Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu?

Puulajien lämpöarvo vaihtelee vähän puukiloa kohti – Alla olevassa taulukossa on esitetty pilkkeiden lämpöarvoja 20 prosentin kosteudessa. Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti puulla voi lämmittää. Eri puulajien lämpöarvo puukiloa kohti vaihtelee vain vähän.
Katso täydellinen vastaus

Voiko polttaa pelkkää koivua?

Asiantuntijan mukaan vääränlaisen puun laittaminen pesään voi pahimmillaan rikkoa kiukaan. Koivua pidetään parhaana polttopuuna, sillä sitä tarvitaan lämmittämiseen tiheytensä vuoksi muita puita vähemmän. Koivuun liittyy kuitenkin ongelma. Jos saunassa polttaa pelkkää koivua, hormi nokeutuu nopeammin, mikä voi aiheuttaa nokipalon.

Ongelmatonta ei ole pelkän kuusenkaan käyttäminen, sillä se pihkaa pesän. – Myöskään maalatulla puulla, vanerilla, laminaatilla, kestopuulla tai muutoin kemiallisilla aineilla käsitellyllä puulla ei ole mitään asiaa saunan pesään. Niiden polttaminen nostaa palamislämpötilaa, mikä voi pahimmillaan jopa rikkoa kiukaan.

Myös päästöjen määrä nousee huomattavasti, Harvian saunatehtaan johtaja Vesa Vehmaa kertoo tiedotteessa. Puusaunan pesässä kannattaakin Vehmaan mukaan polttaa sekapuuta, sillä se pitää hormin puhtaana. Jos saunassa polttaa pelkkää koivua, hormi nokeutuu nopeammin.
Katso täydellinen vastaus

Milloin koivu kannattaa kaataa polttopuuksi?

Milloin puut kannattaa kaataa? – Jos puut kasvavat omalla maallasi, paras aika kaataa ne on, kun runko on kuivimmillaan eli ennen lehtien puhkeamista huhti-toukokuussa. Kevät tuo tullessaan kuivempaa ilmaa, joka sopii hyvin puun kuivattamiseen. Rungot kannattaa katkaista lyhyehköiksi pätkiksi ja pilkkoa klapeiksi mahdollisimman nopeasti.
Katso täydellinen vastaus

Onko kuusi Hyvä polttopuu?

Koivu on paras ja kallein – Puun lämpöarvo on se lämpömäärä, jonka yksi kilogramma puuta palaessaan luovuttaa. Puun lämpöarvo on suoraan verrannollinen puun kuivapainoon eli tiheyteen. Mitä tiheämpää puuta, sitä painavampaa ja parempaa. Yleisimmät kotimaiset puut mänty, kuusi ja koivu ovat kaikki hyviä polttopuita.

Oivun lämpöarvo on kuitenkin tilavuusyksikköä kohden muita parempi sen suuren tiheyden ansiosta. Koivun painon huomaa viimeistään kantaessaan klapeja liiteristä tupaan. Jos kantaminen tuntuu raskaalta, voi lohduttautua ajatuksella tulevasta uuninlämmöstä ja kantajalle koituvasta liikuntahyödystä. Jos puulajeilla todella ryhdytään hifistelemään, kannattaa sytykkeiksi varata kuusta tai haapaa.

Niiden pilkkominen sytyketikuiksi ja veistäminen kiehisiksi on huomattavasti helpompaa kuin koivun. Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu Klapien kantamiseen tarvitaan kunnollinen, tukeva kassi. Tähänkin tarkoitukseen Ikea-kassi on moitteeton, jos se sattuu sointumaan sisustukseen. Puulajia tärkeämpää on puun kuivuus. Ylivuotinen puu on parasta. Ylivuotinen puu on sellaista, joka on saanut kuivua yli vuoden ajan, käytännössä kaksi kesää.

 1. Parhaassa tapauksessa talvella kaadettu ja halottu puu poltetaan puolentoista vuoden kuluttua alkavalla lämmityskaudella.
 2. Ostea puu ei syty, antaa huonosti lämpöä ja saastuttaa tuottaen mustaa savua.
 3. Tällainen “fumata nera” on tarpeen vain Vatikaanissa, kun uuden paavin valinta ei ole onnistunut äänestyksessä, ja sen merkiksi laitetaan äänestyslippujen seassa palamaan märkää olkea.

“Fumata bianca” eli valkoinen savu kertoo niin onnistuneesta paavin valinnasta kuin siitä, että suomalaisessa tuvassa lämmittäjä osaa asiansa. Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu Perinteinen päreestä tehty koppa on käytännöllinen ja kaunis, todellinen design-esine. Olennaista on, että koppa on tehty puukkopäreestä eli käsin kiskotusta päreestä, jossa puun syyt ovat säilyneet ehjinä. Höyläpäreestä tehty koppa ei kestä oikeaa käyttöä,
Katso täydellinen vastaus

Onko Leppä Hyvä polttopuu?

Puulajien ominaisuuksissa on eroja –

Havupuut, kuusi ja mänty, voivat räiskyä kipinöitä ja sopivat luukullisiin uuneihin sekä jatkuvalämmitteisiin saunankiukaisiin. Koivun lämpöarvo on korkea suuren tiheytensä vuoksi. Koivu sopii hyvin leivinuunien, varaavien takkojen ja avotakkojen lämmitykseen. Leppä sopii erityisen hyvin jatkuvalämmitteisen saunan ja savusaunan lämmitykseen sekä helloihin ja avotakkoihin.

Lähde: VTT, Eija Alakangas, Ari Erkkilä, Heikki Oravainen, “Tehokas ja ympäristöä säästävä puulämmitys, Polttopuun tuotanto ja käyttö”
Katso täydellinen vastaus

Paljonko on 1 Heittokuutio?

Paljonko polttopuuta pitää ostaa talveksi? Mikä on heittomotti? Ostimme 1970-luvulla rakennetun, 120 m 2 :n suuruisen omakotitalon, jossa on sähköpattereiden lisäksi käytössä varaava takka ja leivinuuni. Paljonko polttopuuta pitää ostaa, jos haluamme korvata sen avulla vaikkapa puolet lämmityskuluista? Mitä eroa on irtokuutiolla, pinokuutiolla ja heittomotilla? – Motivan laskelmien mukaan tuon ikäisessä sähkölämmitteisessä talossa lämmitys- ja kiinteistösähkö on vuodessa keskimäärin 10 900 kWh.

Jos haluat tuottaa polttopuiden avulla puolet siitä eli 5 450 kWh lämpöä ja sinulla on käytössäsi talon alkuperäiset varaava takka ja leivinuuni, tarvitset koivuklapeja 8,17 irtokuutiota (i-m3). Jos käytät kuusiklapeja, tarvitset niitä jo 10,5 irtokuutiota, sillä kuusen lämpöarvo on koivua pienempi. Nämä tiedot saat helposti MottiNetti.fi-sivuilta löytyvästä puuenergialaskurista.

Sivuilla on paljon muutakin hyödyllistä, puulämmitykseen liittyvää tietoa, esimerkiksi klapien varastoinnista, kuivaamisesta ja oikeanlaisesta polttamisesta. Myös polttopuut saat ostettua helposti tästä sähköisestä MottiNetti-palvelusta. Näet sieltä omalle alueellesi puita toimittavien yrittäjien tiedot ja polttopuiden hinnat.

 • Tilauksen voit tehdä palvelusta löytyvillä tiedoilla suoraan yrittäjälle.
 • Lapien irtokuutiometri (i-m3) tarkoittaa klapien määrää silloin, kun ne on heitetty sekaisin 1 kuution (m3) kokoiseen laatikkoon (laatikon jokaisen sivun mitta on 1 metri).
 • Heittomotti on sama asia.
 • Pinokuutiometri (p-m3) on klapien määrä silloin, kun ne on pinottu järjestykseen metrin levyiseen ja metrin korkuiseen pinoon.

Kun polttopuutoimittaja tuo sinulle 8 irtokuutiota koivuklapeja, traktorin tai kuormurin lavan koko on noin 2 m × 4 m ja korkeus noin 1 m. Lava on täynnä sinne sekaisin heiteltyjä klapeja. Kun taas puhutaan halkomotista tai halkopinokuutiometristä, tarkoitetaan puiden määrää silloin, kun metrin pituiset halot on pinottu metrin levyiseen ja metrin korkuiseen pinoon.
Katso täydellinen vastaus

Onko koivu paras polttopuu?

Puulajien lämpöarvo vaihtelee vähän puukiloa kohti – Alla olevassa taulukossa on esitetty pilkkeiden lämpöarvoja 20 prosentin kosteudessa. Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti puulla voi lämmittää. Eri puulajien lämpöarvo puukiloa kohti vaihtelee vain vähän.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on paras aika kaataa koivu?

Lehtipuut – Puunkaadon paras ajankohta riippuu lähtökohtaisesti metsätyypistä. Lehtipuut kuten koivu olisi hyvä kaataa loppukesällä elokuussa, koska puun kosteusarvo on tällöin noin 43 %. Vertailukohtana on puun keskimääräinen kosteusarvo loppukeväällä toukokuussa, 55 %.

 1. Puun kosteus on loppukesällä luontaisesti alhaisimmillaan.
 2. Syysajankohtaa parhaana puunkaadon ajankohtana puoltaa myös se tekijä, että syksyllä lehti on lakannut kasvamasta, eikä enää ime puusta ravinteita.
 3. Tällöin saadaan merkittävästi parempaa polttopuuta.
 4. Loppukesällä ainoastaan vettä poistuu lehtien kautta.

Lehtipuun tulisi levätä maassa kolmisen viikkoa kaadon jälkeen ennen oksimista. Levon aikana lehdet voivat imeä edelleen vettä puusta ja laskea samalla puun kosteusarvoa. Kun puu on levännyt maassa kolme viikkoa, kosteusarvo on laskenut jo kymmenen prosenttiyksikköä lukemaan 33 %.

 • Tällaista puunkorjuun menetelmää kutsutaan rasiinkaatamiseksi.
 • Heti syksyllä koivu on hyvä sahata, pilkkoa sekä pinota.
 • Tärkeää on myös puupinon peittäminen mahdollisimman ilmavasti esimerkiksi peltikatteella, että puu pääsee kuivamaan.
 • Vuoden kuluttua oikein peitetyssä pinossa ollut puu on kosteudeltaan noin 13 %, mikä on erinomainen kosteusarvo polttopuulle.

Jos pino peitetään hengittämättömällä muovilla tai pressulla, tulos on merkittävästi huonompi.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on paras polttopuu?

Polttopuun laatu ei riipu vain puulajista. – Jos lämmität yleensä talvisin puulla, olet varmasti kiinnittänyt huomiota kysymykseen, joka nousee puheenaiheeksi tietyin väliajoin: mikä puulaji on paras polttopuu? Kysymykseen liittyen on tarjolla paljon subjektiivisia mielipiteitä ja objektiivista tietoa, kuten lämpöarvotaulukoita, jotka kertovat siitä, kuinka paljon lämpöenergiaa puu luovuttaa kilowatteina.

Samaan aikaan keskustelu on kuitenkin teoreettista, sillä useimmilla meistä ei ole mahdollisuutta valita vapaasti polttopuidensa puulajia. Useimmiten saatavilla on koivua, kuusta ja mäntyä. Koivu on useimpien suosikki polttopuuksi. Se syttyy helposti ja sitä on usein saatavilla. Koivua myös suositellaan, koska sen puuaines on tiheää ja tilavuuteen nähden koivun lämpöarvo on paras.Pihkaista puuta ei suositella, koska se paukkuu ja poksuu palaessaan.

Kuusen tavoin eräät lehtipuut, kuten haapa ja paju paukkuvat palaessaan. Syynä on puun sisälle kertynyt pihka ja erilaiset eteeriset öljyt, joka kuumetessaan laajenevat ja paukauttavat auki ympäröivää puun rakennetta. Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Miten Siirrän Tiedostoja Kahden Tietokoneen Välillä?

Voiko polttopuu olla liian kuivaa?

Tunnista kuiva polttopuu Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu Polttopuun kosteus ilmaistaan kosteuden osuutena kokonaispainosta; kilon painoinen halko, jonka kosteus on 20 prosenttia, sisältää 200 grammaa vettä. Hyvissä olosuhteissa, oikea-aikaisesti kaadetusta ja pilkotusta polttopuusta voi ulkokuivauksessa saada kosteuden poistumaan siten, että kosteusprosentti on 15.

Paino, Kuiva klapi on huomattavasti kevyempi kuin kostea klapi. Esimerkiksi kuiva koivuklapi voi painaa noin puolikkaan maitopurkin verran ja samankokoinen kostea koivuklapi yli maitopurkin verran. Halkeilu, Kuiva puu halkeilee kärjestä. Märkä tai vielä kostea puu on yhtenäistä. Ääni, Kun kuivia klapeja lyödään yhteen, siitä kuuluu kirkas, kaikuva ääni. Kosteiden klapien kohdalla ääni on kumea. Mittaaminen, Saatavilla on melko edullisesti mittareita, joilla kosteuden voi riittävän luotettavasti mitata. Tarkimman tuloksen saat halkaisemalla pilkkeen ja mittaamalla kosteuden paljastuneelta sisäpinnalta.

Kuivan puun lämpöarvo on suurempi kuin kostean puun.  Kuiva puu palaa kuumemmalla liekillä kuin kostea puu. Märkä puu palaa hitaasti ja lisää päästöjä. Koska kuivan puun lämpöarvo on kosteaa korkeampi, se tuottaa myös kosteaa puuta enemmän lämpöä ympäristöönsä. : Tunnista kuiva polttopuu
Katso täydellinen vastaus

Kumpi on parempi kuusi vai mänty?

Mänty ja kuusi Mänty ja kuusi ovat yleisimmät rakennuspuulajit. Mänty ja kuusi ovat ominaisuuksiltaan melko lähellä toisiaan ja esimerkiksi raken­teissa niiden sallitut jännitykset ovat yhtä suuret. Mänty on hieman kovempaa ja painavampaa kuin kuusi. Suomalaisen männyn tiheys on 370 – 550 kg/m 3 ja kuusen 300 – 470 kg/m 3, Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu Männyn ominaisuudet ja edut Kuusessa on runsaasti pieniä eläviä oksia, jotka eivät kovin sel­västi erotu ympäröivästä puuaineesta. Männyn oksat ovat yleensä ympäristöään tummempia. Puun rakenne näkyy leikkauspinnoilla eri tavoin vaihtelevina syykuvioina. Havupuilla vuosirenkaat erottuvat selvästi. Puun vuosirenkaassa puuaineksesta vaaleampi kevätpuu on selvästi harvem-paa kuin tummempi kesäpuu. Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu Kuusen ominaisuudet ja edut : Mänty ja kuusi
Katso täydellinen vastaus

Paljonko maksaa Motti polttopuita?

Kysynnän ja tarjonnan laki – Tavallisen 40 litran koivuklapisäkin hinta on 5 euron molemmin puolin. Vastaavia määriä on kuluttajan helppo ostaa esimerkiksi vaikkapa Prismasta tai suoraan polttopuihin vihkiytyneiltä yrityksiltä. Polttopuiden hinnat vaihtelevat sen mukaan, missä päin Suomea ollaan.

 • Uva: Seppo Solmela Polttopuita on lisäksi kaupan verkon myyntisivustoilla, kuten Tori.fi:ssä, ja tarjonta lisää kilpailua.
 • Polttopuiden hinnoissa on paljon eroja, mitä tulee puun laatuun, pakkaustapaa (pinottu, heitto), mutta ennen kaikkea asuinpaikkaan.
 • Esimerkiksi heittokuutiollisesta koivumotista joutuu kalleimmillaan Uudellamaalla maksamaan noin 90 euroa.

Halvimmillaan Uudellamaalla samaisen motin voi saada 58 eurolla. Keskimäärin maakunnissa hinnat ovat 60–70 eurossa. Pohjoisessa taas tarjontaa on enemmän, mikä näkyy hinnoissa. Muhoksella vastaavan heittokuutiollisen voi saada 48 eurolla ja kalleimmillaankin hinta jää 70 euroon.
Katso täydellinen vastaus

Voiko pajua polttaa?

rintamamiestalo.fi • katso viestiketjua – Mitä polttopuuta tulisi käyttää Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä. Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 12:50 Alkaa taas olemaan se aika vuodesta kun polttopuita hankitaan.

Minulle tarjottiin melkoista pinoa havupuuta (pääasiassa kuusta) mukavaan hintaan. Tämä tarkoittaisi, että polttelisin lähes vallan havupuuta leivinuunissa, kakluunissa ja saunassa seuraavat parisen vuotta. Tästä intoutuneena katselin netistä lämpöarvoja ja tietoutta millaista puuta pitäisi käyttää:Eräällä sivulla maininta että havupuu suttaisi hormistoja enemmän ja jopa tuhoaisi vanhan uunin (mitä ihmettä?).

Toisella taas sanottiin taas että havupuu putsaa hormistoa.Itse onlen huomannut että koivun kaarna ainakin tuottaa melkoisesti nokea.Minkälaisia kokemuksia/mielipiteitä teillä on havupuusta polttopuuna ja näettekö pelkästään sen polttamisessa jotakin huonoa ? -Matti Jäsen Viestit: 16 Liittynyt: Ti Heinä 17, 2012 0:38 Paikkakunta: Pori Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 12:56 Pönttöuunissa poltan pelkkää koivua, eikä koskaan mitään roskia. Jo edesmennyt anoppini oli tarkka siitä, millä hän suuren leivinuuninsa lämmittää. Viestit: 3354 Liittynyt: Ma Maalis 17, 2008 19:18 Paikkakunta: Stadi + läntinen Uusimaa Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 13:47 Itse olen polttanut oman metsän kuusipuuta (eniten ja helpoiten saatavilla) jo parikymmentä vuotta. Joskus poltan pieniä koivuklapeja puuhellassa tai tunnelmatulena pönttöuunissa luukut auki.

Joskus mukana mäntyä ja leppääkin mutta hyvin vähän.Kuusella kokemukseni mukaan pysyy uunit ja hormit puhtaimpina ja samoin liekki ei pala liian kuumana esim puuhellassa tai saunan kiukaassa kuten kuivalla pienellä koivuklapilla helposti käy. Puu kuin puu käy, kunhan on kuivaa ja sopivan kokoista käyttötarkoitukseensa.

Koivussa lämpöarvo hiukan korkeampi siksi hinnakkaampaa, mutta mielestäni täysin yliarvostettu, jonka takia hinta yleensä ei ole missään suhteessa kuuseen tai sekapuuhun. Avotakassa polttaisin ostettua koivua jos itsellä puuta ei olisi, en muualla. Viestit: 10 Liittynyt: Ke Syys 12, 2007 11:34 Paikkakunta: Nokia Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 14:44 Puhdasta kuivaa puuta, ei sillä muuten pitäs olla hirveesti väliä mitä puuta polttaa. Tietty joissain tapauksissa voi olla että koivu antaa liikaa lämpöä, mut arvaisin et ne on harvinaisempia, ainakin varaavissa tulisijoissa. Viestit: 731 Liittynyt: Pe Huhti 13, 2007 10:33 Paikkakunta: Turku Paikkakunta: Turku Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 15:31 Ajattelinkin, että nuo jutut “havupuun pihka rikkoo uunin ja nokeaa kaikki paikat” on humpuukia.Havupuuta saa puolet halvemmalla kuin koivua niin en oikein itsekään millään usko, että koivu olisi niin paljonparempaa, että söisi tuon hintaeron. -Matti Jäsen Viestit: 16 Liittynyt: Ti Heinä 17, 2012 0:38 Paikkakunta: Pori Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 16:26 Kattilapuuna käytän vain ja ainoastaan koivua, koska tällöin päivittäinen lämmitysaika on lyhempi (monta tuntia menee kuitenkin). Muuten käy mikä tahansa, kunhan on kuivaa.T. Mustakorppi Jäsen Viestit: 139 Liittynyt: Su Heinä 05, 2009 16:23 Paikkakunta: Läntinen Uusimaa Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 17:15 Avotakoissa ja muissa avoimissa tulisijoissa (tai sellaisissa, joihin halutaan lisätä puuta kesken polton) havupuiden käyttö on ongelmallista, koska ne räiskyvät palaessa (pihkataskut räjähtelee tai jotain).

Meillä oli yhdessä vaiheessa TODELLA monta vuotta kuivassa puuvajassa varastoitua mäntyä (noin 30 v). Se suorastaan räjähti palamaan, ja jos kalikoita löi yhteen, niin ääni oli suorastaan metallinen tai lasinen. Mutta ei kauheasti tarttenut puita poltella, kun kiuaskin oli kuuma.Nyt meillä oli kuivaa koivua (vain ylivuotista) ja se oli lämpöarvoltaan aika lähellä tuota vanhaa mäntyerää.

Pajua/raitaa ei juurikaan kannata polttaa, ei ainakaan yksistään. Tulee vaan paljon tuhkaa ja hiki puita kantaessa. Muiden puiden seassa menettelee paremman puutteessa. Jäsen Viestit: 569 Liittynyt: Pe Elo 27, 2010 16:32 Paikkakunta: Etelä-Suomi Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 18:23 Niin siis ei se mänty niin räisky, kuusihan sen tekee. Tietty varmemman päälle itsekin polttelisin avotakassa lehtipuuta. Ja puu sen mukaan mitä satunkaan ollut kaatanut, nyt viime aikoina yleensä koivua.Isovanhempien mökillä savusaunassa poltettiin vain lehtipuita, koska havupuiden pihka teki seiniin tahmeampaa ja polttavampaa nokea.

Oivua ei kuitenkaan erikseen kuorittu. Perijaatteessa leppää pidettiin parhaana, mutta ei ollut niin nokon nuukaa.Tärkeämpää kuin puulaji on antaa tulen palaa “täysillä” kunnollisessa tulisijassa, kuten pönttöuuni tai kunnollinen varaava takka. Mitä kovempi palo sitä vähemmän hormiin jää tavaraa, kitupoltto erittäinkin on paha.

Tietty puun pitäisi myös olla kunnolla kuivaa, mutta esmes viime syksynä sitä ei osannut edes kuvitella. Lämpöarvoltaan parhaita ovat vaahtera, koivu, omenapuu ja tammi. Keskikastiin kuuluvat leppä, mänty ja pihlaja. Kevyeen sarjaan kuuluvat kuusi, haapa ja paju. Viestit: 315 Liittynyt: Ke Loka 10, 2012 14:10 Paikkakunta: Helsinki Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 18:49 ObOlli kirjoitti: Lämpöarvoltaan parhaita ovat vaahtera, koivu, omenapuu ja tammi. Keskikastiin kuuluvat leppä, mänty ja pihlaja. Kevyeen sarjaan kuuluvat kuusi, haapa ja paju. Viestit: 731 Liittynyt: Pe Huhti 13, 2007 10:33 Paikkakunta: Turku Paikkakunta: Turku Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 19:25 Lämpöarvo menee käytännössä suoraan puun kuivapainon mukaan, joten lehtipuut ovat pääsääntöisesti parempia kuin kotoisat havupuut. Tammi olisi hyvä, mutta tulee hintoihinsa Tosin tiedän kyllä sitäkin poltetun, kun joskus on tullut vastaan purkuparkettina tai kuormalavoina(!!!) Nokeentumisen suhteen koivu tuntuu olevan hankala, hormia saa rassata vähän väliä. Mänty ja kuusi palavat paljon puhtaammin, mutta vastaavasti niitä pitää lappaa pesään enemmän tuon heikomman lämpöarvon takia. Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan. Jäsen Viestit: 105 Liittynyt: Pe Maalis 29, 2013 19:46 Paikkakunta: Pirkanmaa Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 20:12 Omenapuu on todella painavaa ja palaa kuumalla liekillä. Appiukko aina varotteli, että sillä helposti rikkoo hellansa joten olen kokeillut pienemmillä oksilla. Lumo-brikettejä ostin kun niitä myytiin tarjouksella Bauhausissa. En tiedä mistä puusta ne on puristettu, mutta kun ne on parkettitehtaan sahanpurua, niin eiköhän ne jotain lehtipuita ole. Joka tapauksessa ne olivat pettymys, paloivat vähän niin kuin kituuttamalla eikä mökkisauna tahtonut talven jälkeen lämmitä kunnolla. Lopulta panin pesän täyteen koivuklapia että päästiin saunomaan. Minkä vuoksi on aina aikaa tehdä se uudelleen, muttei koskaan aikaa tehdä se heti kunnolla? Jäsen Viestit: 3354 Liittynyt: Ma Maalis 17, 2008 19:18 Paikkakunta: Stadi + läntinen Uusimaa Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 20:15 Täällä on lämmitetty ehkä 80% koivulla, loput leppää, raitaa (ja ehkä vajaan kuution verran syreeniä, vaahteraa, omenapuuta ja koivunoksaa) ja hieman rakennuspuuta, josta suurin osa mäntyä. Nuohousväli pääsi lipsahtamaan puoleentoista vuoteen viime vuonna. Ei kuulemma ollut nokea hormeissa kummoisesti – sen puolesta ei olisi ollut mikään kiire nuohota – ja pikeä ei juuri ollenkaan. Jotain toistakymmentä pinokuutiota lienee mennyt puuta tuona aikana neljässä tulisijassa. Tällä perusteella koivu ei ole ollut erityisen paha nokeamaan. Raita sen sijaan on melkoinen räiskijä, melkeinpä kuustakin pahempi! Miehet sytyttää alta Jäsen Viestit: 370 Liittynyt: Ke Maalis 03, 2010 11:59 Paikkakunta: Pohjois-Savo Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 20:35 Kuivaa puuta tulisi käyttää Jos joku puulaji ei sovellu tiettyyn tulisijaan niin silloin tulisijassa on rakenteellinen ongelma. Toki avomallisissa on syytä valttää kuusta ja haapaa räiskymisen takia. Täällä on jokaisesta puulajista tullut ihan tasaista tuhkaa ja kaikki on palaneet ettei mitään ole tarvinnut nostaa pois pesästä sen takia. Jäsen Viestit: 394 Liittynyt: Ke Joulu 21, 2011 1:24 Paikkakunta: Ruokolahti Kotisivu: Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 20:49 Itse lämmittänyt 13 vuotta sekapuulla missä lepän osuus huomattava. Ei ainakaan ole pesät kovilla.Nyttemmin ajattelin hommata kuitukoivua niin pääse pienemmällä polttopuun teolla.Pääasia että polttaa vähintään ylivuotista puuta. Tällähetkellä polttelen 2 vuotta kuivanutta ja siitä loppukasasta riittää vielä ainakin pariksi vuodeksi. Jäsen Viestit: 650 Liittynyt: Ti Maalis 30, 2010 19:05 Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia Paikkakunta: Rautajärvi Kotisivu: Kirjoittaja päivämäärä Ti Huhti 09, 2013 21:45 ramirez kirjoitti: Pääasia että polttaa vähintään ylivuotista puuta. Minä en ehtinyt viime syksynä ulkosivuremontin takia metsäsavottaan ja jouduin ostamaan paikalliselta farmarilta valmiiksi pilkottua koivua. Ylivuotista kyllä, mutta aika nihkeän kostea vaikka olikin ollut katoksen alla pressuilla peitettynä. Ja ihan kuin olisi hiukan homettakin jossain näkynyt. Oli vaan niin pirun sateinen syksy. Kun on saanut olla päivän pari sisätiloissa ja lämpimässä, niin kyllä se ihan polttopuuta on. Minkä vuoksi on aina aikaa tehdä se uudelleen, muttei koskaan aikaa tehdä se heti kunnolla? Jäsen Viestit: 3354 Liittynyt: Ma Maalis 17, 2008 19:18 Paikkakunta: Stadi + läntinen Uusimaa
Katso täydellinen vastaus

You might be interested:  Miten Selittää Kelalle Ettei Ole Avoliitossa?

Milloin koivu kannattaa halkoa?

Tuuliselle paikalle kuivumaan – Hokkasen mukaan keskitalvi on paras aika kaataa polttopuuksi tehtävät rungot. Silloin puuaines on kuivaa eikä puu ala talvella mustua kuten kesällä kaadettu. Kuivumisen varmistamiseksi maalis-huhtikuu on paras aika pilkkoa puut.

Ilma on ahavaisen kuivaa ja aurinko lämmittää. Puut hän pilkkoo Hakki Pilke 2X -koneella, joka saa käyttövoimansa maatalou- straktorista. Hokkanen kertoo mitanneensa klapien kosteutta. Keväällä pilkottujen, avomaalla kuivuneiden puiden kosteusprosentti on loppukesästä alle 20, eli se kelpaa jo poltettavaksi.

“Mitä avoimempi ja tuulisempi paikka, sitä paremmin puut kuivuvat.” Hokkasella ei ole koneellista klapien kuivuria, vaan hän luottaa luomukuivaukseen. “Normaaleina vuosina keväällä tehdyt klapit kuivuvat polttokuntoon seuraavaan syksyyn mennessä. Tosin tuntuu, että viime aikoina kesät ovat olleet entistä kosteampia.
Katso täydellinen vastaus

Onko koivu havupuu?

Levinneisyys – Koivut ovat Suomen lehtipuista yleisimpiä, ja hies- sekä rauduskoivut ovat Suomen kylmässä ilmastossa jopa osittain kilpailukykyisiä Suomen metsiä dominoivalle kuuselle, Koivuja kasvaakin havumetsävyöhykkeellä sekaisin havupuiden kanssa, mikä tekee niistä merkittävän lehtipuuryhmän.

 • Suomen kotoisista koivulajeista hies- ja rauduskoivua tavataan lähes koko Euroopassa Välimeren seutuja ja idän aroa lukuun ottamatta.
 • Tunturikoivu on sen sijaan rajoittunut Lappiin, ja vaivaiskoivua ei juuri kasva Baltian maiden eteläpuolella.
 • Rauduskoivu pitää kuivemmasta maaperästä kuin kosteampaa maaperää arvostava hieskoivu.

Vaivaiskoivu on Lapissa joka paikan kasvi, Etelä-Suomessa vain rehevien turvesoiden asukas.
Katso täydellinen vastaus

Milloin leppä kannattaa kaataa?

Paras puunkorjuun ajankohta on sydäntalvi, joulukuusta maaliskuun loppuun, jolloin puut ovat jäätyneinä lepotilassa. Myös alhainen ilman kosteus parantaa kaadetun puutavaran laatua. Tällöin vältetään puuhun syntyvät jännitystilat ja puuaineksen väri pysyy tasaisena.

 • Leppä ja lehtikuusi on mahdollista korjata myös kasvukauden aikana.
 • Oska niiden puuaineen väri on sävyltään tummempaa, se korostuu.
 • Esällä on kaadettu lehtipuita rasiin, jolloin oksia ei karsita.
 • Lehvistö haihduttaa silloin kosteuden pois puusta.
 • Puun kaataminen rasiin tarkoittaa sen jättämistä oksineen ja lehtineen odottamaan kosteuden haihtumista.

Lehtien varistua pois puu on kuivunut.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko maksaa kuutio Koivuklapeja?

Tähtijuttu: Tamperelaisyritys sai käskyn lopettaa leipomotoiminnan kuukausia sitten – Kävimme paikalla, ja sieltä paljastui yllätys – Uutiset Kuutio koivuklapia maksaa Helsingissä enimmillään 80 euroa. Tampereella hinta on vain hieman alempi. Kuva: Mika Rinne Heikki Hamunen 25.9.2018 19:41 Kuutiometri kuivaa 32-senttistä koivuklapia maksaa Halkoliiteri.com-palvelun mukaan Helsingissä enimmillään yli 80 euroa.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko yhdestä puusta tulee Klapeja?

Yhdestä kiintokuutiosta rankaa saadaan 2,2 heittokuutiota klapeja, ja yksi heittokuutio kuivia klapeja painaa 240 kiloa.
Katso täydellinen vastaus

Onko kuutio ja Motti sama asia?

Motti (ransk. stère, engl. stere) on alkuperäiseen metrijärjestelmään sisältynyt halkojen mittauksessa käytetty tilavuusyksikkö, suuruudeltaan yksi kuutiometri.
Katso täydellinen vastaus

Milloin kuusi kannattaa halkoa?

Halonhakkuukilpailuissa palkittu Matti Äijö neuvoo huomioimaan tilan, työvälineet, työtekniikan ja työtavan klapinteossa. Klapinteko tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Matti Äijö antaa kunniaa kaikille, jotka käyvät kuntosalilla, mutta pitää oman kuntonsa yllä hyötyliikunnalla.

 1. Hän suosittelee tekemään polttopuita, mikäli mahdollisuus sallii.
 2. Puunhakkuu onkin erityisen hyvää hyötyliikuntaa, eikä väsytä kaulasta ylöspäin, kunhan ottaa rennosti, Äijö naurahtaa.
 3. Lähtökohtaisesti puita kannattaa tehdä silloin, kun lehtipuuhun ilmestyy lehti.
 4. Eli yleensä huhtikuussa.
 5. Myöhään heränneiden kannattaa pitää klapeja tuulisella ja aurinkoisella paikalla.

Kesällä pilkotut puut eivät välttämättä ennätä kuivua seuraavalle talvelle. – Jos ne sijoitetaan heinikkoon varjoiseen paikkaan, ne saattavat homehtua. Sitten yskitään talvella, jos niitä yritetään väkisin polttaa. Hakkuupaikan yläpuolella tulee olla tilaa.

 • Puun tai katoksen alla hakatessa kirves saattaa osua johonkin yläpuolella ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
 • Vahinkoja sattuu myös, jos halkoja tehdään liian matalalla halkomatukilla.
 • Tukin tulisi olla noin polvenkorkuinen.
 • Oikean kokoisen tukin päällä kirves osuu suorassa kulmassa halkoon eikä vahingon sattuessa lipeä jalkaa kohti.

Tukin korkeutta määrittää halkojan pituus. – Minä kun olen kasvanut ensin kaksi vuotta maata pitkin ennen kuin olen älynnyt nousta ylöspäin, niin olen ottanut lyhkäisemmän pukin, noin 60-senttisen. Vaatetusta on hyvä miettiä. Turvakengät, joissa on kova metallikärki takaa sen, että varpaat pysyvät tallella.

 1. Asusteissa ei tule olla repaleisia tai löysiä taskuja, joihin kirveen varren pää voi tarttua.
 2. Tällöin kirves saattaa kääntyä ja osua vartaloon.
 3. Lisäksi Äijöllä on lasit silmien suojana.
 4. Hansikkaat suojaavat käsiä tikuilta.
 5. Vanhojen puuvartisten kirveiden päät saattavat irrota pitkän käyttämättömän ajanjakson jälkeen.

Äijö luottaa uusiin kotimaisiin kirveisiin. Pienille puille pieni kirves ja isoille puille isompi kirves. Äijö pohtii, että kun klapintekoa oppii lukemalla ja sitten kantapään kautta, niin puutakin oppii lukemaan. Puussa saattaa olla esimerkiksi isoja oksia, joihin ei Äijön mukaan kannata lyödä.

 1. Ne eivät halkea helpolla.
 2. Oksaisesta puusta täytyy lukea, että oksien välistä lyödään.
 3. Jätetään oksaosa viimeiseksi, niin sitä pystyy hieman pilkkomaan.
 4. Puulajista muistetaan vanha viisaus: “koivua lyödään keskelle ja kuusta kylkeen”.
 5. Äijö asettaa kuusen palan pölkylle makuuasentoon ja iskee sitä kylkeen.

Se katkeaa yhdellä iskulla. Äijön mukaan koivun lyö parhainten pystyasennosta päästä halki. Lyödessä hän käyttää molempia käsiä ja seisoo tukevassa haara-asennossa selkä suorassa. – Näin ei työn touhussa tapahdu horjumista. Hyvässä asennossa, jos kirves menee sivuun, niin se ei osu koipeen vaan pölkkyyn.

 1. Un puupinoja varastoidaan, trukkilavat ovat erinomaisia niiden alle.
 2. Un puupinot ovat irti maasta, ilma pääsee kiertämään, eikä maan kosteus nouse puihin.
 3. Ennen juhannusta puuta ei tarvitse peittää, vaikka sataisikin.
 4. Vanha kansa on sanonut viisaasti, että juhannukseen asti puu kuivuu vesisateellakin.
You might be interested:  Miksi Jerusalem On Tärkeä Kaupunki Juutalaisille?

Nyt heinäkuussa kun on luvattu kahden viikon sateinen jakso, niin me laitettiin pellit pinojen päälle. Siitä ne voi sitten koska tahansa ottaa talteen. Äijö hoitaa puuhommia hyvin pienin kustannuksin käyttäen hyväkseen vanhaa tavaraa; trukkilavoja halkopinojen alla, kattojen peltejä pinojen suojina ja vanhan pesukoneen osia kattopeltien painoina.

Äijön koti lämpenee kokonaan puulla. Kuva: Lassi Rinne / IS Lämmityspuuksi Äijö käyttää paljolti epäkuranttia puuta, kuten pystykuivaa kuusta, joka ei enää kelpaa sahapuuksi tai teollisuuden käyttöön. Puuta riittää sekä metsään monimuotoisuuden täytteeksi että polttopuuksi. – Leivinuuniin ja isoon takkaan voi laittaa isompaa klapia.

Pieneen takkaan, saunan pesään ja puuhellaan lyödään puuta usein useampaan palaan. Koivua pidetään parhaana lämmityspuuna, sitä käytetään usein takoissa ja kiukaissa. Se tulee tehdä kuitenkin ennen syyssateita. Koivu kuivuu hitaasti. Äijö on menestynyt halonhakkuukisoissa mitalisijoille.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko koivu haihduttaa?

Kasvikunnan janoisimmat Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu Suurien puiden sanotaan imevän maasta satoja litroja vettä päivittäin. Pitääkö tämä paikkansa? Mikä puu tarvitsee eniten vettä? Suomen leveysasteilla suuri koivu saattaa helteisenä kesäpäivänä imeä 500 litraa vettä maasta. Sen vedentarve on kuitenkin vielä pientä verrattuna kasvimaailman todellisiin juoppoihin.

Maailman janoisin puu on valtava Euperua purpurea, joka kasvaa Etelä-Amerikan sademetsissä. Sen päivittäinen vedentarve on 1180 litraa, ja se pystyy imemään tunnissa jopa yli 200 litraa vettä metsänpohjasta, kun aurinko paistaa ja yhteyttämisprosessit ovat hyvin vilkkaita. Niukasti kakkossijalle jää toinen jättiläinen, Australiassa kasvava Eucalyptus regnans.

Täysikasvuinen puu voi imeä 1000 litraa vettä päivässä. Suuresta vedenkulutuksesta huolimatta korkeiden puiden latvat ovat kuivia. Osittain ne kuivuvat tuulesta ja auringosta, osittain taas siksi, että vesi ei nouse helposti jopa 100 metrin korkuisiin latvoihin asti.

Puut käyttävät vettä lähinnä kuljettaakseen lehtiinsä kivennäisaineita. Hyvin niukkaan vedensaantiin tyytyviä lajeja edustaa Etelä-Ruotsissa ja Keski-Euroopassa kasvava talvitammi. Se saattaa kuivina aikoina tulla toimeen vain kymmenellä litralla päivässä. Viihdyttävää ja opettavaista lukemista koko perheelle 3 nroa Tieteen Kuvalehteä 9,90.

: Kasvikunnan janoisimmat
Katso täydellinen vastaus

Paljonko polttopuita talveksi?

Puulämmittäjät Ilpo ja Mirja –

Lämmitettävä kiinteistö : kaksikerroksinen pyöröhirsihuvila Pinta-ala : 120 m² Polttoaine : polttopuu Päälämmönlähde : Ukko-Uuni, johon integroitu lämminvesivaraaja (400 l) Lisälämmönlähde/varaukset : takka, puuhella, sähkövastus

Ilpon ja Mirjan pyöröhirrestä veistetty eläkepäivien huvila lämpenee täysin polttopuulla. Huvila on kooltaan 120 m2. Lämmityskeskuksena toimii puulämmitteinen Ukko-Uuni, joka lämmittää samalla myös käyttöveden sekä lattialämmityksen pesuhuoneessa ja eteisessä.

Lämmityksen yhteydessä Ukko-Uuni toimii ainavalmiina kiukaana. Uunin yhteydessä on 400 litran vesivaraaja, joka on varustettu sähkövastuksella. Vastusta ei ole toistaiseksi koskaan tarvittu. “Polttopuuta kuluu puun laadusta riippuen noin 20 pinokuutiota vuodessa. Kovilla pakkasilla menee kaksi puunkantotelineellistä, mutta peruspakkasella riittää yksi telineellinen päivässä.

Riippuu siitä, onko puu´höttöä´vai kunnollista”, kertoo isäntä ja emäntä jatkaa, että “paras puu säästetään pakkasille.” “Ajatuksena oli ensin lämmittää sähköllä, mutta tulin toisiin ajatuksiin. Uuni saatiin onneksi mahtumaan suunniteltuihin saunatiloihin.

 1. Olemme lämmitykseen erittäin tyytyväisiä.
 2. Takkakin meillä on, mutta aika harvoin sitä on tullut lämmitettyä.
 3. Puiden tekoon menee vuodessa meillä noin viikko ja puu on käytännössä ilmaista, kun se kaadetaan omilta mailta.
 4. Omaa työn osuutta ja moottorisahan bensoja ei lasketa”, kertoo Ilpo tilanteesta.
 5. Puulla lämmittäminen on meillä aina ollut lämmitysmuotona, tavalla tai toisella.

Maanviljelijänä lämmitin aikoinani maatilaa puulla jo vuonna 1977. Hakelämmittäjäksi siirryin 1987, koska hake helpotti lämmitystä huomattavasti. Lämmitettävää tilaa oli paljon. Navetan pesuvedet ja lehmien juomavedet piti lämmittää tiettyyn lämpötilaan”, muistelee Ilpo.
Katso täydellinen vastaus

Milloin koivu kannattaa halkoa?

Tuuliselle paikalle kuivumaan – Hokkasen mukaan keskitalvi on paras aika kaataa polttopuuksi tehtävät rungot. Silloin puuaines on kuivaa eikä puu ala talvella mustua kuten kesällä kaadettu. Kuivumisen varmistamiseksi maalis-huhtikuu on paras aika pilkkoa puut.

 1. Ilma on ahavaisen kuivaa ja aurinko lämmittää.
 2. Puut hän pilkkoo Hakki Pilke 2X -koneella, joka saa käyttövoimansa maatalou- straktorista.
 3. Hokkanen kertoo mitanneensa klapien kosteutta.
 4. Eväällä pilkottujen, avomaalla kuivuneiden puiden kosteusprosentti on loppukesästä alle 20, eli se kelpaa jo poltettavaksi.

“Mitä avoimempi ja tuulisempi paikka, sitä paremmin puut kuivuvat.” Hokkasella ei ole koneellista klapien kuivuria, vaan hän luottaa luomukuivaukseen. “Normaaleina vuosina keväällä tehdyt klapit kuivuvat polttokuntoon seuraavaan syksyyn mennessä. Tosin tuntuu, että viime aikoina kesät ovat olleet entistä kosteampia.
Katso täydellinen vastaus

Voiko koivua lyhentää?

Hortonomi, puunhoitaja – Leikkaanko vai taivutanko koivun latvan? Haluan rajoittaa nuoren rauduskoivun pituuskasvua. Taivuttaminen ei välttämättä onnistu. Jos latvot koivun, voit onnistua paremmin. Koivu ei yleensä siedä kovaa leikkausta, joten poista vain kaikkein ylin latvaosa niin, että leikkauspinta on mahdollisimman pieni.

 • Atkaise latva hyvissä ajoin talvella, jotta leikkauspinta ehtii kuivua ennen kuin nestevirtaus käynnistyy.
 • Vaihtoehtona on latvoa puu keskellä kesää juhannuksen tienoilla.
 • Voit kokeilla myös lehdestämistä.
 • Se tehdään talvella puun ollessa lepotilassa.
 • Aloita säännöllinen leikkaus, kun puu on saavuttanut halutun korkeuden, mutta oksat ovat vielä hentoja.

Typistä latva ja oksat kauttaaltaan. Toista leikkaus vuosittain tai joka toinen vuosi. Poista silloin uudet oksat aivan edellisen leikkauspinnan kohdalta. Älä kuitenkaan koske leikkauspintaan. Jos leikkaat puuta muotoon, jätä vähän enemmän uutta kasvua jäljelle. : Koivun leikkaus vai taivutus
Katso täydellinen vastaus

Miksi koivua käytetään polttopuuna?

Polttopuun laatu ei riipu vain puulajista. – Jos lämmität yleensä talvisin puulla, olet varmasti kiinnittänyt huomiota kysymykseen, joka nousee puheenaiheeksi tietyin väliajoin: mikä puulaji on paras polttopuu? Kysymykseen liittyen on tarjolla paljon subjektiivisia mielipiteitä ja objektiivista tietoa, kuten lämpöarvotaulukoita, jotka kertovat siitä, kuinka paljon lämpöenergiaa puu luovuttaa kilowatteina.

 1. Samaan aikaan keskustelu on kuitenkin teoreettista, sillä useimmilla meistä ei ole mahdollisuutta valita vapaasti polttopuidensa puulajia.
 2. Useimmiten saatavilla on koivua, kuusta ja mäntyä.
 3. Oivu on useimpien suosikki polttopuuksi.
 4. Se syttyy helposti ja sitä on usein saatavilla.
 5. Oivua myös suositellaan, koska sen puuaines on tiheää ja tilavuuteen nähden koivun lämpöarvo on paras.Pihkaista puuta ei suositella, koska se paukkuu ja poksuu palaessaan.

Kuusen tavoin eräät lehtipuut, kuten haapa ja paju paukkuvat palaessaan. Syynä on puun sisälle kertynyt pihka ja erilaiset eteeriset öljyt, joka kuumetessaan laajenevat ja paukauttavat auki ympäröivää puun rakennetta. Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu
Katso täydellinen vastaus

Mitä puuta ei saa polttaa?

Tarkkana puun poltossa Onko mahdollista polttaa puuta kotioloissa ympäristöystävällisesti? Jos palaminen on täydellistä, tuloksena syntyy vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Tähän ei vielä päästä, erityisesti puun sytyttämisvaiheessa syntyy päästöjä, vaikka mitä tekisi.

Onko myynnissä savukaasun suodattimilla varustettuja pientulisijoja? Pientulisijoihin ei vielä ole myynnissä toimivia suodattimia. Suodattimen valmistus tulisijoihin on teknisesti haastavaa, ja se on myös kallista. Mikä on tärkein asia, joka pitää ottaa huomioon, kun haluaa polttaa puuta mahdollisimman vähin päästöin? Tulisijan valinta on avainasia.

Vanhoissa, perinteisissä tulisijoissa palamisilma johdetaan tulipesään alakautta, arinan alta. Moderneissa tulisijoissa suuri osa ilmasta tulee ylempää, seinistä tai luukusta. Savukaasut palavat tällä menetelmällä puhtaammin. Ostettaessa tulee kysyä tulisijaa, jossa on toteutettu ilmanjako.

Tällaisia tulisijoja on useilla eri valmistajilla. Onko väliä, millaista puuta polttaa? On. Puulajilla ei ole kovin suurta merkitystä, vaikka koivuklapeja voikin suositella. Tärkeintä on, että puu on kuivaa ja puhdasta. Kuivan puun tunnistaa äänestä: kaksi kuivaa pilkettä helähtää terävästi niitä vastakkain lyötäessä.

Maalattua, liimattua, naulaista tai kyllästettyä puuta ei saa polttaa. Klapien tulee olla sopivan kokoisia, ei liian pieniä eikä liian suuria. Sopiva koko määritellään tulisijan valmistajan antamassa käyttöohjeessa, jota tulee aina noudattaa.

Onko puun ja pellettien palamisessa eroja päästöjen kannalta? Yleisesti ottaen pelletit palavat puhtaammin kuin klapit. Mikä on paras tapa sytyttää puut?

Puhtaat kuivat puut asetetaan ilmavasti vaakasuoraan ja niiden päälle kasataan sytykkeiksi esimerkiksi pieniä puutikkuja, tuohta tai sanomalehtipaperia. Päältä sytyttäminen on paras tapa lähes kaikissa tulisijoissa, koska alapuolelta sytytettäessä osa palokaasuista karkaa ilmaan palamatta.

Tässäkin on kuitenkin parasta noudattaa valmistajan ohjeita. Entä jatko? Toinen pesällinen ladotaan vasta hiipuvan hiilloksen päälle. Jos liekkejä on näkyvissä, syttyminen on liian rajua ja palaminen epätäydellistä. Uunin luukut on syytä pitää kiinni, jotta savukaasuja ei tule sisään. Viisi ensimmäistä vastausta perustuu VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston professori Jorma Jokiniemen haastatteluun ja loput vastaukset YTV:n, Hengitysliitto Heli ry:n, ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Savumerkit-oppaaseen.

Teksti: Anne Brax : Tarkkana puun poltossa
Katso täydellinen vastaus