Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa?

Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa
Peda.net > Lohja, Lojo > Perusopetus – Grundläggande utbildning > Alakoulut > Ristin koulu > Luokat > 6A Anna-Mari Andersson > Historia 5 lk > Antiikin Rooma > Eriarvoiset roomalaiset Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Roomassa kaikki asukkaat eivät saaneet kansalaisoikeuksia. Aluksi vain syntyperäiset roomamaiset olivat kansalaisia. Rooman kansalaiset saivat käydä kauppaa ja heidät voitiin valita valtion virkoihin. Kansalaisuudesta oli etua myös oikeuskäytännöissä. Patriisit olivat Rooman asukkaista varakkaimpia ja heillä oli paljon etuoikeuksia.

Patriisen ryhmä koostui vanhoista ylimyssuvuista ja suurmaanomistajista. He saattoivat omistaa suuria maatiloja tai kaivoksia. Patriiseilla saattoi olle satoja orjia työssä. Patriisit suorittivat ratsupalveluksen armeijassa. Heillä oli yksinoikeus valtion virkoihin. Varakkaimpien patriisisukujen edustajat olivat senaattoreita.

Myös kansankokouksissa patriiseilla oli enemmän ääniä kuin tavallisella kansalla. Patriisisukujen lapset menivät naimisiin vain toisten patriisien kanssa. Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Patriisit asuivat suurissa kaupunkitaloissaan ja heillä oli suuri määrä orjia auttamassa taloudenhoidossa. Maaseudulla patriiseilla saattoi olla mukava villa, eli huvila, kesäkuukausia varten. Patriisit ottivat plebeijejä suojelukseensa, ns. klienteiksi, tällöin sekä patriisi, että plebeiji hyötyi yhteistyöstä.

Plebeijit olivat ns. tavallista työtätekevää kansaa. Luokkaan kuuluivat köyhät talonpojat, pienkauppiaat ja käsityöläiset. Plebeijit vastasivat pääosin sotarasituksesta. Eli useimmat legioonalaiset olivat plebeijien ryhmästä. Plebeijit maksoivat pääosan valtion veroista. Köyhtynyt plebeiji saattoi joutua orjaksi tai jotkut ryhtyivät orjaksi vapaaehtoisesti.

Plebeijillä saattoi olla ylempiarvoinen patriisi suojelijanaan. Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Orjilla ei ollut laisinkaan päätäntävaltaa omasta elämästään. He olivat isännän omaisuutta. Rooman talous perustui orjatyövoimaan. Orjia tarvittiin paljon ja heitä saatiin sodista. Myös orjien lapset syntyivät orjiksi ja elivät loppuelämänsä orjina. Varakkaalla patriisilla saattoi olla satoja orjia, mutta plebeijeilläkin oli taloudessaan orjia auttamassa kodin töissä.

Roomassa orjilla oli kuitenkin parempi asema kuin vaikka Antiikin Kreikassa. Orja saattoi ostaa itsensä vapaaksi tai isäntä saattoi vapauttaa orjansa vaikkapa testamentissaan. Orjien asema ja elinolosuhteet riippuivat työstä, jota he tekivät. Kaivosorjilla oli raskas ja vaarallinen työ sekä kehnoa ruokaa.

Kun taas rikkaan perheen orjan elämä saattoi olla mukavaa työskentelyä sisätiloissa emännän tai isännän valvonnassa. Myös opettajat olivat usein orjia. Vaikka roomalaiset pitivät orjuutta luonnollisena asiana, oli roomassa välillä orjakapinoita. Tunnetuinta niistä johti gladiaattori (ja täten orja) Spartacus. Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Orjat auttavat emäntäänsä pukemaan ja kaunistautumaan aamulla.

Katso täydellinen vastaus

Miksi provinssit olivat tärkeitä roomalaisille?

Peda.net > Jyväskylä > Vaajakosken yhtenäiskoulu > Luokat > 5B Ville 2021-2022 > Läksyjen tarkistus 1. a) Suomi on pohjoisella (N) ja itäisellä (E) pallonpuolikolla. b)Pohjois-Amerikka on pohjoisella (N) ja läntisellä (W) pallonpuoliskolla. c) Etelä-Amerikka on eteläisellä (S) ja laäntisellä (W) pallonpuoliskolla. d) Australia on eteläisellä (S) ja itäisellä (E) pallonpuoliskolla.2.

a) Peking 40 astetta N b) Kairo 30 astetta N c)Rio de Janeiro 20 astetta S 3. a) Amsterdam 5 astetta E b) Tokio 140 astetta E c) Mexico 100 astetta W 4 Pietarin sijainti on noin 60 astetta N ja 30 astetta E 1. a) Maapallon kierros auringon ympäri kestää yhden vuoden.1. b) Maapallo pyörähtää oman akselinsa ympäri yhdessä vuorokaudessa.2.

Vuodenajat johtuvat siitä, että maapallo kiertää aurinkoa kaltevassa asennossa. Talvella pohjoinen pallonpuolisko on kallellaan pois päin auringosta, jolloin Suomessa saadaan vähemmän auringonvaloa ja on pimeämpää ja kylmempää. Kesällä pohjoinen pallonpuolisko on kallellaan kohti aurinkoa ja valoa saadaan paljon ja on lämpimämpää.1.

 1. Sotilaita arvostettiin, ja vähintään kymmenen vuotta asepalveluksessa taksi valtion viran.2.
 2. Insula on monikerroksinen vuokrakerrostalo.
 3. Domus on ylellinen yksi tai kaksikerroksinen rikkaiden asumus.3.
 4. Isä hallitsi koko perhettä ja päätti kaikesta.
 5. Odin suojelushenkiä palvottiin yhdessä.
 6. Herättiin ennen auringon noustua.

Aamiainen oli usein vain mukillinen vettä. Päivällinen syötiin vasta auringon laskettua. Kaikki kävivät kylpylöissä.4. Köyhät ja rikkaat asuivat hyvin erilaisissa rakennuksissa, ja työn ja vapaa-ajan määrässä oli suuria eroja. Köyhien ruuan laatu oli vaatimaton, kun taas rikkaat viettivät runsaita syöminkejä.1.

 • A) Plebeiji oli miespuolinen alemman kansanluokan jäsen antiikin Roomassa, esim.
 • Käsityöläinen, kauppias tai pienviljelijä.
 • B) Patriisi oli arvovaltaisen suvun jäsen.
 • C) Orja oli vailla oikeuksia, ja hän oli toisen ihmisen omistuksessa.2.
 • Oko talous perustui orjatyövoimaan, ja orjia tarvittiin paljon.
 • Niitä saatiin mm.

sodista ja kapinoivista kansanryhmistä.3. Kansalainen oli tasa-arvoinen lain edessä. Kansalaiset saivat käydä kauppaa.4. Orjuutta pidettiin luonnollisena, orjia kohdeltiin huonosti, lait olivat ankaria ja kaikilla ei ollut samoja oikeuksia. Avioliitot eri ryhmien välillä olivat kiellettyjä, hallitsijoiden väärinkäsitykset tavallisia ja patriisien valta perustui varallisuuteen 1.

 • Selitä mitä tarkoittaa a) senaatti Senaatti valvoi, että kansankokouksen päätökset olivat laillisia, se valvoi virkamiseten toimintaa, johti taloutta, vastasi sotaväenotosta ja armeijan huollosta.
 • Senaattiin pääsivät vain tiettyjen sukujen edustajat.
 • B) kansankokous Kansankokous koostui asekuntoisista miehistä.

Kansankokous valitsi valtion tärkeimmät virkamiehet, päättivät laeista, sodasta ja rauhasta. c)konsuli Konsuleita oli kaksi ja he olivat valtion korkkeimmat virkamiehet. Heidät valittiin vaaleilla.1. Mitä olivat provinssit? Italian ulkopuolisia roomalaisten valloittamia alueita.2.

Miksi provinssit olivat tärkeitä roomalaisille? Provinssit olivat tärkeitä kaupankäynnin ja talouden takia. Provinsseista tuotiin paljon eri tuotteita Roomaan.3. Mitkä asiat helpottivat kaupankäyntiä Rooman valtakunnassa? Kaupankäyntiä helpottivat yhteinen raha ja yhtenäiset mitat.4. Mitä hyötyä hyvästä tieverkosta oli Roomalle? Hyvä tieverkosto mahdollisti nopeamman tavaroiden, kaupankäynnin ja tiedon kulun.

Tieverkostolla oli myös sotilaallista merkitystä, sillä maan hallitseminen.5. Etsi tekstistä esimerkkejä roomalaisista keksinnöistä, jotka helpottivat käytännön elämää. -akvedukti eli vesijohtojärjestelmä (puhdas vesi, kylpylät) – arkkitehtuuri ja betoni (suuremmat rakennukset) – tieverkosto (tiedon, tavaroidenja sotilaiden liikkuminen) 1.

 1. Miten eri lintulajit hyödyntävät havupuita? Havupuiden oksat antavat pikkulinnuille suojaa petolinnuilta.
 2. Osa linnuista tekee kaarnan koloihin ja oksien haaroihin ruokavarastoja.
 3. Havupuiden siemenet ja neulaset ovat joidenkin lintujen ravintoa.2.
 4. Miksi on tärkeää lopettaa lintujen säännöllinen ruokintakeväällä? Linnut eivät hae oikeaa ravintoa luonnosta, jos ruokintaa ei lopeta keväällä.3.

Miten erotat sini- ja talitiaisen toisistaan? Sinitiaisen pää, selkä ja siivet ovat siniset ja silmän yli menee musta raita. Talitiasen päälaki on musta ja siivet vihertävät.4.Miksi talviruokintapaikoille on tärkeää laittaa monipuolista ravintoa (siemeniä, pähkinöitä, talipalloja)? Kaikki linnut eivätsyö samaa ravintoa.

 1. Mitä monipuolisempaa ravintoa ruokintapaikalle laittaa, sitä useampia eri lintulajeja siellä käy.1.
 2. Miten islam syntyi? -Islam syntyi Muhammadin toiminnan seurauksena.2.
 3. Miksi profeetta Muhammad on tärkeä muslimeille? -Hän toimi Jumalan profeettana, saarnasi ja toimi muslimien johtajana.3.
 4. Miten Koraani on syntynyt? -Muhammadin kuoleman jälkeen hänen opetuksensa kerättiin yhteen kirjaan, josta muodostui Koraani.

Miksi Rooman perustamis paikka oli hyvä? Tiber-joen suulla oli hyvä kauppapaikka. Laakso oli kukkuloiden suojelema.2. Mitä tarkoittaa Rooman imperiumi? Rooman imperiumi tarkoittaa Rooman valtakuntaa. Rooma oli suuri ja vahva valtio.3. Miksi Roomasta tuli mahtava imperiumi? Rooma alisti Italian niemimaan kansat sekä kukisti Karthagon ja Kreikan.

 • Rooman armeija oli tehokas, ja sillä oli paljon hyviä sotapäälliköitä.4.
 • Miten roomalaiset hallitsivat valtavaa valtakuntaansa? Roomalaiset hallitsivat sotilasleirien avulla.
 • Valloitettuja kansoja hallittiin “hajota ja hallitse” -menetelmällä.5.
 • Mitä vaikutteita roomalaiset omaksuivat a) etruskeilta Etruskeilta omaksuttiin holvikaari, gladiaattoritaistelut, toga ja Rooma-sana.

b) kreikkalaisilta Kreikkalaisilta omaksuttiin koulutus, jumalat, arkkitehtuuri, temppelityylit, kirjallisuus ja tieteet. c) Aleksanteri Suuren valtakunnasta? Aleksanteri Suuren valtakunnasta omaksuttiin itämaiset uskonnot ja itsevaltius.1. Miksi Hannibal päätti hyökätä Roomaan pohjoisesta? Roomalaisilla oli parempi laivasto, joten sotaretki Välimeren poikki ei ollut mahdollinen.

Alppien ylitys oli roomalaisille täysi yllätys.2. Cannaen taistelussa roomalaisia oli enemmän kuin karthagolaisia. Miksi karthagolaiset kuitenkin voittivat taistelun? Hannibalin sotilaiden taktinen taistelumuodostelma oli roomalaisille tuhoisa. Karthagolaisten onnistui saartaa roomalaiset.3. “Osaat kyllä voittaa, oi mahtava Hannibal, mutta et osaa käyttää voittoja hyödyksi.” Miksi Lause kuvaa Hannibalia hyvin? Hannibal ei pystynyt hyödyntämään yllätyshyökkäysten antamaa etua, ja sotaretket pitkittyivät.4.

You might be interested:  Miksi Eri Soittimien Äänet Ovat Erilaisia?

Etsi tekstistä kohtia, jotka kuvaavat, kuinka julmaa sota oli. Kirjoita kohdat lyhyesti. Esim. Yhdessä taistelussa kuoli 50 000 roomalaista. Kuolleilta leikattiin sormet, jotta kultasormukset saatiin sotasaaliiksi.5. Miten Hannibalin olisi pitänyt toimia voittaakkseen Rooman? Hannibalin olisi pitänyt valloittaa pääkaupunki Rooma ja saada Italian niemimaan eri kansat kääntymää roomalaisia vastaan.

Samoille alueille keskenään sijoittuvat kylmä ilmasto ja tundra, mannerilmasto ja havumetsä sekä talvisateiden ilmasto (välimeren ilmasto) ja välimeren kasvillisuus (nahkealehtinen kasvillisuus).

2. Piirrä ja täydennä kasvillisuusaluetaulukko vihkoosi. Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa

1. Kreikkalaiset temppelit oli rakennettu tyypillisesti marmorista, Temppelit seisoivat jalustan päällä ja niihin noustiin portaita pitkin. Temppeleissä oli suuria pylväitä, Pylväät kannattelivat palkistoja, Ylinnä oli taidokkailla patsailla koristeltu päätykolmio,

Filosofia tarkoittaa tiedon rakastamista. Tiede alkaa ihmettelystä.

Vauras Ateena saattoi tukea kulttuuria. Merkittävimmät filosofit olivat ateenalaisia.

4. Kreikkalaisilla oli aikaa harrastaaja kehittää itseään, koska orjat tekivät pääosan töistä.

Ympäristöoppi: Kpl 29 s.122-125

 1. Kerro, millaiset asiat vaikuttavat siihen, että johonkin syntyy tiheää asutusta. Ihmiset kerääntyvät asumaan alueille, missä ilmasto on sopivan lämmin viljelylle ja maaperä ravinteikasta. Maaperän rikkaudet, kuten rauta, kivihiili, öljy ja maakaasu ovat luoneet paljon työpaikkoja.
 2. Miksi suurimmat kaupungit ovat syntyneet merien, järvien tai jokien rannoille? Vesireitit mahdollistavat hyvät kulkuyhteydet, joita pitkin tavarat ja ihmiset liikkuvat muuaalle.
 3. Kerro, mikä on metropoli. Mainitse Euroopan metropoleja. Metropoli on kaupunki, jossa on yli miljoona asukasta. Niitä ovat esim Moskova, Lontoo, Pariisi, Berliini, Rooma ja Pietari.
 4. Siirtomaa-aikaan Eurooppalaiset maat omistivat maa-alueita muualla maailmassa. Miten sen ajan vaikutus näkyy nykyään? Siirtomaa-aikoina englannin ja espanjan kielet levisivät muualle maailmaan ja siksi niitä puhutaan nykyään useissa maissa.
 5. Kerro syitä, jotka saavat ihmisiä muista maista lähtemään maahanmuuttajiksi Eurooppaan. Työpaikat, opiskelu ja korkeampi elintaso Euroopassa tuo Eurooppaan maahanmuuttajia. Nälänhätä ja sodat saavat ihmiset lähtemään pakolaisiksi Eurooppaan.

Lue huolella s.98-101 ja tee seuraavat tehtävät.1. Tee ajatuskarttamuistiinpanot kretikkalaisetsa teatterista (s.98-99). Kerro esim teatteripaikasta, näyttelijöistä, esitystyypeistä, näytelmäkirjailijoista ja tunnetuista näytelmistä. Teatteri -Rakennettiin usein rinteeseen -katsojat saattoivat kuulla kuiskauksenkin -Näyttelijät miehiä -käyttivät naamareita ja roolivaatteita -Näytelmätyypit -Tragediat eli murhenäytelmät -Komediat eli humoristiset näytelmät -Kuuluisia näytelmäkirjailijoita -Aristofanes -Sofokles 2.

Mitä tyypilliset kreikkalaiset patsaat kuvasivat? Patsaat kuvasivat usein jumalia, sotapäälliköitä ja olympiakisojen voittajia.3. Millaisessa tilanteessa patsaat usein kuvattiin? Miksi? Patsaat kuvattiin liikkeessä, esim. juoksevassa asennossa. Sillä tavallla niistä saatiin elävän näköisiä.4.Temppeleiden päätykolmioissa oli upeita kuvia.

Mitä ne saattoivat kuvata? Päätykolmiossa saattoi olla kuvia Jumalista.5. Kreikkalaistyylisiä pylväitä käytetään edelleen monissa suurissa ja hienoissa rakennuksissa. Googlaa Suomen eduskuntataloa ja selvitä vertaamalla kirjan s.100 kuvaan, mikä pylvästä siinä on käytetty.

 1. Tee kirjan vihkotehtävät 1, 3 ja 5.
 2. Kerro kansankokouksista (ketkä saivat osallistua, milloin pidettiin, mitä siellä tehtiin, miten tehtiin päätökset).
 3. Mikä oli viidensadanneuvosto? Miksi se oli Ateenan kansalaisille tärkeä?
 4. Minkälaisia eroja oli antiikin demokratiassa verrattuna Suomen demokratiaan?

Vastaukset: 1. Kirjan tehtävät: 1. a) Politiikka tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista. b) Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, eli enemmistö päättää yhteisistä asioista.3. Ateenan kansalaisena pidettiin miestä, jonka isä oli syntynyt Ateenassa.5. Valta kuuluu kansalle ja kansalaiset osallsituvat päätösten tekoon.2.

Kansankokouksiin saivat osallistua kaikki yli 20-vuotiaat syntyperäiset ateenalaiset miehet. Niissä keskusteltiin kaupankäynnistä, olympiavoittajien palkitsemisesta, sodankäynnistä ja rauhantekemisestä. Kokouksia oli lähes joka viikko ja osallistujia jopa 10 000. Kokouksen lopuksi äänestettiin ja eniten ääniä saanot ehdotus voitti.3.

Viidensadan neuvosto valvoi, että kansankokouksen päätöksiä noudatettiin. Siihen arvottiin jäsenet kaikista kaupunginosista, jolloin köyhilläkin ateenalaisilla oli mahdollista osallistua. Neuvoston johtaja arvottiin uudestaan joka päivä.4. Antiikin demokaratiassa naiset, muualta muuttaneet tai alle 20-vuotiaat eivät saaneet osallistua päätöksen tekoon.

Katso täydellinen vastaus

Mikä on antiikin Rooman rikas maanomistaja?

Peda.net > Jyväskylä > Jokelan koulu > Luokat > 6A Päivi Hautakangas > Historia 1. Osaat kertoa, ketkä perustivat Rooman ja tiedät tarinan sen taustalta. – Veljekset Romulus ja Remus perustivat Rooman kaupungin. Tarinan mukaan susiäiti kasvatti pojat, jotka löytyivät kaislakorista.2. Opettele selittämään seuraavat käsitteet kokonaisin virkkein ja niin, että sellainen henkilö, joka ei tiedä aiheesta mitään, saisi selityksesi avulla selville, mistä on kysymys.

 • Patriisi: Rikkaita maanomistajia antiikin Rooman aikaan.
 • He olivat vapaita kansalaisia ja saivat osallistua päätöksentekoon.
 • Plebeiji: Antiikin Rooman aikaan vapaa kansalainen.
 • He olivat yleensä käsityöläisiä, sotilaita ja maanviljelijöitä ja heillä ei ollut yhtä paljon oikeuksia, kuin patriiseilla.

– Orja: Pakkotyöläinen antiikin Rooman aikaan. Orjilla ei ollut oikeuksia eikä omaisuutta. Orjat olivat yleensä sotaretkiltä vangittuja ihmisiä. Orjien tuli totella isäntäänsä kaikessa. – Legioona: 4-6 tuhannen sotilaan joukko antiikin Roomassa. – Siirtokunta: Omasta maasta muualle muuttanut ihmisryhmä.

Antiikin Roomassa armeijan valloittamille alueille saivat jäädä asumaan sotilaat, joiden palvelusaika oli päättynyt. Siten syntyi siirtokuntia. – Rooman senaatti: Rooman hallitus, eli rikkaista kansalaisista muodostettu ryhmä, joka päätti Rooman asioista.3. Miksi voitto puunilaissodista oli tärkeä roomalaisille? (kpl 21) Puunilaisten voittaminen oli roomalaisille tärkeää siksi, että heidät kukistettuaan heistä tulisi Välimeren kaupan herroja.

Siitä seuraisi lisää rahaa ja sitä myöten myös valtaa.4. Mitkä asiat johtivat Rooman valtakunnan tuhoon? (kpl 25) 5. Selvitä Julius Caesarista seuraavat asiat (kpl 22 s.99): -mieti kuka hän oli – mitä hän teki – millainen hän oli – mitä hän sai aikaan – miten hänen kävi 6.

Katso täydellinen vastaus

Miksi antiikin Rooma tuhoutui?

Julkaistu 18.10.2016 18:30 Maijastina Kahlos: Rooman viimeiset päivät (Otava 2016) Rooman kaltaista tuhoa on veikkailtu milloin Euroopan unionille, milloin Venäjälle, milloin jollekin aatesuunnalle. Maijastina Kahlos kertoo kirjassaan, että Roomaa ja nykyaikaa ei kuitenkaan kannata liikaa verrata toisiinsa.

 • Roomalaiset kun eivät oikein edes ymmärtäneet aikoinaan, että heidän valtioluomuksensa oli kaatunut.
 • Edes historioitsijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, milloin Rooma lopulta tuhoutui.
 • Ja kun puhutaan Roomasta, tarkoitetaanko Länsi-Roomaa vai Bysantiksi myöhemmin kutsuttua Itä-Roomaa, joka tuhoutui ottomaanien hyökkäykseen tuhat vuotta myöhemmin kuin Länsi-Rooma.

Miksi Rooma sitten lopulta tuhoutui tai paremminkin lakkasi olemasta? Vuosisatojen varrella tutkijat ovat löytäneet lukuisia syitä ja yleisesti mielikuva on se, että Rooma tuhoutui rappioon, dekadenssiin. Kahloksen mukaan merkittävimmät syyt Länsi-Rooman tuhoon olivat kuitenkin verotulojen supistuminen, vähenevien verotulojen epätasainen jakautuminen sekä näistä johtuva rahapula, joka johti armeijan heikkouteen.

 1. Prosessi kesti vuosisatoja.
 2. Maahanmuutto vai kansainvaellus? Usein myös niin sanotut kansainvaellukset on esitetty syynä Rooman tuhoon.
 3. Ahloksen mukaan on kuitenkin epäselvää, johtuiko suuri maahanmuutto lähtökohtaisesti jo Rooman heikkoudesta vai johtiko valtaisa muuttoliike valtion heikkenemiseen.
 4. Ahlos kritisoi suomen kielen “kansainvaellus”-sanaa, koska se antaa kuvan selkeästi muodostuneiden ja valmiiden kansojen vaelluksista ikään kuin johtajiensa vanavedessä.

Todellisuus oli kuitenkin huomattavasti epämääräisempi. Toisinaan Rooma halusi työvoimaa ja veronmaksajia armeijaan ja maatiloille rajojensa ulkopuolelta, toisinaan taas väkimassoja tuli pyytämättä ja yllättäen. Seksuaalisuus ymmärrettiin eri tavalla kuin nykyisin Rooman viimeiset päivät -kirjan parasta antia ovat kuvaukset tavallisten roomalaisten elämästä.

Kirjasta löytyy hyviä kuvauksia siitä, minkälaista oli roomalainen perhe-elämä, kuinka kauppaa harjoitettiin ja kuinka vaikkapa seksuaalisuus ilmeni myöhäisantiikin aikaan. Myöhäisantiikilla tarkoitetaan ajanjaksoa vuosisatoina 200 – 600. Laillisten avioliittojen lisäksi avoliitot olivat yleisiä. Avoliitoissa eli konkubinaatissa (yhdessä makaaminen) elivät eri yhteiskuntaluokista olevat pariskunnat, jotka eivät asemansa vuoksi voineet sopia avioliittoa.

Seksuaalikäyttäytyminen määriteltiin puolestaan roolien eikä sukupuolen mukaisesti. Aktiivinen ja passiivinen sukupuolitettiin maskuliiniseksi ja feminiiniseksi. Ihanteellinen roomalainen mies oli täten “penetroimaton penetroija, alistamaton alistaja”.

 • Ahloksen mukaan tämän takia myös moderni kahtiajako homo- ja heteroseksuaalisuuteen oli antiikin ihmisille tuntematon.
 • Homoseksuaalisuutta sinänsä ei paheksuttu kunhan se tapahtui oikealla tavalla; siis vapaasyntyisen roomalaismiehen ei sopinut olla aktissa passiivinen osapuoli.
 • Jos passiivinen osapuoli oli mies, oleellista oli, että hän oli hierarkiassa alempiarvoinen.
You might be interested:  Mitä Syödä Kun On Huono Olo?

Kristinuskon vakiintuminen kesti vuosisatoja Kirjan yhtenä juonteena on kristinuskon vaikutuksen voimistuminen roomalaisten elämässä. Esimerkiksi kristinuskon vaikutuksesta roomalaisten juhlakäytännöt muuttuivat ja perinteisestä pakanallisesta uudenvuoden juhlasta tuli piispoille ongelma.

Ihmiset pitivät uuttavuotta nykytermein maallistuneena juhlana mutta piispojen mielestä tähän pakanallisperinteiseen juhlaan osallistuminen oli epäkristillistä. Kahlos sanoo, että samantyyppistä hämmennystä koetaan nykyisin myös Suomessa, kun pohditaan, onko suvivirsi ymmärrettävä uskonnolliseksi virreksi vai ikiaikaiseksi neutraaliksi kulttuuriperinnöksi.

Kristinuskon vakiintuminen oli satoja vuosia kestävä prosessi. Erilaiset suuntaukset kilpailivat keskenään ja eilispäivän harhaoppisuudesta tuli seuraavana päivänä valtavirtaa. Vuonna 525 keisari Justianus määräsi, että kaikki pakanalliset toimitukset oli lopetettava (Länsi-Rooma oli tosin klassisen näkemyksen mukaan päättynyt vuonna 476).

Vaikka Rooma valtakuntana päättyi, sen perintö elää meissä edelleen. Kahloksen luettelossa Rooman perintöä ovat latina ja siitä kehittyneet romaaniset kielet, katolinen kirkko ja roomalaiset lakikokoelmat, jotka ovat olleet pohjana länsimaisessa oikeusjärjestelmässä. Kirja on mainio tietopaketti Rooman historiaan ja aikalaisten elämään.

Kirjan alkuluvussa kerrotaan myös Rooman hallintojärjestelmästä ja keisareista mutta jos vuosiluvut eivät kiinnosta, kannattaa hypätä suoraan seuraaviin lukuihin. Pertti Nyberg Kirjoittaja toimii journalistina MTV Uutisissa
Katso täydellinen vastaus

Miksi antiikin Rooma kasvoi suurvallaksi?

Miksi Rooman valtakunnasta tuli niin menestyksekäs?(imperiumi) Voi vastata tietysti ihan listauksella ja vinkata kirjoja, joissa aiheesta löytyisi lisää. Miksi Rooman valtakunnasta tuli niin menestyksekäs?(imperiumi) Voi vastata tietysti ihan listauksella ja vinkata kirjoja, joissa aiheesta löytyisi lisää.

Oulun oppikirjoissa on yleensä hyvin kiteytettynä tällaiset syyt. Rooman valtakunnan suuruuteen johtaviksi asioiksi on usein arveltu ensinnäkin vahvaa armeijaa, jonka avulla valloitettiin ensin lähialueet, sitten kauempaa maita. Sotataito ja sen kehitys loivat edellytykset maailman valloitukselle. Diplomatian avulla lähikansat ja osin kauemmatkin saatiin integroitua roomalaisiksi, antamalla mm.

enemmän oikeuksia valloitetuille kuin aiemmin oli ollut tapana. Rakennustekniikka oli kehittynyttä, roomalaiset rakensivat tieverkon (joka mahdollisti sotajoukkojenkin liikkumisen), tämä antoi mahdollisuuden tehokkaaseen viestintään, tieto kulki lähettien mukana tieverkkoa avulla, vesijohtojärjestelmä toi vaurautta ja hyvinvointia sekä näyttävät julkiset rakennukset todistivat herättivät kunnioitusta.

Valtakunnan hallintoa organisoitiin tehokkaasti. Roomalainen uskonto oli melko avointa muille vaikutteille eikä juurikaan yrittänyt käännyttää, ellei vieraista vaikutteista ollut uhkaa poliittisesti. Kulttuurinen mahti nosti roomalaisten ja roomalaisuuden statusta, joten kukoistava kulttuurikin osallistui roomalaisen valtakunnan laajenemiseen.

Tässä osasia, jotka yhdessä mahdollistivat Rooman valtakunnan kasvun, muita tekijöitä löytyy myös.

Rooman historiasta löytyy tietoa (suomeksi Wikipediasta) ja seuraavilta sivuilta englanniksiKirjallsuutta aiheesta:Nathanael Harris Antiikin RoomaTuomisto Pekka sarja teoksia Rooman kuningasajasta eteenpäin.Goldsworthy Adrian Rooman puolesta. Sotilaita, jotka loivat Rooman valtakunnan

16 ääntä Oliko vastauksesta sinulle hyötyä? Haluatko jättää uuden kysymyksen?, : Miksi Rooman valtakunnasta tuli niin menestyksekäs?(imperiumi) Voi vastata tietysti ihan listauksella ja vinkata kirjoja, joissa aiheesta löytyisi lisää.
Katso täydellinen vastaus

Milloin antiikin Rooma oli laajimmillaan?

Peda.net > Käyttäjät > Tommi Lamberg > Kouluasiat > Historia > Antiikin Rooma Antiikin Rooma perustettiin 753 eKr. Antiikin Rooma oli laajimmillaan vuonna 117. Rooma jakautuu Itä ja Länsi Roomaksi 400 jKr.Länsi-Rooma kukistuu vuonna 47 Antiikin Rooman aika kesti noin tuhat vuotta. Rooma kasvatti vahvan armeijan turvin pikkukylistä oman aikansa mahtavimmaksi valtakunnaksi.

Ajanlaskumme alussa Rooman valta ulottui laajalle Välimeren ympäristöön ja pohjoiseen Europpaan asti. Rooma alisti lukuisia kansoja hallintaansa ja toi niiden alueille Rooman valtakunnan lait ja hallinnon. Lukuisat tiet, sillat, kylpylät ja temppelit ovat edelleen näkyviä antiikin Rooman muistomerkkejä eri puolilla Eurooppaa.

Monet eurooppalaiset kielet ovat syntyneet latinan kielestä, jota roomalaiset puhuivat. Samaan aikaan kun Kreikka eli suuruuden aikaansa, oli Italian niemimaalla syntynyt pieniä kyliä. Niistä kasvoi vuosisatojen aikana mahtava kaupunki ja valtakunta – Rooma.

Katso täydellinen vastaus

Miten antiikin Rooma syntyi?

Kuningaskunta – Rooman perustivat tarun mukaan veljekset Romulus ja Remus 21. huhtikuuta 753 eaa. Tarun mukaan Romuluksesta tuli kaupungin ensimmäinen kuningas 753 eaa. Romulusta seuranneita kuutta kuningasta pidetään todellisina henkilöinä, mutta heidän lisäkseen uskotaan olleen muitakin kuninkaita.

Roomalaiset historioitsijat ajoittivat kaupungin perustamisen juuri 700-luvun puoliväliin, koska he tiesivät tasavallan syntyneen noin 500 eaa. ja uskoivat kaupunkia hallinneen sitä ennen seitsemän kuningasta. Kuningasajalta 753–509 eaa. ei ole säilynyt dokumentteja. Kreikkalaiset historioitsijat olivat kyllä tietoisia Italiassa kasvavasta kaupunkivaltiosta, mutta he eivät kirjoittaneet siitä ennen Rooman ja Tarentumin välistä sotaa 270-luvulla eaa.

Ajanlaskun alkua edeltäneiden kahden vuosisadan aikana historioitsijat kirjoittivat useita teoksia kuningasajasta, mutta he käyttivät lähteinään roomalaisia ja kreikkalaisia kansantaruja, ja moni asia on keksitty, liioiteltu tai salattu. Rooman kuudesta todellisesta kuninkaasta ei tiedetä paljonkaan, etenkään kolmesta ensimmäisestä, joista tiedetään käytännössä vain nimet.

 1. Historioitsijat yhdistivät kuninkaisiin jälkeenpäin erilaisten roomalaisten tapojen ja instituutioiden synnyt.
 2. Numa Pompiliuksen ajan kerrotaan olleen rauhaisa, ja hänen kerrotaan perustaneen kaikki Rooman uskonnolliset instituutit ja perinteet.
 3. Hänen seuraajansa Tullus Hostiliuksen ajan kerrotaan olleen sotaisa.

Ancus Marciuksen ajassa kerrotaan yhdistyneen uskonnollinen uudistaminen ja sodankäynti. Kolmen viimeisen kuninkaan aikana 600-luvun eaa. lopulla ja 500-luvulla eaa. Rooma kaupungistui. Vuosina 700–650 eaa. Rooman kukkulat yhdistyivät, mistä kertoo esimerkiksi tarina sabiinittarien ryöstöstä.600-luvulla Rooma levittäytyi Latiumiin ja tuhosi emäkaupunkinsa Alba Longan,700-luvulta on löytynyt Rooman alueelta merkkejä paalutuksista, jotka kertovat jonkinlaisesta linnoittautumisesta.

 • Rooma alkoi etruskikulttuurin vaikutuksesta muodostua kaupunkimaiseksi yhteisöksi 600-luvun eaa. kuluessa.
 • Ukkuloiden välinen suo kuivatettiin.
 • Tässä vaiheessa Rooma ei juuri eronnut muista Latiumin kaupungeista.
 • Eriytymistä ilmenee 500-luvulla.
 • Tältä ajalta löytyy muureja, hallintorakennuksia ja uskonnollisia rakennuksia.

Lisäksi on löydetty kreikkalaisin kirjaimin kirjoitettuja piirtokirjoituksia,
Katso täydellinen vastaus

Miten päästä eroon armeijasta?

Eroaminen vaatii osallistumista täydennyspalvelukseen – “Hakemus on luonteeltaan ilmoitus, eli se hyväksytään automaattisesti. Kieltäytymistä ei tarvitse erikseen perustella”, Eroa armeijasta -sivustolla lukee. Vaikka eroaminen on ilmoitusasia, sen käytännön toteuttaminen vaatii kuitenkin aikaa ja vaivaa.
Katso täydellinen vastaus

Mitä roomalaiset oppivat kreikkalaisilta?

Peda.net > Käyttäjät > Jyrki Outinen > ELÄMÄNKATSOMUSTIETO > ROOMA 3. Rooman valtakunnan loppu. Roomalainen kulttuuri Roomalaiset ihailivat ja matkivat kreikkalaisia. Korkea-arvoiset roomalaiset puhuivat usein sujuvasti kreikkaa ja kreikan kieli oli sivistyneistön hienostelukieli. Valtakunnan hallinnon kieli itäisellä Välimeren puoliskolla oli kreikka.

Roomalaiset omaksuivat kreikkalaisen kulttuurin sen hellenistisessä muodossa. Hellenismi näkyi kaikessa roomalaisessa kulttuurissa, eli tieteessä, taiteessa, filosofiassa. Antiikin kreikkalainen kulttuuri kuten veistokset on säilynyt suuresti roomalaisten kopioimisinnon ansiosta. Yhteistä hellenistiselle ja roomalaiselle kulttuurille oli kosmopoliittisuus eli maailmankansalaisuus.

Esim. filosofinen stoalainen keisari Marcus Aurelius sanoi: “Sikäli kun olen keisari, kotimaani on Rooma, mutta sikäli kun olen ihminen, kotimaani on koko maailma.” Vaikka suuri osa köyhistä maanviljelijöistä eli sukupolvesta toiseen samojen peltosarkojensa äärellä “turpeeseen sidottuina”, monet matkustelivat Rooman valtakunnan eri osissa kauppiaina tai hallintovirkamiehinä.

Jonkinlaista turismiakin jopa oli Rooman mahtiaikoina. Ihmiset joutuivat myös muuttamaan sotien ja tautiepidemioiden takia. Siten he kohtasivat paljon muita kansoja ja kulttuureita, joiden ulkonäkö, tavat, kieli, taide, uskonto, vaatetus ym. olivat erilaisia kuin heidän omansa. Pohjoisesta ja idästä tulleet valloittajakansat vähitellen tuhosivat läntisen Rooman valtakunnan alueet 400-luvulla jaa.

/ jKr. Sen sijaan Rooman itäosa jatkui Bysantin keisarikuntana vielä 1000 vuotta keskuksenaan Konstantinopoli (nyk. Istanbul). Yhtenäinen Rooman valtakunta oli ollut niin mahtava ja laaja, että valloittajakansat pitivät sitä esikuvanaan. Roomalaisen kulttuurin vaikutus kesti paljon pitempään kuin valtakunnan olemassaolo, vielä tänäkin päivänä Rooman valtakunnan vaikutus näkyy monissa asioissa, kuten hallinnossa, politiikassa ja oikeudenkäytössä.

 1. Roomalaisten uskonto ja filosofia Roomalaisilla oli vanhastaan jo etruskiajoilta peräisin monia jumalia.
 2. Uskonnolliset rituaalit toimitettiin perhepiirissä suvun vanhimman miespuolisen sukulaisen johdolla.
 3. Jo tasavallan alkuaikoina roomalaiset alkoivat samaistaa omia jumaliaan kreikkalaisten Olympos-vuoren jumaliin.
You might be interested:  Miten Lasketaan Suorakulmaisen Särmiön Pinta Ala?

Esimerkiksi pääjumala Jupiteria pidettiin kreikkalaisten Zeuksen vastineena. Roomalaisten uskonnolliset tavat olivat kaavamaisempia ja konservatiivisempia kuin kreikkalaisten. Ehkä tämä johtui osittain siitä, että roomalaiset olivat enempi maanviljelyväkeä kun taasen antiikin kreikkalaiset olivat merellisempiä ja liikkuvaisempia ja tutustuivat enemmän vieraisiin kulttuureihin.

 • Roomalaiset ajattelivat, että uskonnolliset toimitukset täytyy hoitaa täsmälleen oikein kaavojen mukaan.
 • Siksi jo tasavallan aikana perinteiset jumalanpalvelusmenot muuttuivat pappien johtamiksi kaavamaisiksi tilaisuuksiksi ja osaksi valtion virallista poliittista elämää.
 • Eisarit olivat myös ylipappeja tässä systeemissä.

Oppineiden roomalaisten elämänkatsomus perustui useimmiten Kreikan hellenistiseen filosofiaan, joka oli perua 300-luvulta eaa. / eKr. mm. Aleksanteri Suuren ajoilta. Merkittäviä hellenistisiä filosofioita oli stoalaisuus. Sen mukaan ihmisen pitää elää järjen ja luonnon olosuhteiden mukaan.

 • Ihmisen pitää tyytyä kohtaloonsa, hillitä tunteensa ja alistaa ne järkevyyden käyttöön.
 • Stoalaisuuden mukaan ihminen pystyy vaikuttamaan vain omaan suhtautumiseensa ja asenteisiinsa.
 • Asiat mihin ihminen ei voi vaikuttaa, kuten läheisen kuolema tai oma vakava sairaus, pitää vain hyväksyä.
 • Stoalaisuuden mukaan viisas ihminen haluaa sitä, mikä jo muutenkin tapahtuu.

Täten ihminen tulee onnelliseksi tasapainoisen mielenrauhan saavuttamalla. Toinen merkittävä filosofia oli epikurolaisuus. Sen on virheellisesti luultu kannattaneen hillitöntä mässäilyä ja irstailua, koska se kannatti tämänpuoleisesta elämästä ja maailmasta iloitsemista.

Todellisuudessa siinä oli piirteitä stoalaisuudesta pyrkimyksessä saavuttaa mielenrauha ilon, tekemisen, liikunnan, ystävyyden ja uteliaan pohdiskelun kautta. Epikurolaisuus alkoi kuitenkin menettää suosiotaan Rooman loppuaikoina ja kristinuskon tultua yleisemmäksi ja lopulta valtionuskonnoksi, epikurolaisia muiden pakanauskontojen ohella alettiin vainota.

Antiikin aikana valtion virallinen uskonto ja filosofia olivat vieraita käsitteitä tavallisille ihmisille, jotka kokivat vain olevansa valtion alamaisia ja yliluonnollisten voimien armoilla. Ihmisiä kuitenkin kiinnostivat uudet uskonnot, jumalat ja sankarit.

 1. Aiemmin suosittuja olivat Zeuksen sotilaita auttavat kaksospojat Castor ja Pollux sekä suuri sankari, antiikin ajan Superman, Herkules.
 2. Myöhemmin Roomaan alkoi levitä monia itämaisia uskontoja tai muinaisten uskontojen uusia retroversioita.
 3. Suosituimpia näistä olivat egyptiläinen Isiksen palvontakultti ja persialainen (iranilainen) Mithran palvonta.

Valtaisasta ja kaoottisestakin uskontotarjonnasta merkittävimmäksi alkoi nousta kristinusko.

Katso täydellinen vastaus

Mitä antiikin roomalaiset soivat?

Tyypillisiä ruokia – Monet nykyaikana yleiset elintarvikkeet olivat Rooman valtakunnan aikana tuntemattomia, sillä ne ovat peräisin tuolloin vielä tuntemattomista maanosista. Näitä ovat esimerkiksi tomaatti, paprika, chili, maissi, kurpitsa ja kalkkuna,
Katso täydellinen vastaus

Milloin oli antiikin Rooman aika?

Antiikin ajalla tarkoitetaan muinaisen Kreikan ja Rooman suuruuden aikaa vuosina 800 eaa. – 500 jaa. Erityisesti antiikin Kreikkaa pidetään eurooppalaisen sivistyksen kehtona siksi, että sen filosofit loivat pohjan modernille tieteelle.
Katso täydellinen vastaus

Miksi antiikin aika oli merkityksellinen?

Tämä artikkeli käsittelee ajanjaksoa. Antiikki voi tarkoittaa myös vanhoja keräilyesineitä, Antiikki eli vanha aika on aikakausi erityisesti kreikkalaisessa ja roomalaisessa historiassa, noin 800 eaa. – 500 jaa. Antiikin ajaksi kutsutaan muinaisen Kreikan ja Rooman suuruuden aikaa. Ajanjaksoa on pidetty merkittävänä, koska on katsottu, että länsimainen sivistys ja yhteiskunta juontavat juurensa tuosta ajasta.

Muun muassa monet keksinnöt, tavat, arvostukset ja tyylit ovat joko antiikin kreikkalaisten tai roomalaisten luomia tai heidän kauttaan länsimaiseen kulttuuriin omaksuttuja. Antiikista ovat peräisin myös latinalaiset aakkoset – foinikialaisilta peräisin oleva kirjaimisto kehittyi kreikkalaisten ja roomalaisten muokkaamana niin sanotuksi latinalaiseksi kirjaimistoksi, joka on käytössä useimmissa länsimaissa, myös Suomessa.

Klassisella tai klassillisella kulttuurilla tarkoitetaan yleensä erityisesti antiikin ajan kulttuuria. Antiikintutkimus on poikkitieteellinen antiikkia tutkiva tieteenala, johon kuuluvat muun muassa klassillinen filologia ja klassillinen arkeologia,
Katso täydellinen vastaus

Miten tekniikka kehittyi antiikin Roomassa?

Esikuvat, materiaalit ja tekniikka – Roomalaisten rakennustaito perustui kreikkalaisten arkkitehtuuriin, josta roomalaiset poimivat parhaat ominaisuudet ja kehittivät niitä edelleen. Roomalaiset ottivat ensimmäisinä laajamittaisesti käyttöön holvaustekniikan, jonka avulla he pystyivät kattamaan isoja tiloja vähällä laastilla, kivellä ja muilla rakennusmateriaaleilla.

Roomalaiset kehittivät tynnyriholvimenetelmän, jossa kahden pilarin välille muodostettiin kiilamaisilla tiilillä puoliympyrä. Roomalaiset keksivät noin vuonna 200 eaa. betonin, josta tuli heti tärkeä rakennusmateriaali. He keksivät myös keskuslämmityksen, Marmorista tuli näkyvä Rooman kaupungin rakennusmateriaali vuoden 100 eaa.

jälkeen, kun Toscanasta löydettiin Carraran marmoriesiintymä, Keisari Augustus julistikin, että hän saapui tiiliskivien kaupunkiin, mutta jätti jälkeensä marmorikaupungin. Roomalaisten julkiset rakennukset eivät ulospäin olleet yhtä näyttäviä kuin kreikkalaisten, eikä niitä koristeltu maalauksilla tai veistoksilla.
Katso täydellinen vastaus

Miksi naamiot olivat tärkeitä antiikin teatterissa?

Naamiot – Tragediassa ja komediassa käytettyjä naamioita. Roomalainen mosaiikki, 100-luku jaa. Naamioilla oli tärkeä rooli antiikin Kreikan teattereissa. Niitä käytettiin pääosin näyttämään näytelmän hahmojen tunteita. Komedioissa ja tragedioissa käytettiin erilaisia naamioita.
Katso täydellinen vastaus

Miksi Rooma alkoi hajota?

Mikä johti Rooman tuhoon? – Rooman tuho ei tapahtunut hetkessä, ei yhtenä päivänä, ei vuoden aikana, vaan vuosisatojen kuluessa. Osa tuhon syistä löytyy jopa Rooman perusrakenteista. Toiset syyt ovat taloudellisia, ilmastollisia, poliittisia, sotilaallisia, jopa keisarien aikaansaamia.

 • Rooman tuho alkoi jo Rooman valtakunnan laajentuessa liian nopeasti.
 • Tämä johti siihen, että Rooman hallitus ei pystynyt tarjoamaan riittävää palvelua kaikille alueilleen.
 • Alueet, joilla ei ollut hyvää hallintoa, alkoivat rapautua ja tuhoutua.
 • Lisäksi Rooman valtakunta oli liian suuri hallittavaksi.
 • Oko valtakunta oli jaettu kahteen osaan, ja jokaisen osan hallinnosta vastasi eri henkilöt.

Tämä johti siihen, että Rooma ei pystynyt toimimaan yhtenäisenä valtakuntana, mikä johti lisää ongelmiin. Keisarien aikaansaamat sotatulokset ja -tappiot sekä taloudelliset ongelmat johtivat myös Rooman tuhoon. Keisarien tekemät virheet olivat osasyynä siihen, että Rooman valtakunta alkoi rapautua ja tuhoutua.
Katso täydellinen vastaus

Miksi antiikin Rooma on kutsuttu sanoilla imperiumi ja Välimeren herra?

Peda.net > Kimitoön-Kemiönsaari > Skolor – Koulut > Kemiönsaaren keskuskoulu > Luokat > 5.-6. lk Jussi Mattila > Historia > Projektityöt, syksy 2019 > Emma, Antiikin Rooma > Välimeren herra Rooma perustettiin noin 3000 vuotta sitten Tiber-joen rannalle, Kylä oltiin perustettu oikein hyvälle paikalle, sillä jokea pitkin pystyi kulkea ja käydä kauppaa jopa Välimerelle ja sisämaahan. Rooma oltiin perustettu seitsemän kukkulan sisään. Kukkulat ja niiden päälle rakennetut linnoitukset suojasivat Roomaa hyvin vihollisilta.

Rooma oli vielä 600-luvulla eaa. vain pieni kaupunkivaltio, joka sijaitsi Italian niemimaalla. Kun Rooma oli voittanut Karthagonin, se hallitsi koko läntistä Välimerta. Rooma sai myös itäisen Välimeren haltuunsa kukistettuaan Kreikan 100-luvulla eaa. Rooma oli laajimmillaan 100 vuotta jaa. Rooma kukoisti ja saikin nimen imperiumi.

Imperiumi tarkoittaa latinaksi valtakuntaa, mutta nykyään se tarkoittaa suurta ja voimakasta valtiota. Roomasta tuli rikas, joten Roomaa alettiin rakentaa. Rooman rauha, eli pax Romana alkoi. Rauha kesti kaksisataa vuotta. Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa Sotilasleirien valvonnassa Rooman valtakunnan menestys perustui sen armeijaan. Rooman sotilaat olivat todella tehokkaita ja vahvoja. Jos sotilaat eivät totelleet, sotilaita meni tapettavaksi päälikön käskyllä. Oli myös hyviä sotapääliköitä, joista yksi oli nimeltään Julius Caesar,

Lisää tietoa sotilaista: Vaikutteita alistetuilta kansoilt a Etruskit olivat kansa antiikin aikana. (Lisää tietoa etruskeista löytyy täältä, : https://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/etruskien-tuhat-vuotta/498868/ ) Roomalaiset ottivat vaikutteita alistetuilta kansoilta, kuten etruskeilta. Roomalaiset saivat kuitenkin vaikutteita eniten kreikkalaisilta,

Näitä vaikutteita oli esim. eri jumalat, arkkitehtuuri, tiede ja kulttuuri. Roomaan levisi myös erilaisia uskontoja, kuten kristinusko. Laaja valtakunta, monta kulttuuria Provinssilla tarkoitetaan Italian niemimaan ulkopuolisia valloitettuja alueita. Provinssien asukkaat eivät omannut Rooman kansalaisoikeuksia, mutta veroja heidän täytyi maksaa.

 1. Provinssien maksamat verot olivat tärkeitä roomalaisille heidän taloutensa kannalta.
 2. Siksi esimerkiksi verojen maksamista valvottiin.
 3. Provinsseista saatiin/tuotiin myös rautaa, kultaa, viljaa jne.
 4. Rooman imperiumi oli erittäin monikulttuurinen, sillä provinsseissa asuvia eri kielisiä kansoja oli todella paljon.

Roomassa oli suuri tieverkosto. Suuri tieverkosto mahdollisti kaupankäynnin. Miksi Kansalaisuus Oli Tärkeää Antiikin Roomassa

Katso täydellinen vastaus

Mitä tarkoitetaan antiikin ajalla?

Antiikin ajalla tarkoitetaan muinaisen Kreikan ja Rooman suuruuden aikaa vuosina 800 eaa. – 500 jaa. Erityisesti antiikin Kreikkaa pidetään eurooppalaisen sivistyksen kehtona siksi, että sen filosofit loivat pohjan modernille tieteelle.
Katso täydellinen vastaus