voi tuntua uuvuttavalta, jos mihinkään ei saa vastausta. Vastaus olisi tärkeä jo siinä vaiheessa, kun hakemus on lähetetty.

 • Työnhakijan pitää tietää, onko hakemus mennyt perille ja millainen on rekrytoinnin aikataulu.
 • Olisi kiva tietää, että hakemus on edes luettu, ettei kaikki ollut turhaa työtä.3.
 • Hyvän työnantajan voi joskus tunnistaa jo kädenpuristuksesta SLL ry: Hyvä työnantaja on reilu, ymmärtäväinen, joustava, inspiroiva ja kannustava.
You might be interested:  Kuinka Kertoa Lapselle Miten Lapsia Tehdään?

Työnantaja tietää, mitä työpaikalla tapahtuu. Reipas ja hyvä asenne näkyy jo työpaikkailmoituksissa ja työhaastattelussa. Positiivisuus ja sosiaalisuus on etenkin palvelualalla tärkeää heti ensikohtaamisesta lähtien. Hyvän työnantajan voi joskus tunnistaa jo kädenpuristuksesta.

 • Työnantaja on avarakatseinen ja haluaa oppia myös työntekijöiltä ja osaa innostaa työntekoon.
 • Hyvä työnantaja ei vain odota työntekijän näyttävän parhaita puoliaan, vaan myös itse pyrkii luomaan ympäristön, jossa työntekijöiden ominaisuuksista saa kaiken irti.
 • Myös inhimillinen kontakti työnantajaan parantaa motivaatiota, vaikka vain hymy.

Hyvä työnantaja kohtelee kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Sakki ry: Hyvä työnantaja avaa hyvin keskustelua eikä käytä vaikeita termejä työhaastattelussa. Hän ottaa huomioon, että nuori saattaa olla ensimmäisiä kertoja töissä. Virheitä tapahtuu välillä, mutta niitä pitää ymmärtää ja opastaa nuori hyvin.

Hyvä työnantaja on aidosti läsnä. Opiskelijakunta Kaakko : Hyvältä työnantajalta löytyy huumorintajua, kärsivällisyyttä ja luottamusta työntekijöitään kohtaan. Nuori ihminen tarvitsee yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä hänen pitää tehdä. On hyvä ymmärtää, että kaikkea ei aina heti osata. Nykyaikana työnantaja ja esimies ovat vahvasti valmentavassa roolissa ennemmin kuin suorana käskyttäjänä.4.

Kysy harrastuksista ja tulevaisuudensuunnitelmista Mitä hyvän pomo kysyy nuorelta työhaastattelussa? Sakki ry : Mitä nuori harrastaa ja tekee vapaa-ajallaan? Onko jotain tiettyä asiaa, jota nuori haluaisi tehdä tai päästä kokeilemaan töissä? Mikä aiheuttaa stressiä ja minkälainen nuori on stressin alla? Opiskelijakunta Kaakko: Nuoren tulevaisuudensuunnitelmat, näkemys siitä mitä juuri hän voi tuoda kyseiselle yritykselle, sekä aidosti oppimishalukkuuteen ja innokkuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä.

SLL ry : Nuoret odottavat sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat onnistumiseen työssä. Voi kysyä taidoista ja kokemuksesta, mutta kannattaa muistaa ettei aiempaa työkokemusta välttämättä ole. Työnantaja voi kysyä myös työnhakijan motivaatiosta ja erityisistä vahvuuksista. Nuorilta voi löytyä yllättävää osaamista.

Työnantajan kannattaa kysyä myös rennompia kysymyksiä, ettei tilanteesta tule liian virallinen. Työnhakijan persoonalla on myös väliä.5. Ole helposti lähestyttävä ja tee töitä yhdessä alaistesi kanssa Kun ollaan töissä ja työpaikalla, niin miten hyvä työantaja käyttäytyy ja millainen hän on töissä? Sakki ry: Sellainen, jota oikeasti näkee.

 1. Se ei siis ole sitä että toinen on koko ajan töissä vaan että työnantaja liikkuu siellä työyhteisössä.
 2. Myös se, että työnantajan pystyy saamaan helposti kiinni on hyvä asia.
 3. Häntä voi myös tulla tapaamaan jos herää kysymyksiä joihin työkaverit eivät pysty vastaamaan tai jos hänellä on tärkeää asiaa.
 4. Opiskelijakunta Kaakko : Hyvä työnantaja tekee yhdessä alaistensa kanssa, mutta samalla opettaa ja valmentaa ja on valmis joustamaan tarpeen tullen.

Luonnollisesti huumorintajua unohtamatta. SLL ry : Hyvä työnantaja perehdyttää tehtäviin kunnolla. Pitää luoda matala kynnys esittää kysymyksiä ja olla valmis auttamaan tarvittaessa. Palaute pitää antaa rakentavasti eikä heti tyrmätä, jos mokaa. Myös positiivinen palaute on tärkeää.

Työnantajan on oltava rehellinen. Kehittämiskohteista täytyisi voida keskustella ja miettiä yhdessä työntekijän kanssa, miten työssä voisi kehittyä.6. Aloita perusasioista ja ymmärrä, että nuorta jännittää Miten hyvä työnantaja opastaa nuorta työhön? Sakki ry: Hän aloittaa perusasioista. Hyvä työnantaja muistaa, että nuorta voi jännittää paljon ja ymmärtää sen.

Ensimmäisellä kerralla ei usein mene kaikki oikein, joten pitää antaa tilaa virheille. Kannattaa olla selväsanainen eikä käyttää hankalia termejä. Opiskelijakunta Kaakko: Jos nuori ei tee oikeita töitä tai riittävästi töitä työnantajalle, on työnantajan hyvä kysyä, miksi näin on.

Samalla voi kertoa, millaisia tehtäviä hän toivoisi nuoren tekevän enemmän. SLL ry: Kunnollinen ja asiaankuuluva perehdytys on tärkeää. Työnantajan kannattaa rohkaista nuorta kysymään neuvoa aina tarvittaessa. Nuorelle on hyvä esitellä muut työntekijät. Työnantaja kertoo, millaiset työvaatteet tarvitaan ja esim.

jos hygieniasyistä työpaikalla ei saa pitää hiuksia auki. Uudet työntekijät kaipaavat konkreettisia ohjeita. Nuoret toivovat myös konkreettisia neuvoja ja vinkkejä työntekoon. Työnantajan kannattaisi painottaa sitä, mitä työssä tavoitellaan. Nuoret osaavat löytää luovia tapoja päästä tavoitteisiin, mutta jos tehtävän tarkoitus on epäselvä, se ei onnistu.

Alussa ei saa vaatia liikaa vaan antaa aikaa uusien asioiden opettelulle.7. Kerro palkasta, lomakorvauksista ja vakuutuksista niin, että nuori ymmärtää Miten nuorelle kannattaa kertoa esimerkiksi palkasta, lomakorvauksista ja vakuutuksista, joita työn tekemiseen liittyy? Sakki ry : Ei vaikeita termejä.

Varmistaa kertomisen jälkeen, että nuori on ymmärtänyt, mistä on puhuttu. Asiat pitää kerrata tarvittaessa. Opiskelijakunta Kaakko :​ Palkasta ja mahdollisista lisistä kannattaa kertoa hyvin yksinkertaisesti ja tuoden ilmi, mistä palkkaa käytännössä maksetaan.

 1. Lomakorvauksista kannattaa kertoa samalla tavalla ja muistuttaa, että asiat löytyvät myös mahdollisesti työehtosopimuksesta.
 2. Lisäksi on hyvä kertoa suoraan, mitä vakuutuksia työntekijällä onfirman puolesta ja mitä vakuutus korvaa.
 3. SLL ry : Viralliset asiat pitää kertoa rehellisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Ei saa jäädä tulkinnanvaraa. Asiat pitää käydä läpi ennen työn alkua. Se antaa hyvän ja varman kuvan työnantajasta. Samat tiedot pitää antaa myös kirjallisesti. Nuorelle tulee kertoa palkan suuruus ja kuinka ja milloin se maksetaan. Mahdollisista ylityö- ja lomakorvauksista tulee myös olla tieto olemassa, niinkuin mahdollisesta korvausvastuustakin.

Verokorttiasiat kannattaa hoitaa heti alkuun kuntoon. Vakuutuksista pitää kertoa myös se, mitä ne eivät kata. Jos tulee esimerkiksi työtapaturma, työntekijän pitää olla varma, miten asiat vakuutusyhtiön kanssa hoidetaan käytännössä, ettei sitten tarvitse hapuilla. Työnantajan pitää varmistaa, että työntekijä on ymmärtänyt asiat.

Teksti on koostettu vastauksista, jotka ovat antaneet tai välittäneet Ylelle Rico Marttinen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitosta, sosiaalipoliittinen asiantuntija Anni Koivisto Suomen Lukiolaisten Liitto ry:stä ja pääsihteeri Lauri Tuohiniemi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta.
Katso täydellinen vastaus