Miksi Monien Eläinten Silmät Kiiluvat Hämärässä?

Miksi Monien Eläinten Silmät Kiiluvat Hämärässä
Tiede | Lasten tiedekysymykset Frey Hemnell, 7 Eläimet, jotka ovat aktiivisia öisin, käyttävät vähäisen valon mahdollisimman tehokkaasti nähdäkseen pimeässä.30.10.2015 2:00 Frey Hemnell, 7 Eläimet, jotka ovat aktiivisia öisin, käyttävät vähäisen valon mahdollisimman tehokkaasti nähdäkseen pimeässä.
Katso täydellinen vastaus

Miksi monien eläimien silmät kiiluvat hämärässä?

Kysy meiltä: Miksi eläinten silmät kiiluvat pimeässä otetuissa kuvissa? Salamavalo tai taskulampun valokiila saa eläinten silmät tuikkimaan, kun on pimeää. Mikä tämän vähän aavemaisen ilmiön aiheuttaa? Miksi Monien Eläinten Silmät Kiiluvat Hämärässä Öisellä savannilla taskulampun valokiila voi tuoda esiin monta kiiluvaa silmäparia, jotka kuuluvat leijonille. © M. DOHRN/NATURE PICTURE LIBRARY Syy kissan ja monen muunkin eläimen silmien kiilumiseen pimeässä löytyy niiden verkkokalvoista, joissa on tapetum lucidum -niminen heijastava kerros.

Se sijaitsee valoa aistivan osan takapuolella ja toimii peilin tavoin. Sen ansiosta aistinsolut voivat hyödyntää silmän vastaanottaman valon kahteen kertaan. Heijastus parantaa silmien valoherkkyyttä merkittävästi, esimerkiksi kissoilla noin 50 prosenttia, joten siitä on tavattomasti etua yöaktiivisille lajeille.

Vaikka kissat tunnetaan kiilusilmistään, ne eivät ole ainoita selkärankaisia, joilla on tapetum lucidum. Ihminen ja muut kädelliset kuuluvat kuitenkin niihin nisäkkäisiin, joilta se puuttuu. Valokuvissa esiintyvä punasilmäisyys johtuukin valon heijastumisesta itse verkkokalvosta.
Katso täydellinen vastaus

Miksi ihminen ei näe hämärässä värejä?

Silmä – Silmä muodostaa kameran tavoin 180deg. kiertyneen kuvan näkökentästä verkkokalvolle eli retinalle, Kuljettuaan läpinäkyvän hermosolukerroksen läpi (Kuva 53) valo ärsyttää sauvoja ( rod ) ja kartiomaisia tappeja ( cone ). Näissä molemmissa reseptorisolutyypeissä on valoa absorboivaa ainetta eli näköpigmenttiä, joka on asettunut säännöllisesti poimuttuneille kalvoille. Kuva 53 Ihmissilmän verkkokalvo. Ihmisen yhden silmän verkkokalvolla on noin 120 milj. sauvaa ja 7 milj. tappia. Tarkan näkemisen alueella (keltainen läikkä, fovea centralis ), jonka halkaisija on vain 0,2 mm (vastaten 1deg. näkökentästä), on pelkästään tappeja. Näkyvä valo käsittää aallonpituudet 380-780 nm, joten sähkömagneettisen säteilyn taajuus c / 380-790 THz; valokvantin energia E h 1,6-3,3 eV. Pimeäadaptoitu sauva antaa vasteen yhteen ainoaan valokvanttiin. Tappeja on kolmea lajia: ne reagoivat optimaalisesti violetille, vihreälle ja vihertävänkeltaiselle valolle ( opt = 420, 530 ja 560 nm). Kuitenkin usein sanotaan, että tapit ovat herkkiä siniselle, vihreälle ja punaiselle. Tällöin tarkoitetaan, että sininen valo aktivoi parhaiten ensimmäistä tappilajia, vihreä parhaiten toista ja punainen kolmatta lajia. Hyvin heikossakin valossa toimivien, värejä erottelemattomien sauvojen pigmentti on näköpurppura eli rodopsiini, joka absorboi parhaiten sinivihreää valoa ( opt = 500 nm). Hämärässä näemme vain sauvoilla, emmekä siten pysty erottelemaan värejä toisistaan. Näköpurppuran hajottua päästää solukalvo Ca 2+ -ioneja lävitseen, minkä johdosta kalvon läpäisevyys K + -ioneille kasvaa ja solu hyperpolarisoituu. Valo siis inhiboi reseptorisoluja, jotka pimeässä vapauttavat neurotransmitteria jatkuvasti; reseptoriin osunut valokvantti lopettaa erityksen.

Reseptorisolut puolestaan inhiboivat bipolaarisoluja, joten valon vaikutus bipolaarisoluihin on eksitoiva. Retinan bipolaari- ja horisontaalisolut antavat vain hitaita vasteita, mutta gangliosolut laukovat aktiopotentiaaleja. Silmä säätää itse valoherkkyyttään eli adaptoituu. Normaalilla valaistusalueella verkkokalvon solujen lateraalinen inhibitio (viereisten alueiden toiminnan esto) kompensoi koko näkökentän valaistusmuutoksia.

Muita säätömekanismeja ovat mm. pupillin pieneminen 8 mm:stä 2 mm:iin sekä erilaiset fotokemialliset ilmiöt, jotka muuttavat silmän valoherkkyyttä hitaasti. Valoherkkyyksien suhde pimeäadaptaation ja maksimaalisen valoadaptaation välillä on peräti 10 6,
Katso täydellinen vastaus

Miksi koiran silmät vuotaa?

Mikä on normaalia? – Mikäli silmävuoto ei ota hellittääkseen tai vain toinen silmä vuotaa, silmä punoittaa voimakkaasti tai erittää tulehduseritettä, on eläinlääkärin tutkittava lemmikin silmät silmäsairauksien varalta. Pieni määrä rähmää lemmikin silmäkulmassa on yleensä normaalia, mutta runsaammin valuvat silmät on syytä tarkistuttaa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko Hämäränäköä parantaa?

Auttaako leikkaus huonoon hämäränäköön? – Hämäränäkö heikentyy yleensä vähitellen. Muutos on pysyvä, eikä sitä voi parantaa lääkkeillä tai leikkaushoidolla. Hämäränäköä voi kuitenkin kohentaa silmien kostutuksen lisäksi oikean vahvuisilla silmälaseilla, taittovirheen korjaamisella ja mahdollisten silmäsairauksien hoidolla.
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Mitä Tehdä Yökylässä Kun On Tylsää?

Minkä ikäisenä voi tulla kaihi?

Kaihi (harmaakaihi, katarakta)

 • Kaihi tarkoittaa tilaa, jossa silmän linssi eli mykiö on samentunut ja läpäisee valoa huonosti.
 • Kaihin oireita ovat näöntarkkuuden alentuminen, hämäränäön heikentyminen ja häikäistyminen.
 • Yleislääkäri voi tunnistaa kaihin oireet ja tehdä lähetteen silmälääkärin tutkimuksiin jos syntyy epäily kaihista ja näöntarkkuus on alentunut.
 • Kaihin hoitona on leikkaus silloin kun näkö on huonontunut niin paljon, että siitä on oleellista haittaa. Kaihileikkauksen yhteydessä silmän mykiö poistetaan ja tilalle asetetaan keinomykiö.

Tässä artikkelissa keskitytään ensisijaisesti aikuisiän harmaakaihiin. on erillinen artikkeli. Kaihi on yksi yleisimmistä iän mukana näköä heikentävistä sairauksista länsimaissa. Yleisin kaihimuoto on aikuisiän kaihi. Yli 65-vuotiaista yli 30 prosentilla on näköä haittaavaa kaihimuutosta.

Yli 85-vuotiaista yli 70 prosentilla on kaihimuutoksia. Suomessa tehdään noin 50 000 – 60 000 kaihileikkausta vuosittain. Ikääntyminen on merkittävin tekijä kaihin synnyssä. Ikääntymisen myötä mykiön (linssin) aineenvaihdunta heikkenee ja rakenteet voivat myös paksuuntua. Mykiön aiemmin läpinäkyvissä valkuaisaine- ja lipidirakenteissa tapahtuu muutoksia, jotka tekevät ne sameammiksi.

Mykiöön kertyvä kalsium lisää nesteen kertymistä ja turvottaa mykiötä. Samoin linssiä ympäröivien kudosten joustavuus vähenee. Useat eri riskitekijät voivat lisätä kaihin muodostusta. Perintötekijät vaikuttavat kaihin syntyyn. Seuraavat tekijät lisäävät kaihin kehittymisen riskiä:

 • Silmän vammat, erityisesti suoraan silmän alueelle kohdistuneet iskut. Jos mykiö vaurioituu silmän lävistävän vamman yhteydessä, kaihi voidaan joissain tapauksissa todeta heti tapaturman jälkeen. Tällöin puhutaan traumakaihista. Joskus kaihimuutokset voivat tulla varsin pitkänkin ajan kuluttua vammasta.
 • Pitkäaikainen systeeminen, silmätippoina tai inhalaatioina käytettävä glukokortikoidihoito
 • Diabetes
 • Runsas alkoholinkäyttö ja tupakointi
 • Merkittävä ylipaino
 • Silmän sisäiset leikkaukset, esimerkiksi lasiaisen poisto
 • Ionisoiva säteily, esimerkiksi röntgensäteet ja sädehoito. Jos pään alueelle annetaan sädehoitoa, suojataan mykiötä mahdollisuuksien mukaan suurilta sädeannoksilta.
 • Pitkäaikaiset silmän tulehdukset

Kaihi aiheuttaa näkökyvyn alentumista usealla eri tavalla. Useimmiten kaihimuutokset etenevät vähitellen. Lukeminen ja hämärässä näkeminen vaikeutuvat usein alkuvaiheessa. Samoin häikäistyminen lisääntyy valon taittuessa epätasaisesti kaihin samentamassa mykiössä.

Mykiön samentuessa värien näkeminen hankaloituu ja kontrastiherkkyys alenee (mustan ja valkoisen eri sävyjen erottaminen vaikeutuu). Maisema muuttuu ikään kuin utuisemmaksi ja haaleamman väriseksi. Kaihimuutoksen edetessä tarvittavien silmälasien miinusvoimakkuudet usein lisääntyvät. Silmä tulee vähitellen enemmän likitaitteiseksi.

Useat kokevat tässä välivaiheessa pärjäävänsä ilman lukulaseja, joita on aiemmin tarvinnut käyttää. Tämä välivaihe ei tarkoita näkökyvyn pysyvää parantumista, sillä kaihimuutoksen edetessä mykiö samentuu ja lopulta myös lukunäkö heikkenee. Epäily kaihista herää usein siinä vaiheessa, kun silmälasien vahvuuksia muuttamalla ei enää päästä aikaisempaan näön tarkkuuteen, hämärässä näkeminen on vaikeutunut ja kirkkaat valot häikäisevät.

 • Aihimuutokset etenevät usein hitaasti ja välttämättä niitä ei itse huomaa alkuvaiheessa.
 • Yleislääkäri voi todeta pidemmälle edenneen kaihin mustuaisen laajentamisen jälkeen silmäntähystimellä eli oftalmoskoopilla.
 • Silmälääkärin tutkimuksissa kaihidiagnoosi tehdään biomikroskooppitutkimuksen avulla ja näin tutkimalla voidaan havaita myös vähäisemmät kaihimuutokset.

Jos aiemmin hyvin sujunut lukeminen tai autoilu iltapimeällä hankaloituu ikääntymisen myötä, on syytä tarkistuttaa tilanne silmälääkärillä. Kaihin hoitona on, Leikkaukseen päädytään usein siinä vaiheessa, kun näön alenemisesta on selkeää haittaa työelämässä tai normaaleissa arkitoiminnoissa.

Jos silmässä on kaihin lisäksi muu sairaus, jonka hoito edellyttää hyvää näkyvyyttä silmän syvempiin osiin, myös tämä on usein aihe kaihileikkaukselle. Etenkin mahdolliset silmänpohjan laseroinnit edellyttävät hyvää näkyvyyttä verkkokalvolle. tekniikka on kehittynyt viimeisimmän vuosikymmenen aikana merkittävästi.

Aiemmin kaihileikkausten jälkeen vietettiin pitkiäkin aikoja sairaalassa. Nykyisin useimmat kaihileikkaukset pystytään tekemään päiväkirurgisesti eli kotiutumaan pääsee usein samana päivänä. Kaihileikkaukseen sisältyy myös riskejä. Tavallisin ongelma leikkauksen aikaina on silmän kapselipussin repeäminen.

Tällöin myös silmän lasiaista voi työntyä lasiaistilasta silmän etukammioon. Kapselipussin repeämiä on noin 2 %:ssa kaikista leikkauksista. Kaihileikkauksen harvinainen komplikaatio on endoftalmiitt (silmämunan sisäosien tulehdus). Endoftalmiitin esiintyvyys on 0,05–0,35 % leikkauksista. Endoftalmiiitin oireina ovat leikkauksen jälkeinen näön sumentuminen, kipu ja punoitus.

You might be interested:  Miksi Iho Menee Kananlihalle Lämpimässä Suihkussa?

Endoftalmiitti vaatii päivystyksellistä silmälääkärin hoitoa. on erillinen artikkeli. Kaihin kehittymistä ehkäisevää hoitoa ei ole tiedossa mutta riskitekijöihin voi vaikuttaa. Tupakoinnin lopettaminen alentaa riskiä sairastua kaihiin. Ylipainoisilla laihduttaminen ja diabeetikoilla mahdollisimman hyvä hoitotasapaino hidastavat kaihin muodostumista.

 • Silmien suojaaminen liialliselta auringon valolta on myös nykytietämyksen mukaan hyödyllistä.
 • Lapsuusiän kaihi (kongenitaalikatarakta) todetaan usein silmän rutiinitarkastuksen yhteydessä ennen kotiutumista synnytyssairaalasta.
 • Synnynnäinen kaihi leikataan usein varhaisessa vaiheessa mahdollisimman normaalin näkökyvyn turvaamiseksi.

Traumakaihi kehittyy helposti silmän iskuvamman jälkeen. Tästä syystä tietyissä palloilulajeissa (salibandy, squash) sekä erityisesti värikuula-ammunnoissa on tärkeää käyttää suojalaseja. Lääkkeiden aiheuttamaa kaihia esiintyy erityisesti potilailla, jotka ovat joutuneet käyttämään suuri annoksia kortisonia joko tabletteina tai silmätippoina.

 1. Moilanen J. Kaihin tunnistaminen ja kaihileikkauslähetteen tekeminen. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen J, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018; s.90-93.
 2. Moilanen J, Seppänen M. Kaihileikkauksen kulku. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen J, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018; s.103-105.
 3. Välimäki J, Mattila J, Kaihi, Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 9.10.2019.

Artikkelin tunnus: dlk00921 (027.005) © 2023 Kustannus Oy Duodecim : Kaihi (harmaakaihi, katarakta)
Katso täydellinen vastaus

Miksi pupilli on musta?

Hakusana “Silmäterä” ohjaa tänne. Katso myös elokuva Silmäterä, Pupilli on silmän värikalvon keskellä oleva pyöreä reikä. Pupilli ( latinasta, pupilla ) eli mustuainen on silmän värikalvon keskelle jäävä aukko. Värikalvossa olevat lihakset muuttelevat pupillin laajuutta ja siten säätelevät verkkokalvolle päätyvän valon määrää.
Katso täydellinen vastaus

Voiko koiraa katsoa silmiin?

Katso koiraasi silmiin – suhteenne vahvistuu Tuoreen japanilaisen tutkimuksen mukaan koirien ja omistajien side vahvistuu silmiin tuijottelemalla. Silmiin katsomisella on tunnetusti merkitysti esimerkiksi ihmisten välisissä suhteissa ja nyt samaa merkitystä näyttäisi olevan myös ihmisen ja koiran suhteessa.

 1. Un koirasi tuijottaa sinua, kyse ei ole välttämättä siitä, että koiralla on nälkä, eläinpsykologian ammattilaisen Evan MacLean ja Brian Hare Duken yliopistosta kommentoivat.
 2. Tutkumuksessa testattiin 30 koiran ja omistajan suhdetta.
 3. Silmien katselu nostaa aivojen oksitosiinitasoja.
 4. Wikipedian mukaan “Oksitosiinin vapautumiseen kehossa voidaan vaikuttaa monin eri tavoin.

Muun muassa kosketus ja hieronta vapauttavat oksitosiinia, kuin myös kaikki mielihyvän tunteeseen liittyvät asiat. Oksitosiini vahvistaa ihmisten välistä kiintymystä ja luottamusta toisiinsa.” Taso testattiin koirien ja ihmisten virtsasta ennen ja jälkeen.

 • Analyysissa todettiin muun muassa, että omistajat, joiden koirat tuijottivat isäntäänsä pidempään kuin viisi minuuttia, nousivat oksitosiinitasot paremmin.
 • Sama reaktio huomattiin koirilta.
 • Oksitosiinitasojen nousu saattaa olla ainutlaatuista ihmisten ja koirien välillä.
 • Esimerkiksi susilla tehtdyissä testeissä vastaavaa nousua ei ole.

Merkittävää on myös, ettei oksitosiinitasot ihmisen ja koiran kohtaamisessa näytä pienenevän ajan kuluessa. Esimerkiksi ihmisten rakkaus toisiinsa näyttää hiipuvan ajan myötä. Sen sijaan koirien rakkaus näyttäisi olevan ikuista. – Kun tulen töistä kotiin, koirat ovat aivan yhtä innoissaan ja iloissaan kun pentuna, eräs tutkijoista kertoo.
Katso täydellinen vastaus

Mitä tarkoittaa kun koira katsoo silmiin?

4) Koira katsoo sinua pitkään – Koirat saattavat kokea vieraan ihmisen tai eläimen tuijotuksen uhkaavaksi, mutta jos koira luottaa omistajaan täysin, se voi katsoa tätä pitkään silmiin. Lue lisää: Japanilaisyliopiston tekemässä selvisi, että kun koira ja omistaja katsoivat toisiaan silmiin noin puoli tuntia, molempien oksitosiinitasot nousivat.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on yleisin silmien väri Suomessa?

Perisuomalainen sinisilmä – Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen Metsälammen syvä sininen, kesätaivaan herkkä sini tai pakkaspäivän tumma taivas – sinisissä silmissä on jotain perisuomalaista. Sininen onkin Suomessa yleisin silmien väri. Maailmalla kirkkaansiniset silmät varsinkin yhdessä vaalean hiustenvärin kanssa ovat eksoottinen ja kiehtova ilmestys.

Millaisia mielleyhtymiä siniset silmät herättävät? Monen mielestä siniset silmät ovat suloiset ja kiltit, ehkä hieman naiivitkin, siitä sanonta sinisilmäisyydestä. Amerikkalaiset tutkijat ovat kuitenkin löytäneet viitteitä yhteyksistä silmien värin ja eri lahjakkuuden alojen välillä, ja tutkimuksissa sinisilmäiset menestyivät ruskeasilmäisiä keskimäärin paremmin akateemisilla aloilla ja opiskelutehoa testatessa.

Vaaleasilmäiset ovat mahdollisesti muita tehokkaampia strategisessa ajattelussa.
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Miten Sosiaalista Mediaa Voidaan Hyödyntää Opiskelussa?

Miksi silmissä välähtelee?

Näköhäiriöt voivat paljastaa sairauden – Joskus näköhäiriö viittaa neurologisiin syihin, kuten migreeniin, aivo verenkiertohäiriöihin, aivokasvaimeen tai MS-tautiin. Aurallista migreeniä potevilla saattaa ennen kohtausta välähtää silmissä kirkkaita läikkiä ja sahalaitoja, joskus myös näkökenttäpuutoksia.

 • Ohtauksille altistavat perimän lisäksi stressi, tuoksut ja muutokset vuorokausirytmissä, kuten valvominen tai liika nukkuminen.
 • Migreenin oireita lievittävät kipu- ja pahoinvointilääkkeet ja täsmälääkkeet.
 • Myös MS-tautiin liittyy silmäoireita: kaksoiskuvia, vaikeutta kohdentaa katsetta, näön hämärtymistä tai armotonta silmäsärkyä.

— Tavallisin MS-taudin ensioire on näköhermon tulehdus, jossa toisen tai molempien silmien näkö saattaa heikentyä hurjasti tuntien tai muutamien päivien ajaksi. Sitä hoidetaan suurilla kortisoniannoksilla, Tervo sanoo. MS-taudin kulkua voidaan hidastaa lääkkeillä, joiden käyttö kannattaa aloittaa heti ensioireiden jälkeen.
Katso täydellinen vastaus

Mitä oireita Kuivasilmäisyys aiheuttaa?

Miten kuivat silmät oireilevat? – Yleisiä oireita ovat silmien kirvely, kutina, kuivuuden ja roskantunne, vetistys ja valonarkuus. Myös näkökyky voi vaihdella ja silmät väsyvät. Oireita lisäävät ja pahentavat erilaiset ärsykkeet: koneellinen ilmastointi, auton lämmityslaite, savu, pöly, tuuli, kuiva sisäilma, saunominen ja kosmeettiset tuotteet.
Katso täydellinen vastaus

Mihin perustuu kyky nähdä hämärässä?

Syksyn tullen illat pimenevät ja moni huomaa, että näkeminen hämärässä tuottaa ongelmia. Kehno hämäränäkö lisää merkittävästi liikenneonnettomuuksien riskiä, joten näkövaikeuksien syy kannattaa selvittää. Hämäränäkö eli kyky nähdä hämärässä on silmän sauvasolujen ansiota. Mikäli hämäränäkö ei kuitenkaan toimi normaalisti, arjen toimet vaikeutuvat. Riskit kasvavat erityisen suureksi liikenteessä. Specsaversin optikko Marina Åkerlund huomauttaa huonon hämäränäön lisäävän olennaisesti liikenneonnettomuuden riskiä syksyn pimenevinä iltoina.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on Blefariitti?

Silmäluomen tulehdus Silmäluomen tulehdukselle tunnusomaisinta on erityisesti reunoilta punaiset ja turvonneet silmäluomet. Se on yleinen vaiva kaiken ikäisillä, mutta erityisesti yli 40-vuotiailla. Vaiva ei yleensä ole vakava, mutta voi johtaa muihin silmäongelmiin. Silmäluomen tulehduksen oireita ovat

Punaiset, turvonneet, arat ja kutiavat silmäluometToisiinsa tarttuvat luomet, joiden avaaminen on vaikeaa, etenkin aamullaRasvaiset tai kuortuneet silmäripset

Blefariitti johtuu yleensä bakteereista silmäripsien juuressa. Terveelläkin iholla on bakteereja, mutta niiden liiallinen määrä voi aiheuttaa ongelmia. Blefariitti voi johtua myös tukkeutuneista tai ärtyneistä luomien talirauhasista. Blefariitin hoito riippuu sen aiheuttajasta ja sen kesto ja teho voi vaihdella.

Päivittäinen silmien puhdistus, hellävarainen hierominen ja kuorettuneen osan pois pyyhkiminen voivat auttaa oireiden pitämisessä hallinnassa. Voit myös käyttää erityisiä silmäluomen tulehdukseen tarkoitettuja pyyhkeitä ja nesteitä pitääksesi vaivan hallinnassa. Vakavammissa tapauksissa saatetaan joutua turvautumaan antibiootteihin.

Optikkomme ja liikkeissämme vastaanottavat silmälääkärit auttavat sinua löytämään parhaan tavan hoitaa silmäluomen tulehdusta. Haluamme auttaa sinua näkemään hyvin ja pitämään silmäsi terveinä mahdollisimman pitkään. Jos yhteydessä havaitsemme viitteitä silmäsairauksista, ohjaamme sinut silmälääkärille.

 • Blefariitti eli luomitulehdus on silmäluomien pitkäaikainen tulehdus.
 • Se on yleinen vaiva niin aikuisilla kuin lapsillakin ja voi aiheuttaa silmäluomen turvotusta, kutinaa, ärsytystä ja joskus myös itse silmän punoitusta.
 • Blefariitti vaivaa usein ihmisiä, joilla on taipumusta ihon öljyisyyteen, hilseeseen tai silmien kuivuuteen.

Silmäni alkoivat aamulla punoittamaan ja särkemään. Ne rähmivät ja näkökykyni on hieman heikentynyt. Onko minulla silmätulehdus? Oireesi viittaavat silmätulehdukseen. Silmätulehduksen yleisimmät oireet ovat silmien punoittaminen, verestäminen, vuotaminen ja näön sumeneminen.

Sidekalvotulehdus eli konjuktiviitti: rähmiminen, silmien punoitus ja kirvely.Sarveiskalvotulehdus eli keratiitti: valoherkkyys ja silmästä vuotava kirkas neste.Luomitulehdus eli blefariitti: luomen turvotus ja punoitus.Värikalvotulehdus eli iriitti: silmän valkoisen osan punoitus, silmäkipu, valoherkkyys, kipeän silmän mustuainen on joissain tapauksissa pienempi kuin terveessä silmässä.Silmän kovakalvon pintaosan tulehdus eli episkleriitti ja silmän kovakalvon tulehdus eli skleriitti: silmän kipu ja sektorimainen punoitus sekä arkuus vedolle.Silmänsisäinen tulehdus eli endoftalmiitti: näöntarkkuuden merkittävä alentuminen, silmän voimakas punoitus ja runsaasti eritys silmästä.Silmäluomien märkäinen sidekudostulehdus eli preseptaaliselluliitti: turvotus silmän ympärillä, silmän punoitus, kipu ja arkuus silmäluomissa.Silmäkuopan alueen tulehdus eli orbitaselluliitti: raju yleiskunnon lasku, voimakas silmän alueen turvotus ja näöntarkkuuden alentuminen.

: Silmäluomen tulehdus
Katso täydellinen vastaus