Miten Lasketaan Asunnon Ja Työpaikan Väliset Matkakulut?

Miten Lasketaan Asunnon Ja Työpaikan Väliset Matkakulut
Kuinka paljon matkakuluvähennystä saa muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan? – Muuta kuin julkista kulkuneuvoa käytettäessä matkakuluvähennysten määrät 2022 lasketaan seuraavilla summilla:

oma auto 0,30 e/km työsuhdeauto (käyttöetuauto) 0,24 e/km moottoripyörä 0,17 e/km mopo 0,10 e/km polkupyörä 98,00 e/vuosi

Esimerkki: Kangasalla asuva Markku käy töissä Orivedellä koko vuoden ajan. Markku kulkee työpaikalle omalla autolla, koska Kangasalan ja Oriveden välillä ei ole hänen työaikaansa sopivaa julkista liikennettä ollenkaan. Edestakaista matkaa tulee 80 km päivässä.
Katso täydellinen vastaus

Voiko työnantaja maksaa kodin ja työpaikan väliset matkakulut?

Jos työnantaja on korvannut työmatkan kuluja – Työnantaja voi maksaa työmatkasta kilometrikorvauksia ja/tai päivärahaa. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.
Katso täydellinen vastaus

Miten matkakorvaus lasketaan?

Kilometrikorvaukset ja miten ne lasketaan – Kilometrikorvaus on työnantajan maksama korvaus työhön liittyvistä matkoista jotka työntekijä tekee omalla ajoneuvollaan. Myös yrittäjä on oikeutettu työmatkakorvauksiin, jotka maksaa itselleen verovapaasti.

Yrittäjän kilometrikorvaukset ovat kooltaan samat kuin palkansaajalla. Autolla tehdyn työmatkan km-korvaus oli vuonna 2020 43 senttiä kilometriltä, vuonna 2021 44 snt/km ja vuonna 2022 46 snt/km. Vuoden vaihtuessa ratkaisevaa on ajon ajankohta, ei laskutuspäivämäärä. Jos esimerkiksi teet joulukuun ajoista matkalaskun tammikuussa, käytä edeltävän vuoden lukemia.

Kilometrikorvaus-laskuriin voi lisätä erilaisia korotuksia esimerkiksi hinattavista laitteista. Näiden kohdalla lisäkuorman on liityttävä työtehtäviin. Kiinnittämällä “huvin vuoksi” vaikkapa peräkärryn autoon tai ottamalla koiran mukaan ei ylimääräisiä senttejä kilometreiltä saa.

Samoin metsäautoteitä koskeva korotus koskee vain kyseisessä maastossa ajettuja kilometrejä, ei automaattisesti koko matkaa. Nämä kilometrit tulee siis eritellä matkalaskulla. Jos työntekijällä on auton käyttöetu (=työnantaja omistaa auton mutta työntekijä maksaa polttoaineen), verovapaa kilometrikorvaus on myös vuonna 2022 on 10 senttiä kilometriltä.

Asunnon ja vakituisen työpaikan välisestä matkasta ei voi maksaa verovapaita kilometrikorvauksia. Nämä työmatkakulut voi erikseen vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa halvimman kulkuneuvon mukaan. Yleensä tämä tarkoittaa julkista liikennettä. Laki ei määrää työnantajaa maksamaan kilometrikorvauksia, vaan maksaminen ja korvausten koko perustuu sopimuksiin (työ- ja työehtosopimus) tai vakiintuneeseen käytäntöön.
Katso täydellinen vastaus

Mikä katsotaan Työmatkaksi?

Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka – Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka, Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.
Katso täydellinen vastaus

Missä tilanteessa voit vähentää matkakuluja verotuksessa?

Matkakulut Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen julkisen liikenteen kulkuneuvon mukaan. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa. Työmatka on tilapäinen matka, jonka teet työtehtävien takia. Työmatka ei siis tarkoita päivittäistä matkaa töistä kotiin.

 1. Erityisaloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala.
 2. Jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja erityiselle työntekemispaikalle, voit vähentää kulut verotuksessa.
 3. Onko kotisi eri paikkakunnalla kuin missä työskentelet ja yövyt työpäivinä? Kulujen vähentämiseen vaikuttaa se, onko toisella paikkakunnalla sijaitseva työpaikka varsinainen työpaikkasi vai työskenteletkö siellä vain tilapäisesti.

Kulujen vähentämiseen vaikuttaa se, lähdetkö matkalle kotoa vai majoittumispaikasta. Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2023 (ja 2022) omavastuu on 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 8 400 euroa vuonna 2022 (ja 2023).

 • Maksimivähennyksen saat vuonna 2022 siis silloin, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 9 150 euroa.
 • Ilmoita matkakulut aina kokonaan: älä vähennä omavastuuosuutta itse.
 • Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, matkakulujen omavastuu on pienempi.
 • Jokainen täysi työttömyyskorvauskuukausi (= 21,5 korvauspäivää) pienentää omavastuuta 70 euroa.

Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa. Verohallinto laskee myös työttömänä olleen omavastuuosuuden, joten älä vähennä omavastuuta itse, kun ilmoitat matkakuluja.
Katso täydellinen vastaus

Onko työnantajan pakko maksaa kilometrikorvausta?

Työntekijän kilometrikorvaukset – Verohallinto määrittelee vuosittain kilometrikorvauksen määrän. Tämä määrä on siis se enimmäismäärä, joka työntekijälle voidaan maksaa verottomasti. Kilometrikorvauksen enimmäismäärään vaikuttaa mm. se, millä ajoneuvolla työmatka on tehty.

 1. Lisäksi matkustajien määrä ja auton kuorma voivat vaikuttaa korottavasti korvauksiin.
 2. Työnantajan ei lain mukaan ole pakko maksaa kilometrikorvauksia,
 3. Ilometrikorvauksia maksetaan perustuen työehtosopimukseen, työsopimukseen sekä työnantajan käytäntöihin.
 4. Muista, että saatat olla oikeutettu kotimaan päivärahaan samalta reissulta, josta saat kilometrikorvaukset.

Tarkista edellytykset artikkelista,
Katso täydellinen vastaus

Ovatko matkakulut Tulonhankkimiskuluja?

2.2 Tulonhankkimisvähennyksen vaikutus muihin palkkatulosta tehtäviin vähennyksiin – Tuloverolain 95 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet muut kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut menot saadaan vähentää vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän.

 • Säännöksen 2 ja 3 kohdissa tarkoitetut työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen matkakustannusten vähennyskelpoinen osa saadaan siis vähentää kokonaan tulonhankkimisvähennyksen lisäksi.
 • Muiden tulonhankkimiskulujen yhteismäärä vaikuttaa siihen, vähennetäänkö palkkatulosta viran puolesta myönnettävä tulonhankkimisvähennys vai syntyneet todelliset tulonhankkimiskulut.

Jos muiden tulonhankkimiskulujen määrä on pienempi kuin tulonhankkimisvähennyksen määrä, verovelvolliselle myönnetään tulonhankkimisvähennys. Jos taas muiden kulujen määrä on suurempi kuin tulonhankkimisvähennyksen määrä, vähennyksenä myönnetään tulonhankkimisvähennyksen sijasta syntyneet todelliset tulonhankkimiskulut.

Esimerkki 1 : Verovelvollisen palkkatulo on 10.000 euroa. Hän pyytää vähennettäväksi palkkatulon tulonhankkimiskuluna jäsenmaksuja 150 euroa, asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen kulkuneuvon sarjalipun mukaan laskettuna 1.000 euroa ja ammattikirjallisuuden hankintamenoja 300 euroa. Viran puolesta myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen määrä on 1.1.2017 alkaen 750 euroa.

Verovelvollisen palkkatulosta vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta 250 euroa ja tulonhankkimisvähennys 750 euroa. Jäsenmaksut sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta.

 • Ammattikirjallisuudesta aiheutuneita menoja ei vähennetä, koska niiden määrä on pienempi kuin tulonhankkimisvähennyksen määrä.
 • Esimerkki 2 : Verovelvollisen palkkatulo on 10.000 euroa.
 • Hän pyytää vähennettäväksi palkkatulon tulonhankkimiskuluna jäsenmaksuja 150 euroa, asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen kulkuneuvon sarjalipun mukaan laskettuna 1.000 euroa, ammattikirjallisuuden hankintamenoja 500 euroa ja työhuonevähennystä 410 euroa.
You might be interested:  Mitä Tehdä Kun Dns Palvelin Ei Vastaa?

Viran puolesta myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen määrä on 1.1.2017 alkaen 750 euroa. Verovelvollisen palkkatulosta vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta 250 euroa ja muita tulonhankkimiskuluja yhteensä 910 euroa.
Katso täydellinen vastaus

Miten Kela korvaa matkakulut?

Matkojen omavastuu on 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Jos matkasi maksaa yli 25 euroa, Kela korvaa sinulle summan, joka ylittää 25 euroa. Vuosiomavastuu eli matkakatto on 300 euroa vuodessa. Jos maksat matkoista kalenterivuodessa itse yli sen, Kela korvaa loppuvuoden matkasi kokonaan.
Katso täydellinen vastaus

Voiko matkakulut ilmoittaa jälkikäteen?

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen – Voit ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkat myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.
Katso täydellinen vastaus

Voiko matkakulut ilmoittaa etukäteen?

Matkakuluvähennys – Saat vähentää matkakuluja verotuksessa, jos matkakulut liittyvät esimerkiksi vakituiseen työhön, kesätyöhön tai palkalliseen työharjoitteluun. Yleisimpiä matkoja ovat asunnon ja työpaikan väliset matkat. Silloin matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan.

 1. Asiaan ei vaikuta se, mitä kulkuneuvoa olet todellisuudessa käyttänyt matkaasi.
 2. Halvin kulkuneuvo on yleensä jokin julkisen liikenteen kulkuneuvo.
 3. Asunnon ja työpaikan välinen matka tarkoittaa kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa.
 4. Varsinainen työpaikka on paikka, jossa työskentelet vakituisesti.

Toisia matkakuluja taas ovat sellaiset matkat, jotka vähennetään tulonhankkimisvähennyksenä. Silloin vähennys myönnetään yleensä matkaan käytetyn kulkuneuvon mukaan, ilman omavastuuta tai vähennyksen enimmäismäärää. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi työmatkat, erityisalan matkat ja erityisalan viikonloppumatkat.
Katso täydellinen vastaus

Onko työmatka Työajoa?

Epäselvät tilanteet – Jos työntekijä joutuu käyttämään erikoisvarusteltua ajoneuvoa normaalin työajan ulkopuolella tai hän joutuu olla hälytys- tai varallaolovalmiudessa, on varsinaisen työpaikan tai päivystystehtävän ja kodin välinen ajo työajoa. Muu ajo em.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko on kilometrikorvaus 2022?

Kilometrikorvaukset 2022

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä senttiä/km
auto* 46
moottorivene, enintään 50 hv 80
moottorivene, yli 50 hv 116
moottorikelkka 110

Katso täydellinen vastaus

Miten Matkakulut ilmoitetaan?

Jos käytät maskia, kun kuljet töihin – Jos käytät maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostat maskit itse, voit vähentää maskien kustannukset verotuksessa matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona teet vähennykseen oikeuttavan matkan.
Katso täydellinen vastaus

Milloin voi ilmoittaa matkakulut verotuksessa?

Kiirettä verokortin muuttamiseen ei vielä ole – Matkakuluvähennyksen muutoksia sovelletaan koko vuoden 2022 verotuksessa eli takautuvasti vuoden 2022 alusta asti. Verohallinto toivoo palkansaajilta malttia vähennyksen hyödyntämisessä. Jos verovelvollinen haluaa huomioida vähennyksen jo tänä vuonna omassa veroprosentissa, kannattaa tehdä uusi verokortti heinäkuussa tai sen jälkeen.

“Kaikkien, joita asia koskettaa, kannattaa ehdottomasti päivittää verokortti tänä vuonna. Verokortille nämä parannetut vähennykset voi ilmoittaa aikaisintaan heinäkuussa, mutta alkusyksystäkin ehtii hyvin. Kun on tehnyt uuden verokortin, vähennykset vaikuttavat siihen, kuinka paljon maksaa palkastaan veroja loppuvuonna”, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta sanoo.

Tämän vuoden kodin ja työpaikan väliset matkakulut pitää ilmoittaa verotuksessa viimeistään keväällä 2023, kun täydentää omaa esitäytettyä veroilmoitusta. Ylitalon ohje heille, jotka voivat ilmoittaa matkakuluja oman auton käytön mukaan tältä vuodelta, on sama kuin muillekin: vähennykset saa nopeimmin käyttöön, kun vie ne verokortille heinäkuussa tai alkusyksystä, Ylitalo neuvoo.

Kaikki palkansaajat ovat viime viikkojen aikana saaneet OmaVeroon vuoden 2021 esitäytetyn veroilmoituksen. Täydentämisen määräpäivät ovat toukokuussa. Verohallinto muistuttaa, että tänä keväänä veroilmoituksella pitää viimeistään ilmoittaa kodin ja työpaikan väliset matkakulut viime vuodelta. Viime vuoden osalta omavastuu on 750 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa.

“Vaikka viime vuoden matkakulut olisikin huomioinut jo viime vuonna verokortilla, pitää veroilmoitus silti tarkistaa”, Ylitalo muistuttaa.
Katso täydellinen vastaus

Milloin matkakulut kannattaa ilmoittaa?

Uusi verokortti heinäkuussa – Jos vähennyksen haluaa ottaa huomioon jo tänä vuonna omassa veroprosentissaan, kannattaa uusi verokortti tehdä aikaisintaan heinäkuussa. – Verokortille nämä parannetut vähennykset voi ilmoittaa aikaisintaan heinäkuussa, mutta alkusyksystäkin ehtii hyvin.
Katso täydellinen vastaus

Mitä kuluja voi vähentää verotuksessa?

Tuloverotus on Suomessa nettoverotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että bruttotuloista saadaan vähentää verovähennyksinä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Yrityksen verotus lasketaan liiketoiminnan tuloksesta, ja jotta yritys ei maksaisi liikaa veroja, sen kannattaa vähentää liikevaihdostaan kaikki mahdolliset verotuksessa vähennyskelpoiset kulut (menot).

 • Jos tulot ovat suuremmat kuin kulut, yrityksellä on verotettavaa tuloa.
 • Jos kulut ylittävät tulot, muodostuu tappioita, joita on mahdollisuus vähentää 10 seuraavan verovuoden aikana syntyvistä tuloista.
 • Uluvähennykset ilmoitetaan veroilmoituksessa ja ne voidaan ennakoivasti ottaa huomioon veron ennakkoperinnässä.

Vähennyskelpoisissa kuluissa on eroja yritysmuotojen välillä. Yksi selkein erotus toiminimen sekä henkilöyhtiöiden (ay, ky) ja toisaalta osakeyhtiön sekä osuuskunnan välillä on, että toiminimiyrittäjä ei voi vähentää verotettavasta yritystulosta itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaille lapsilleen maksettuja “palkkoja” eli yksityisottoja.

Muissa yritysmuodossa maksetut palkat sen sijaan voidaan vähentää. Myös kevytyrittäjän, freelancerin (ja palkansaajan) on mahdollista vähentää tiettyjä kuluja verotuksessaan, mutta samoja vähennysoikeuksia kevytyrittäjällä ei ole kuin yrityksillä. Lähtökohtaisesti kaikki yrityksen liiketoimintaan liittyvät hankinnat ovat verovähennyskelpoisia, ellei erikseen ole muuta säädetty.

Tässäkin on joitakin eroja yritysmuotojen välillä. Osakeyhtiössä voi vähentää esimerkiksi kaikki puhelin- ja autokulut verotuksessa. Toiminimiyrittäjän on sen sijaan tehtävä selvitys, miten paljon hän on käyttänyt puhelinta tai autoa yrityskäyttöön ja miten paljon yksityiskäyttöön.

Työtilan käytöstä aiheutuvat kulut voidaan vähentää verotuksessa joko todellisten kustannusten tai Verohallinnon määrittämän työhuonevähennyksen mukaan. Kustannuksia voivat olla muun muassa vuokra, lainan korot, yhtiövastike, sähkö ja lämmitys. Kaikki liiketoimintaan liittyvät matkakulut ovat vähennyskelpoisia. Mainos-, markkinointi- ja sponsorointikulut ovat verovähennyskelpoisia, jos ne tukevat liiketoimintaa. Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat ammattilehdet (voidaan tilata kotiin) ja sanomalehdet, jotka on tilattava yrityksen toimipaikkaan. Yrityksen toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksut voidaan vähentää. Edustuskulut ovat 50 prosenttisesti vähennyskelpoisia. Esimerkiksi edustuslounaan voi vähentää. On kuitenkin hyvä aina kirjata ylös, ketä lounaalla on ollut ja miten se liittyy liiketoimintaan, jotta kulu on perusteltavissa edustuskuluksi. Palaverikulut ovat lähtökohtaisesti verovähennyskelpoisia kohtuuden rajoissa. Pienet hankinnat ja sellaiset laitteet ja välineet, joiden käyttöikä on alle kolme vuotta, voidaan vähentää kertakuluna tuloslaskelman kautta tai ne voidaan aktivoida taseeseen ja tehdä niistä poistoja usean vuoden ajalla. Lyhytaikaisia ja pieniä hankintoja ovat esimerkiksi matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet ja jotkut työkalut. Yksittäinen pienhankinta saa maksaa enintään 850 euroa ja yhteensä niitä voi vähentää korkeintaan 2 500 eurolla verovuodessa. Jos hankinta tulee vain yritystoimintaan, voidaan se vähentää sataprosenttisesti. Jos se taas menee puoliksi työ- ja puoliksi kotikäyttöön, on vähennysoikeuskin vain 50 prosenttia.

You might be interested:  Miten Etikkaa Ja Ruokasoodaa Voidaan Käyttää Siivouksessa?

Toiminimi- ja henkilöyhtiöille verottaja laskee viran puolesta yrittäjävähennyksen, joka on suuruudeltaan 5 % yrityksen verotettavasta tuloksesta. Tällä vähennyksellä on haluttu saattaa näiden yhtiömuotojen verokohtelua tasavertaisemmaksi osakeyhtiöverotuksen kanssa.
Katso täydellinen vastaus

Pitääkö Kilometrikorvauksista maksaa veroa?

Verovapaat kustannusten korvaukset – Ilmoita verovapaat kustannusten korvaukset, jotka on maksettu palkan lisäksi Verohallinnon päätöksen (nk. kustannuspäätös) mukaisina.

Ilmoita tulolajeilla Ateriakorvaus (303), Kilometrikorvaus (verovapaa) (311) ja Päiväraha (331), Ilmoita rakennusalalla maksettavat asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkakustannusten korvaukset (nk. tossuraha) tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa) (311),

Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) ilmoitetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana.

Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3 000 euroa kalenterivuodessa. Ilmoita kilometrikorvaukset tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus (357), Ilmoita verovapaan osuuden ylittävä osuus tulolajilla Työkorvaus (336), Matkakustannusten korvauksista päivärahaa voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 20 päivältä kalenterivuodessa. Ilmoita matkakustannusten korvaukset tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (358), Ilmoita verovapaan päivärahan ylittävä veronalainen määrä tulolajilla Työkorvaus (336),

Osakeyhtiön osakkeenomistaja tai henkilöyhtiön osakas saattaa työskennellä yhtiössä nostamatta palkkaa. Hänelle voidaan tästä huolimatta maksaa verovapaasti matkakustannusten korvauksia yhtiön lukuun tehdyistä työmatkoista. Edellytyksenä on myös tällöin, että kustannusten korvausten verovapauden edellytykset täyttyvät.
Katso täydellinen vastaus

Milloin työnantaja maksaa kilometrikorvaukset?

Työntekijälle voidaan maksaa joitakin työaikaan sisältyviin työmatkoihin liittyviä korvauksia verovapaasti. Työmatkoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työnantajan määräyksestä tehtäviä erillisiä matkoja, ei koskaan matkaa varsinaisen työpaikan ja kodin välillä.

 1. Verovapaista korvauksista ei tarvitse tilittää ennakonpidätystä tai maksaa niistä työnantajan sivukuluja (esim.
 2. TyEL-maksut).
 3. Joissakin yleissitovissa työehtosopimuksissa on voitu sopia esimerkiksi verottajan päätöksiä suuremmista päivärahoista.
 4. Näissä tapauksissa TESsien korvaukset ovat verovapaita vain Verohallinnon linjaamaan enimmäismäärään saakka.

Tätä ylittävistä osista tulee pidätykset ja maksut hoitaa normaalisti. Verovapaisiin korvauksiin liittyvät asiat ovat jokseenkin monimutkaisia, joten aivan peruskorvauksista poikkeavia järjestelyitä suunniteltaessa kannattaa aina varmistaa erikseen verottajalta, että suunnitelma on myös heidän mielestään sopiva.

 • Tässä artikkelissa käydään asia pääpiirteissään läpi, mutta tätä ei kannata pitää tyhjentävänä oppaana aiheeseen.
 • Verohallinnon sivuilta löytyy alkuperäinen tarkemmat tiedot verovapaista korvauksista eri vuosina.
 • Työntekijälle korvatut matka- ja majoituskustannukset ovat aina verovapaita.
 • Ustannuksilla tarkoitetaan esim.

matkalippuihin tai muita varsinaiseen matkustamiseen tai majoittumiseen liittyviä välttämättömiä kuluja. Matkakustannuksiksi lasketaan myös kustannukset välttämättömien työvälineiden kuljetuksesta. Matka- ja majoituskustannusten maksimimäärä on matkan tai majoittumisen todellinen hinta, joka työntekijän pitää selvittää luotettavalla tavalla, esimerkiksi esittämällä kuitit matkalippujen ostamisesta.

Päivärahoilla korvataan mahdolliset ylimääräiset kustannukset, joita työntekijälle koituu matkalla syömisestä ja elämisestä. Päivärahalla ei kuitenkaan korvata matkustamisesta tai majoittumisesta koituvia kustannuksia. Verovapaan päivärahan enimmäismäärä riippuu työmatkan kestosta. Käytännössä mahdollisuuksia ovat joko osapäiväraha tai kokopäiväraha (enintään 43 € per päivä vuonna 2020).

Verohallinnon päätöksestä kannattaa tarkistaa tarkemmat ohjeet päivärahojen enimmäismäärien määräytymisestä, Ulkomaille voidaan maksaa maakohtaisesti selvästi korkeampaa päivärahaa. Maakohtainen lista (vuonna 2020) korvauksista löytyy samasta Verohallinnon päätöksestä.

 • Ateriakorvausta voidaan maksaa, jos työmatkasta ei makseta päivärahoja, eikä työntekijällä ole matkan takia mahdollisuutta syödä tavanomaisella ruokailupaikallaan.
 • Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,75 € (vuonna 2020).
 • Jos työntekijä joutuu syömään kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä päivärahoja makseta, ateriakorvauksen on korkeampi.

Jos työntekijä käyttää omaa autoa tai muuta kulkupeliä työmatkan tekemiseen, voidaan hänelle maksaa kilometrikorvauksia. Verohallinnolta löytyy taulukko, jossa ilmoitetaan eri kulkuneuvoja koskevien kilometrikorvauksien määrä, Oman auton käytöstä esimerkiksi korvataan normaalisti 0,43 €/km (vuonna 2020).
Katso täydellinen vastaus

Kuka on oikeutettu Kilometrikorvaukseen?

Kilometrikorvaus on työnantajan maksama korvaus työntekijöille työmatkoista, jotka työntekijä tekee omalla tai hallitsemallaan ajoneuvolla. Vuonna 2022 kilometrikorvaus on 0,46 euroa, mutta korvauksen määrään vaikuttavat useat tekijät, kuten käytetty ajoneuvo, matkustajien määrä ja auton kuorma.
Katso täydellinen vastaus

Voiko työkengät vähentää verotuksessa?

Mitä työvaatteita voi vähentää verotuksessa? 2021-06-29T10:21:08+03:00 Työasu on verovähennyskelpoinen hyvin harvoissa tilanteissa. Pääsääntö on, että jos työasua voidaan käyttää muuallakin kuin töissä, ei se ole verovähennyskelpoinen kulu. Tilanne saattaa muuttua, jos työasu tuhoutuu esimerkiksi työn kemikaalien takia.

Verohallinnon julkaisemissa ohjeissa mainintoja työpuku-kysymyksistä käsitellään lähinnä palkansaajan tilanteessa. Työntekijän puolella kysymys näyttäytyy joko siten, että työnantaja joutuu palkkaa maksaessaan ratkaisemaan, ovatko työntekijälle annetut vaatteet palkanluonteinen etu tai siten, että työntekijä pyytää verovähennystä omassa verotuksessaan itse maksamiinsa kustannuksiin.

Verottajalla ei ole yrittäjien osalta työpuvusta erityisiä ohjeita. Yritystoimintaan liittyvät kulut käsitellään kirjanpidossa vähennyksinä ja ne tulevat kuitenkin sitä kautta vaikuttamaan verotukseen. – Kun pienyrittäjä käsittelee työpukukuluja kirjanpidossaan elinkeinottomintaan liittyvinä, verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina lähtisin siitä, että puvun liittyminen työtehtäviin ratkaistaan pitkälti samoilla kriteereillä kuin palkatun työntekijän tapauksessa, Sisä-Suomen verotoimiston johtaja veroasiantuntija Atso Kiuru kertoo.

Vaatekulujen verotuksessa vähentämisen yleisenä sääntönä voidaan pitää, että vain ne vaatteet voidaan vähentää verotuksessa, joita ei voi käyttää muualla kuin töissä. Tämä koskee myös työssä käytettäviä jalkineita, vaikka ne olisi ostettu työkenkiin erikoistuneesta liikkeestä. – Kenkien tai vaatteiden ostopaikka ei ratkaise vähennysperustetta, Kiuru sanoo.Vähennyskelpoisia kuluja ovat suojavaatteet ja suojavälineet.

– Parturi-kampaajan kohdalla tällaisia voisivat nähdäkseni olla vaatetuksen päälle puettava “essu” tai muu vastaava suojavaate, jota ei käytetä muutoin kuin työskennellessä. Mahdolliset suojalasit, käsineet ja muut turvavälineet ovat myös työhön liittyvinä vähennyskelpoisia, Kiuru täsmentää.

Jos työ tuhoaa vaatteen Jos työtehtävistä aiheutuu työntekijän vaatteille, kellolle tai silmälaseille selkeä ja osoitettavissa oleva vahinko, joka on selkeässä syy-yhteydessä esimerkiksi työssä käytettävien kemikaalien käyttöön, voi vähennysperuste uuden korvaavan vaatteen hankkimiselle olla olemassa.

– Toki tällöin kirjanpidon oheisaineistoon on jäätävä selvitys ja dokumentit siitä, mitä on tapahtunut ja millä perustein korvaava hankinta on tehty, jotta verotarkastaja pystyy varmistumaan vähennysperusteen oikeellisuudesta, Kiuru kertoo. Työntekijän on myös tässä tilanteessa voitava osoittaa, että vahinko ei ole aiheutunut työntekijän omaksi syyksi laskettavasta huolimattomuudesta tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta.Tavanomainen kuluminen ja likaantuminen ei sinällään riitä perusteeksi uuden vastaavan vaatteen hankinnalle.

Yrityksen logo vaatteissa Yrittäjä voi hankkia itselleen työvaatteita oman liikkeensä logolla. Tämän voisi kuvitella jo käyvän työvaatteesta tai markkinointikulusta, vaikka vaatetta voisi käyttää muuallakin kuin töissä. -Tavallisen vaatetuksen korvaava vaatetus on vähennyskelvotonta riippumatta siitä, onko vaatteissa työnantajan logo tai ei.

Tästä on esimerkkinä KHO:n päätös, jossa pankin työntekijöilleen hankkimista työpuvuista katsottiin syntyvän palkanluonteista etua. Vastaavasti vaatekaupan myyjien saamat työasut tulkittiin palkan lisäksi, Kiuru selvittää – Yrittäjän itselleen hankkimien vaatteiden logot eivät vaikuta kulujen vähennyskelpoisuuteen eivätkä ne ole peruste käsitellä vaatehankintaa markkinointikuluna, Kiuru lisää.

You might be interested:  Miksi Eri Soittimien Äänet Ovat Erilaisia?

Edustusvaatteet ja silmälasit Edustusvaatteina käytettävät juhlavaatteet ja vastaavat asut tai silmälasit, vaikka niitä tarvitaan työssä, eivät ole vähennyskelpoisia. – Jos kampaamotyössä tarvitsee esimerkiksi lähilasit, niitä tarvitaan elämässä muutoinkin ja kyse on siten elantomenoista. Tällöin lasien hankintakulut eivät kuulu verotuksessa vähennettäviin kuluihin, Kiuru sanoo.

: Mitä työvaatteita voi vähentää verotuksessa?
Katso täydellinen vastaus

Kannattaako tehdä Työhuonevähennys?

Kaikki työvälineet eivät sisälly työhuonevähennykseen – Mitä palkansaajan on tärkeää muistaa etätyöhön liittyviä verovähennyksiä vaatiessaan? Millaisia virheitä hän saattaa helposti tehdä? “Työhuoneesta aiheutuvat kustannukset ovat tulonhankkimiskuluja.

Ne vähennetään verotuksessa vain siltä osin kuin ne ylittävät viran puolesta myönnettävän 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Alle 750 euron tulonhankkimiskuluja ei siis kannata vaatia vähennettäväksi. Lisäksi kannattaa muistaa, että laskennallinen työhuonevähennys kattaa kulut työtilasta, sähköstä, lämmöstä, valosta sekä kalustuksesta.

Laskennallisen työhuonevähennyksen lisäksi ei siis voi vaatia esim. työpöydän ja -tuolin hankintakuluja vähennyksiin. Nettiliittymä, tietokone ja sen oheislaitteet eivät sen sijaan sisälly työhuonevähennykseen, vaan ne voi vähentää erikseen. Jos yksittäisen työvälineen hankintameno on enintään 1 000 euroa, saa sen vähentää kerralla.
Katso täydellinen vastaus

Paljonko vähennykset vaikuttavat?

PÄÄOMATULOJEN VEROT – Pääomatuloista maksettavat verot on helppo laskea käsipelilläkin. Vero on 30 prosenttia, jos tulojen määrä ei ylitä 30 000 euroa vuodessa. Rajan ylittävältä osalta vero on 34 prosenttia. Vero on sama riippumatta siitä, kuinka suuret ansiotulot verovelvollisella on, tai onko niitä ollenkaan.

 1. Vähennyksen verohyöty on myös helppo arvioida.
 2. Se on yhtä suuri kuin summa, jonka joutuisit maksamaan, jos et saisi vähennystä.
 3. Jos sinulla on 500 euron vähennys, se pienentää veroja saman verran kuin summa, jonka maksaisit vastaavan suuruisesta tulosta veroja eli 30‒34 prosenttia.
 4. ESIMERKKI : Jos vuokratulosta vähennetään 500 euron jääkaappi, jääkaapin hankinta alentaa veroja 500 x 30 % eli 150 euroa.

Sen verran enemmän olisi pitänyt maksaa vuokratulosta veroja, jos jääkaappi olisi jäänyt vaihtamatta. Koska pääomatuloista ei tehdä viran puolesta mitään sellaisia vähennyksiä, joissa olisi monimutkaiset laskukaavat, laskureita ei tarvita veron laskemiseksi.
Katso täydellinen vastaus

Onko työnantaja maksanut verovapaata matkakustannusten korvausta?

2.1.1 Matkakustannusten korvaukset (TVL 71 §) – Työnantaja voi maksaa palkansaajalle työmatkalta verovapaasti vain TVL 71 §:n mukaisia matkakustannusten korvauksia. Matkakustannustenkorvauksia ovat matkustamiskustannusten korvaus (matkaliput, kilometrikorvaus), päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus.
Katso täydellinen vastaus

Voiko työnantaja vaatia korvausta?

Voiko yritys vaatia korvauksia työntekijältä tämän tekemästä virheestä? Miten Lasketaan Asunnon Ja Työpaikan Väliset Matkakulut Antti Myllymäki Asianajaja, varatuomari Vahingonkorvauslaissa lähtökohtana on, että se, joka tahallaan tai tuottamuksella on aiheuttanut toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan. Eräiden vahinkotyyppien osalta laissa on kuitenkin poikkeuksia. Työntekijän työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamasta vahingosta ulkopuoliselle taholle vastaa vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan myös työnantaja.

Työnantajan korvattavaksi tulee yleensä aiheutuneen vahingon koko määrä, ellei erityisiä syitä ole. Korvausvaatimuskin kohdistetaan ensisijaisesti työnantajaan. Työnantajan oikeudesta vaatia maksamiaan korvauksia vahingon aiheuttaneelta työntekijältä säädetään vahingonkorvauslain 4 luvussa. Työntekijän korvausvastuu työnantajan maksamista korvauksista ulkopuolisille, riippuu useista seikoista.

Korvauksen määrään vaikuttaa mm. tuottamuksen aste. Tahallaan aiheutetut vahingot työntekijä on velvollinen korvaamaan lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan. Jos vahinko on aiheutettu vain työntekijän lievällä huolimattomuudella, korvausvastuuta työnantajalle ei ole.

Muita vahingonkorvauksen määrään vaikuttavia seikkoja ovat myös aiheutuneen vahingon määrä ja työntekijän kyky suorittaa korvauksia sekä työnantajan tarve korvauksien saamiseen. Vahingon määrän ollessa huomattava myös riski työntekijän maksukyvyn puutteesta kasvaa. Lisäksi mikäli vahinko on aiheutettu lievää suuremmalla huolimattomuudella, korvausvastuuta voidaan edellä mainituilla perusteilla kohtuullistaa.

Työntekijöiden kouluttamisen ja hyvän ohjeistamisen lisäksi onkin tärkeää huolehtia tarpeeksi kattavan vastuuvakuutuksen hankkimisesta toimintaa varten. : Voiko yritys vaatia korvauksia työntekijältä tämän tekemästä virheestä?
Katso täydellinen vastaus

Voiko matkakulut ilmoittaa jälkikäteen?

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen – Voit ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkat myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.
Katso täydellinen vastaus

Milloin työnantaja maksaa kilometrikorvaukset?

Verovapaat kustannusten korvaukset – Ilmoita verovapaat kustannusten korvaukset, jotka on maksettu palkan lisäksi Verohallinnon päätöksen (nk. kustannuspäätös) mukaisina.

Ilmoita tulolajeilla Ateriakorvaus (303), Kilometrikorvaus (verovapaa) (311) ja Päiväraha (331), Ilmoita rakennusalalla maksettavat asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkakustannusten korvaukset (nk. tossuraha) tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa) (311),

Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) ilmoitetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana.

Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3 000 euroa kalenterivuodessa. Ilmoita kilometrikorvaukset tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus (357), Ilmoita verovapaan osuuden ylittävä osuus tulolajilla Työkorvaus (336), Matkakustannusten korvauksista päivärahaa voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 20 päivältä kalenterivuodessa. Ilmoita matkakustannusten korvaukset tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (358), Ilmoita verovapaan päivärahan ylittävä veronalainen määrä tulolajilla Työkorvaus (336),

Osakeyhtiön osakkeenomistaja tai henkilöyhtiön osakas saattaa työskennellä yhtiössä nostamatta palkkaa. Hänelle voidaan tästä huolimatta maksaa verovapaasti matkakustannusten korvauksia yhtiön lukuun tehdyistä työmatkoista. Edellytyksenä on myös tällöin, että kustannusten korvausten verovapauden edellytykset täyttyvät.
Katso täydellinen vastaus